Navigacijski put

O sustavu IMI

Rad sustava IMI

Sustavom IMI omogućuje se razmjena informacija na nekoliko različitihnačina:

  • razmjena informacija s jednim subjektom
  • razmjena informacija s više subjekata i
  • spremišta podataka.

 

Razmjena informacija s jednim subjektom

Nadležna tijela u različitim državama razmjenjuju informacije koristeći se unaprijed prevedenim pitanjima i odgovorima („skupovi pitanja”).

Primjeri:

◊ zahtjevi za informacije

zahtjevi za mjere

 

Razmjena informacija s više subjekata

Nadležno tijelo šalje informacije većem broju primatelja.

Primjeri:

mehanizam upozoravanja na aktivnosti koje bi mogle nanijeti ozbiljnu štetu zdravlju ili sigurnosti ljudi ili okolišu i

obavijesti o nacionalnom zakonodavstvu predmetnog područja.

 

Spremišta podataka

Nadležno tijelo može pohraniti informacije u bazi podataka unutar sustava IMI, koje tada mogu postati dostupne svim korisnicima IMI-ja ili određenoj skupini potrošača. 

Trenutačno se koristi za poduzetnike koji imaju licenciju za cestovni prijevoz gotovog novca u eurima.

 

 

Vrh

Prednosti uporabe sustava IMI

  • Višejezičnost: IMI je dostupan na svim jezicima EU-a te uključuje

◊ unaprijed prevedena pitanja, odgovore i obrasce

◊ strojno prevođenje dostupno za informacije koje se unose u polje za tekst.

  • Fleksibilnost: sustav IMI može se upotrebljavati na svim razinama javne uprave (centralizirana, decentralizirana itd.). Za dodatne informacije pošaljite nam poruku e-pošte.
  • Potpuno siguransustav  kojim se jamči zaštita podataka.
  • Uporaba sustava IMI državama članicama ne stvara troškove za IT.
  • Osposobljavanje i potporu nude nacionalni koordinatori sustava IMI.
Vrh

Područje uporabe sustava IMI

 

PodručjeFunkcije sustava IMI (s primjerima)

Stručne
kvalifikacije

Zahtjev za dostavu informacija 
Provjera valjanosti kvalifikacija stručnjaka koji žele raditi u vašoj državi

Registar
Pronalaženje nacionalnih registara stručnjaka (arhitekti, računovođe, inženjeri itd.)

Obavijesti
Prijava novih diploma za arhitekte i stručnjake u području zdravlja

Stručne kvalifikacije

Usluge

Direktiva o uslugama

Zahtjev za dostavu informacija
Provjera valjanosti informacija o stranom poduzetniku ili osobi koja želi ponuditi usluge u vašoj državi

Mehanizam upozoravanja 
Prijava aktivnosti pružatelja usluga koja bi mogla ugroziti zdravlje, sigurnost i okoliš

Registar 
Pronalaženje nacionalnih registara stručnjaka (npr. poslovni registar, trgovački registar) u bilo kojoj državi EGP-a

Obavijesti
Obavještavanje Komisije i država članica o izmjenama u zakonodavstvu povezanima s pružanjem usluga

Upućivanje radnika

 

Zahtjev za dostavu informacija
Provjera uvjeta zapošljavanja za radnike upućene u vaše države
Upućivanje radnika

Prijevoz gotovog novca u eurima

Prijevoz gotovog novca u eurima

Spremište podataka 
Provjera detalja licencija za prijevoz gotovine preko granice

Dozvole za strojovođe

Zahtjev za dostavu informacija
Provjera valjanosti dozvole za strojovođu Zahtjev za provedbu provjere ili za oduzimanje dozvole

Obavijesti
Obavješćivanje ostalih država članica i Komisije o zahtjevu za provjeru ili oduzimanje dozvole

ERA

SOLVIT

 Solvit

Obrada predmeta
Pojedinci i poduzetnici mogu u okviru mreže SOLVIT podnijeti pritužbe o nacionalnim nadležnim tijelima

Prava pacijenata

Zahtjev za dostavu informacija  
Provjera „radne dozvole” zdravstvenih radnika

Registar  
Pronalaženje nacionalnih registara zdravstvenih radnika (liječnici, specijalisti itd.)

 Prava pacijenata

E-trgovina
(pilot-projekt)

 E-trgovina

Zahtjevi za mjere
Obraćanje drugoj državi radi poduzimanja određenih mjera, primjerice zabrane internetske prodaje nezakonite robe

Obavijesti 
Upućivanje obavijesti o mjeri koju namjeravate poduzeti protiv internetskih pružatelja usluga s poslovnim nastanom u drugoj državi

Javna nabava
(pilot-projekt)

Zahtjev za dostavu informacija
Provjera informacija i dokumentacije koje pružaju nabavna društva iz drugih europskih zemalja

Javna nabava
Vrh

Potpora sustavu IMI

Sustav IMI, koji su zajedno razvile Komisija i nacionalne uprave, financiran je uglavnom programima IDABC i ISA.

Obratite nam se za detaljnije informacije o tome kako bi se sustavom IMI mogla olakšati upravna suradnja u području vašeg interesa.

Za područja politike izvan područja jedinstvenog tržišta, kopija sustava IMI može vam se dati na raspolaganje pod drugim imenom.

 

Obratite se sustavu IMI

Pristup sustavu IMI

Samo registrirani korisnici mogu pristupiti Informacijskom sustavu unutarnjeg tržišta (IMI).

Sustav izobrazbe o IMI-ju

Sustav izobrazbe omogućuje novim korisnicima upoznavanje s radom u sustavu IMI.

Kako biste se njime mogli koristiti, najprije se morate registrirati.

Još niste registrirani?

Zahtjev za registraciju mora odobriti nacionalni koordinator IMI-ja. Registraciju u IMI-ju mogu zatražiti samo nadležna tijela.