Navigacijski put

O sustavu IMI

ŠTO JE IMI?

Informacijski sustav unutarnjeg tržišta (IMI) siguran je višejezični internetski alat koji olakšava razmjenu informacija među javnim tijelima uključenima u praktičnu provedbu prava Europske unije.

IMI pomaže javnim tijelima da ispune obveze u pogledu prekogranične administrativne suradnje u više područja politike jedinstvenog tržišta.

IMI zasad podržava 56 različitih postupaka administrativne suradnje u 14 različitih područja politike. Osim toga, može se na jednostavan način prilagoditi radi potpore dodatnim područjima politike.

Uspješno je osuvremenio prekograničnu administrativnu suradnju i osigurava funkcioniranje jedinstvenog tržišta u praksi. Iako su nacionalna javna tijela krajnji korisnici sustava IMI, najveću korist od te poboljšanje suradnje imaju poduzeća i građani.

Vrh

Ključne činjenice i podaci

 • Komisija je razvila IMI u bliskoj suradnji s državama članicama.
 • Informacije su prvi put razmijenjene 2008. Ukupni broj svih razmjena s pomoću sustava IMI viši je od 114 000.
 • Broj zahtjeva za informacije u sustavu IMI povećao se s 30 mjesečno 2008. na više od 1200 mjesečno 2017.
 • Uredbom IMI donesenom 2012. utvrđeni su područje primjene sustava IMI, uloge i odgovornosti različitih sudionika te pravila za postupanje s osobnim podacima.
 • Program za izdavanje europskih strukovnih iskaznica (EPC), pokrenut 2016., prvi je potpuno internetski postupak na razini EU-a kojim se ubrzava priznavanje stručnih kvalifikacija.
 • Registrirano je više od 8200 tijela s više od 18 000 korisnika.
Vrh

Vrste razmjene informacija koje nudi IMI

IMI nudi najuobičajenije postupke za administrativnu suradnju:

 • Zahtjevi u sustavu IMI razmjene su između dvaju nadležnih tijela.
 • Obavijesti i upozorenja u sustavu IMI razmjene su između više sudionika prilikom kojih države članice dijele informacije s drugim državama članicama i/ili Komisijom.
 • Spremišta sustava IMI tijelima omogućuju razmjenu informacija povezanih s određenim područjem politike u centraliziranoj bazi podataka.
 • Javno sučelje vanjskim sudionicima omogućuje komunikaciju s nadležnim tijelima registriranima u sustavu IMI (npr. slanje predmeta mreže SOLVIT i zahtjeva za izdavanje europske strukovne iskaznice).
Vrh

Prednosti upotrebe sustava IMI

 • IMI je dostupan na svim jezicima Europske unije. Unaprijed su prevedeni standardiziran dio sadržaja, pitanja, odgovori, poruke i polja na obrascima. Usto je dostupno i automatizirano prevođenje informacija unesenih u obliku slobodnog teksta.
 • IMI je fleksibilan i može se prilagoditi svakoj nacionalnoj administrativnoj strukturi: centraliziranoj, decentraliziranoj ili bilo kojoj vrsti strukture između tih krajnosti.
 • Razmjena informacija putem sustava IMI u potpunosti je sigurna, a podaci su zaštićeni.
 • Svi korisnici mogu koristiti postojeću mrežu nacionalnih koordinatora sustava IMI za obuku i podršku.
 • Upotrebom sustava IMI ne stvaraju se informacijski troškovi za države članice.
Vrh

Potpora sustavu IMI

Sustav IMI, koji su zajedno razvile Komisija i nacionalne uprave, financiran je uglavnom programima IDABC i ISA.

Obratite nam se za detaljnije informacije povezane s time kako bi se sustavom IMI mogla olakšati upravna suradnja u području vašeg interesa.

 

Kontakt

Pristup sustavu IMI

Samo registrirani korisnici mogu pristupiti Informacijskom sustavu unutarnjeg tržišta (IMI).

Sustav izobrazbe o IMI-ju

Sustav izobrazbe omogućuje novim korisnicima upoznavanje s radom u sustavu IMI.

Kako biste se njime mogli koristiti, najprije se morate registrirati.

Još niste registrirani?

Zahtjev za registraciju mora odobriti nacionalni koordinator IMI-ja. Registraciju u IMI-ju mogu zatražiti samo nadležna tijela.