Cosán nascleanúna

Faoi IMI

What is IMI?

The Internal Market Information System (IMI) is a secure, multilingual online tool that facilitates the Exchange of information between public authorities involved in the practical implementation of EU law.

IMI helps authorities to fulfil their cross-border administrative cooperation obligations in multiple Single Market policy areas.

Currently, IMI supports 56 administrative cooperation procedures in 14 different policy areas. IMI can be adapted, with little or no development effort, to support further policy areas.

It has succeeded in modernising cross-border administrative cooperation and ensuring that the Single Market works on the ground. Although the end-users of IMI are national public authorities, the beneficiaries of this improved cooperation are businesses and citizens.

Top

Key facts and figures

 • IMI has been developed by the Commission in close collaboration with the Member States.
 • The first information exchanges took place in 2008. The total number of all IMI exchanges exceeds 114,000.
 • The volumes of IMI information requests have increased from 30 per month in 2008 to more than 1200 per month in 2017.
 • Adopted in 2012, the IMI Regulation sets out the scope of IMI, the roles and responsibilities of the different actors, and rules for handling personal data.
 • Launched in 2016, the European Professional Card (EPC) is the first fully online EU-wide procedure, speeding up recognition of professional qualifications.
 • There are now more than 8,200 registered authorities with over 18,000 registered users.
Top

Types of information exchanges offered by IMI

The IMI tool-kit covers the most common administrative cooperation procedures:

 • IMI requests are 'one-to-one' exchanges between two competent authorities.
 • IMI notifications and alerts are 'one-to-many' exchanges where Member States can share information with other Member States and/or the Commission.
 • IMI repositories allow authorities to share information relating to a specific policy area in a centralised database.
 • Public interfaces allows external actors to communicate with competent authorities registered in IMI (e.g. submission of SOLVIT cases and EPC applications).
Top

The benefits of using IMI

 • IMI can be used in all EU languages. Standardised content, questions, answers, messages and form fields are pre-translated. In addition automated translation is made available for information provided in free text.
 • IMI is flexible and can accommodate any national administrative structure: centralised, fully decentralised or anything in between.
 • Exchange of information via IMI is fully secure and data protection proof.
 • All users can benefit from the existing network of National IMI Coordinators for training and support.
 • The use of IMI generates no IT costs for the Member States.
Top

Cé na réimsí ina n-úsáidtear IMI?

 

RéimseFeidhmiúlacht IMI (agus samplaí)

Cáilíochtaí
gairmiúla

Iarratais ar fhaisnéis 
Bailíocht na gcáilíochtaí atá ag gairmithe ar mian leo dul i mbun gairme i do thír a fhíorú

Eolaire na gclár
Clár náisiúnta gairmithe (ailtirí, cuntasóirí, innealtóirí etc.) a aimsiú

Fógraí
Fógra a thabhairt faoi dhioplóma nua le haghaidh ailtirí agus gairmithe sláinte

PQ

Seirbhísí

SD

Iarratais ar fhaisnéis
Faisnéis a fhíorú faoi chomhlachtaí nó daoine eachtrannacha ar mian leo seirbhís a sholáthar i do thír

Meicníocht foláirimh 
Aird a tharraingt ar ghníomhaíocht soláthraí seirbhíse a bhféadfadh impleachtaí a bheith aici don tsláinte, don tsábháilteacht nó don chomhshaol

Eolaire na gclár 
Clár náisiúnta soláthraithe seirbhíse (cláir ghnólachtaí, cláir thrádála etc.) a aimsiú in aon tír de chuid LEE

Fógraí
An Coimisiún agus na Ballstáit a chur ar an eolas faoi athruithe ar an reachtaíocht maidir le seirbhísí a sholáthar

Oibrithe a phostú

 

Iarratais ar fhaisnéis
Dálaí fostaíochta oibrithe atá postaithe i do thír a sheiceáil
PoW

Iompar
euro in airgead tirim

CIT

Stór sonraí 
Sonraí ceadúnas chun airgead tirim a iompar thar theorainneacha a sheiceáil

Ceadúnais tiomána traenach

Iarratais ar fhaisnéis
Bailíocht ceadúnais tiomána traenach a sheiceáil; iarratas ar chigireacht a dhéanamh nó ar cheadúnas a fhionraí

Fógraí
An Coimisiún agus na Ballstáit eile a chur ar an eolas faoi iarratas ar chigireacht a dhéanamh nó ar cheadúnas a fhionraí

ERA

SOLVIT

 Solvit

Cásanna a láimhseáil
Is féidir le daoine aonair agus gnólachtaí gearáin i dtaobh údaráis náisiúnta a chur faoi bhráid ghréasán SOLVIT

Cearta othar

Iarratais ar fhaisnéis  
"Ceart chun cleachtais" gairmí sláinte a sheiceáil

Eolaire na gclár  
Clár náisiúnta gairmithe sláinte (dochtúirí, speisialtóirí etc.) a aimsiú

 PR

Ríomhthráchtáil
(treoirthionscadal)

 eCom

Iarratais ar bhearta
É a iarraidh ar thír eile bearta ar leith a dhéanamh i gcoinne soláthraí seirbhíse ar líne i gcás, mar shampla, nach bhfuil soláthraí ag cloí leis na ceanglais ghinearálta atá leagtha síos i dtaca le heolas a thabhairt ar shuíomhanna gréasáin.

Fógraí 
Fógra a thabhairt faoi bhearta atá sé i gceist agat a dhéanamh i gcoinne soláthraithe seirbhíse ar líne atá lonnaithe i dtír eile.

Soláthar poiblí
(treoirthionscadal)

Iarratais ar fhaisnéis
Faisnéis agus doiciméid a chuir comhlachtaí soláthair phoiblí ó thíortha eile san Eoraip ar fáil a sheiceáil.

PP

Tuilleadh eolais faoi IMI

Is é an Coimisiún, i gcomhar leis na córais riaracháin náisiúnta, a d'fhorbair IMI, agus is iad cláir IDABC agus ISA na príomhfhoinsí óna bhfuarthas maoiniú.

Dá mba mhaith leat eolas níos mine a fháil ar an gcaoi a bhféadfadh IMI comhar riaracháin a éascú i do réimse spéise féin, téigh i dteagmháil linn.

 

teagmháil a dhéanamh le imi

Rochtain ar IMI

Ní féidir ach le húsáideoirí atá cláraithe rochtain a fháil ar Chóras
Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh (IMI).

Córas oiliúna IMI

Mura bhfuil aon taithí agat ar IMI agus más mian leat cleachtadh a fháil ar an gcóras, is féidir leat ár gcóras oiliúna a úsáid.

Chuige sin, ní foláir duit clárú

Níl tú cláraithe fós?

Beidh ar chomhordaitheoir náisiúnta IMI d'iarratas ar chlárú a cheadú. Ní féidir ach le húdaráis inniúla iarratas a dhéanamh ar chlárú in IMI.