Navigacijski put

O sustavu IMI

Rad sustava IMI

Sustavom IMI omogućuje se razmjena informacija na nekoliko različitihnačina:

  • razmjena informacija s jednim subjektom
  • razmjena informacija s više subjekata i
  • spremišta podataka.

 

Razmjena informacija s jednim subjektom

Nadležna tijela u različitim državama razmjenjuju informacije koristeći se unaprijed prevedenim pitanjima i odgovorima („skupovi pitanja”).

Primjeri:

◊ zahtjevi za informacije

zahtjevi za mjere

 

Razmjena informacija s više subjekata

Nadležno tijelo šalje informacije većem broju primatelja.

Primjeri:

mehanizam upozoravanja na aktivnosti koje bi mogle nanijeti ozbiljnu štetu zdravlju ili sigurnosti ljudi ili okolišu i

obavijesti o nacionalnom zakonodavstvu predmetnog područja.

 

Spremišta podataka

Nadležno tijelo može pohraniti informacije u bazi podataka unutar sustava IMI, koje tada mogu postati dostupne svim korisnicima IMI-ja ili određenoj skupini potrošača. 

Trenutačno se koristi za poduzetnike koji imaju licenciju za cestovni prijevoz gotovog novca u eurima.

 

 

Vrh

Prednosti uporabe sustava IMI

  • Višejezičnost: IMI je dostupan na svim jezicima EU-a te uključuje

◊ unaprijed prevedena pitanja, odgovore i obrasce

◊ strojno prevođenje dostupno za informacije koje se unose u polje za tekst.

Vrh

Područje uporabe sustava IMI

 

PodručjeFunkcije sustava IMI (s primjerima)

Stručne
kvalifikacije

Zahtjevi za dostavu informacija 
Provjera valjanosti kvalifikacija stručnjaka koji žele raditi u vašoj državi

Registar
Pronalaženje nacionalnih registara stručnjaka (arhitekti, računovođe, inženjeri itd.)

Obavijesti
Prijava novih diploma za arhitekte i stručnjake u području zdravlja

Stručne kvalifikacije

Usluge

Direktiva o uslugama

Zahtjevi za dostavu informacija
Provjera valjanosti informacija o stranom poduzetniku ili osobi koja želi ponuditi usluge u vašoj državi

Mehanizam upozoravanja 
Prijava aktivnosti pružatelja usluga koja bi mogla ugroziti zdravlje, sigurnost i okoliš

Registar 
Pronalaženje nacionalnih registara stručnjaka (npr. poslovni registar, trgovački registar) u bilo kojoj državi EGP-a

Obavijesti
Obavještavanje Komisije i država članica o izmjenama u zakonodavstvu povezanima s pružanjem usluga

Upućivanje radnika

 

Zahtjevi za dostavu informacija
Provjera uvjeta zapošljavanja za radnike upućene u vašu državu
Upućivanje radnika

Prijevoz gotovog novca u eurima

Prijevoz gotovog novca

Spremište podataka 
Provjera detalja licencija za prijevoz gotovog novca preko granice

Dozvole za strojovođe

Zahtjev za dostavu informacija
Provjera valjanosti dozvole za strojovođu; zahtjev za provedbu provjere ili za oduzimanje dozvole

Obavijesti
Obavješćivanje ostalih država članica i Komisije o zahtjevu za provjeru ili oduzimanje dozvole

ERA

SOLVIT

 Solvit

Obrada predmeta
Pojedinci i poduzetnici mogu u okviru mreže SOLVIT podnijeti pritužbe o nacionalnim nadležnim tijelima

Prava pacijenata

Zahtjevi za dostavu informacija  
Provjera „radne dozvole” zdravstvenih radnika

Registar  
Pronalaženje nacionalnih registara zdravstvenih radnika (liječnici, specijalisti itd.)

 Prava pacijenata

E-trgovina
(pilot-projekt)

 E-trgovina

Zahtjevi za mjere
Obraćanje drugoj državi radi poduzimanja određenih mjera protiv internetskih pružatelja usluga, primjerice u slučaju nepoštovanja zahtjeva za opće informacije na njihovim web-mjestima

Obavijesti 
Upućivanje obavijesti o mjeri koju namjeravate poduzeti protiv internetskih pružatelja usluga s poslovnim nastanom u drugoj državi

Javna nabava
(pilot-projekt)

Zahtjevi za dostavu informacija
Provjera informacija i dokumenata koje pružaju nabavna društva iz drugih europskih zemalja.

Javna nabava
Vrh

Potpora sustavu IMI

Sustav IMI, koji su zajedno razvile Komisija i nacionalne uprave, financiran je uglavnom programima IDABC i ISA.

Obratite nam se za detaljnije informacije povezane s time kako bi se sustavom IMI mogla olakšati upravna suradnja u području vašeg interesa.

 

Kontakt

Pristup sustavu IMI

Samo registrirani korisnici mogu pristupiti Informacijskom sustavu unutarnjeg tržišta (IMI).

Sustav izobrazbe o IMI-ju

Sustav izobrazbe omogućuje novim korisnicima upoznavanje s radom u sustavu IMI.

Kako biste se njime mogli koristiti, najprije se morate registrirati.

Još niste registrirani?

Zahtjev za registraciju mora odobriti nacionalni koordinator IMI-ja. Registraciju u IMI-ju mogu zatražiti samo nadležna tijela.