Naršymo kelias

Apie vidaus rinkos informacinę sistemą (IMI)

Kaip IMI veikia

Keistis informacija galite įvairiaisbūdais:

  • 1 siuntėjas ir 1 gavėjas;
  • 1 siuntėjas ir daug gavėjų;
  • naudodamiesi saugyklomis.

 

1 siuntėjas ir 1 gavėjas

Įvairių šalių institucijos keičiasi informacija naudodamosi išverstais standartiniais klausimais ir atsakymais (klausimų rinkiniais).

Pavyzdžiai:

◊ informacijos užklausos;

prašymai imtis priemonių.

 

1 siuntėjas ir daug gavėjų

Institucija siunčia informaciją daugeliui gavėjų.

Pavyzdžiai:

įspėjimų mechanizmas, skirtas įspėti apie paslaugas, dėl kurių gali būti padaryta didelė žala žmonių sveikatai ar saugumui arba aplinkai;

pranešimai apie atitinkamos srities nacionalinius teisės aktus.

 

Saugyklos

Institucija gali saugoti informaciją IMI duomenų bazėje, prie kurios turi prieigą visi IMI naudotojai arba apibrėžta naudotojų grupė. 

Šiuo metu jomis naudojasi bendrovės, turinčios licencijas keliais vežti grynuosius eurus.

 

 

Kodėl IMI naudinga?

  • Tai daugiakalbė sistema – IMI galite naudotis visomis ES kalbomis:

◊ išversti standartiniai klausimai, atsakymai ir formos;

◊ į laisvos formos teksto laukelį įvestą informaciją galima išversti automatinio vertimo priemone.

  • IMI yra lanksti – ji gali prisiderinti prie bet kokios administracinės struktūros – centralizuotos, decentralizuotos ir kt. Jei norite apie tai sužinoti daugiau, parašykite mums e. laišką.
  • Sistema yra visiškai saugi; joje taikomi duomenų apsaugos reikalavimai.
  • Dėl IMI valstybės narės nepatiria jokių papildomų išlaidų informacinėms technologijoms.
  • Nacionaliniai IMI koordinatoriai rūpinasi mokymais ir parama.

Kokiose srityse naudojama IMI?

 

SritisIMI funkcija (ir pavyzdžiai)

Profesinės
kvalifikacijos

Informacijos užklausos 
Patikrinti, ar galioja jūsų šalyje norinčių dirbti asmenų profesinės kvalifikacijos

Registrų katalogas
Rasti nacionalinius profesijų atstovų (architektų, buhalterių, inžinierių ir kt.) registrus

Pranešimai
Pranešti apie naujus diplomus architektūros ir sveikatos priežiūros profesijų srityse

PK

Paslaugos

PD

Informacijos užklausos
Patikrinti informaciją apie užsienio bendrovę arba asmenį, norinčius teikti paslaugas jūsų šalyje

Įspėjimo mechanizmas 
Įspėti apie paslaugų teikėjo veiklą, kuri galėtų turėti poveikio sveikatai, saugai arba aplinkai

Registrų katalogas 
Rasti nacionalinius paslaugų teikėjų registrus (pvz., verslo, prekybos registrus) bet kurioje EEE šalyje

Pranešimai
Informuoti Komisiją ir valstybes nares apie teisės aktų dėl paslaugų teikimo pakeitimus

Darbuotojų komandiravimas

 

Informacijos užklausos
Patikrinti į jūsų šalį komandiruotų darbuotojų darbo sąlygas
DK

Grynųjų pinigų (eurų)
vežimas

GPP

Saugykla 
Tikrinti grynųjų pinigų vežimo iš vienų ES šalių į kitas licencijų duomenis

Traukinio mašinisto pažymėjimai

Informacijos užklausa
Patikrinti, ar galioja traukinio mašinisto pažymėjimas; prašyti atlikti tyrimą arba kad būtų sustabdytas pažymėjimo galiojimas

Pranešimai
Informuoti kitas valstybes nares ir Komisiją apie prašymą atlikti tyrimą arba kad būtų sustabdytas pažymėjimo galiojimas

EMTE

SOLVIT

 SOLVIT

Skundų nagrinėjimas
Pavieniai asmenys ir įmonės SOLVIT tinklui gali teikti skundus dėl nacionalinių institucijų

Pacientų teisės

Informacijos užklausos  
Patikrinti sveikatos priežiūros specialistų teises užsiimti praktika

Registrų katalogas  
Rasti nacionalinius sveikatos priežiūros specialistų (bendrosios praktikos gydytojų, specialistų ir t. t.) registrus

 PT

Elektroninė prekyba
(bandomasis projektas)

 e. prekyba

Prašymai imtis priemonių
Paprašyti kitos šalies imtis konkrečių priemonių interneto paslaugų teikėjų atžvilgiu, kai, pavyzdžiui, jų interneto svetainėse nesilaikoma bendrųjų informacijos reikalavimų.

Pranešimai 
Pranešti, kokių priemonių ketinate imtis kitoje šalyje įsisteigusių internetinių paslaugų teikėjų atžvilgiu.

Viešieji pirkimai
(bandomasis projektas)

Informacijos užklausos
Patikrinti pirkimo bendrovių iš kitų Europos šalių pateiktą informaciją ir dokumentus.

VP

IMI rengėjai

IMI drauge parengė Komisija ir nacionalinės administravimo įstaigos. Daugiausiai lėšų šiai sistemai skirta pagal IDABC ir ISA programas.

Jei norėtumėte išsamiau įvertinti, kaip IMI galėtų palengvinti administracinį bendradarbiavimą jus dominančioje konkrečioje srityje, teiraukitės mūsų.

 

Kreipkitės į IMI

Prieiga prie IMI

Vidaus rinkos informacine sistema (IMI) gali naudotis tik registruoti naudotojai.

IMI mokomoji sistema

Jei sistema IMI jums nauja ir norite su ja susipažinti, galite pasinaudoti mūsų mokomąja sistema.

Pirmiausia turite užsiregistruoti.

Dar nesate užsiregistravęs?

Jūsų registracijos prašymą turi patvirtinti nacionalinis IMI koordinatorius. Prašyti registracijos IMI gali tik kompetentingos institucijos.