Cosán nascleanúna

Faoi IMI

Conas a fheidhmíonn IMI?

Is féidir faisnéis a roinnt ar bhealaíéagsúla:

  • sreafaí oibre idir údarás amháin agus údarás eile;
  • sreafaí oibre idir údarás amháin agus iliomad údarás; agus
  • stórtha sonraí.

 

Sreabhadh oibre idir údarás amháin agus údarás eile

Déanann na húdaráis i dtíortha éagsúla faisnéis a mhalartú trí cheisteanna agus freagraí réamhaistrithe a úsáid ("tacair ceisteanna").

Samplaí atá ann faoi láthair:

◊ iarratais ar fhaisnéis

iarratais ar bhearta

 

Sreabhadh oibre idir údarás amháin agus iliomad údarás

Cuireann údarás faisnéis chuig roinnt faighteoirí.

Samplaí atá ann faoi láthair:

meicníocht foláirimh i leith gníomhaíochtaí soláthraí seirbhíse a d'fhéadfadh mórdhíobháil a dhéanamh do shláinte nó do shábháilteacht daoine nó don chomhshaol; agus

fógraí faoin dlí náisiúnta sa réimse i dtrácht.

 

Stórtha sonraí

Is féidir le húdarás faisnéis a stóráil i mbunachar sonraí in IMI agus is féidir an fhaisnéis sin a chur ar fáil ina dhiaidh sin d'úsáideoirí IMI ar fad nó do ghrúpa ar leith úsáideoirí. 

Tá sé in úsáid faoi láthair le haghaidh comhlachtaía bhfuil ceadúnas acu chun euro in airgead tirim a iompar de bhóthar.

 

 

Cén fáth ar cheart IMI a úsáid?

  • Córas ilteangach is ea é – is féidir IMI a úsáid i dteangacha uile an Aontais Eorpaigh

◊ bíonn na ceisteanna, na freagraí agus na foirmeacha réamhaistrithe,

◊ bíonn aistriúchán uathoibríoch ar fáil ar aon fhaisnéis a chuirtear isteach i mbosca téacs.

  • Tá sé solúbtha: oireann IMI do gach cineál córais riaracháin – córas atá láraithe, córas atá díláraithe ina iomláine, etc. Má tá tuilleadh eolais uait, cuir ríomhphost chugainn.
  • Is córas slán é a chosnaíonn sonraí.
  • Ní chuireann úsáid IMI aon chostas ar na Ballstáit ó thaobh caiteachais ar theicneolaíocht faisnéise de.
  • oiliúint agus tacaíocht le fáil ó chomhordaitheoirí náisiúnta IMI.

Cé na réimsí ina n-úsáidtear IMI?

 

RéimseFeidhmiúlacht IMI (agus samplaí)

Cáilíochtaí
gairmiúla

Iarratais ar fhaisnéis 
Bailíocht na gcáilíochtaí atá ag gairmithe ar mian leo dul i mbun gairme i do thír a fhíorú

Eolaire na gclár
Clár náisiúnta gairmithe (ailtirí, cuntasóirí, innealtóirí etc.) a aimsiú

Fógraí
Fógra a thabhairt faoi dhioplóma nua le haghaidh ailtirí agus gairmithe sláinte

PQ

Seirbhísí

SD

Iarratais ar fhaisnéis
Faisnéis a fhíorú faoi chomhlachtaí nó daoine eachtrannacha ar mian leo seirbhís a sholáthar i do thír

Meicníocht foláirimh 
Aird a tharraingt ar ghníomhaíocht soláthraí seirbhíse a bhféadfadh impleachtaí a bheith aici don tsláinte, don tsábháilteacht nó don chomhshaol

Eolaire na gclár 
Clár náisiúnta soláthraithe seirbhíse (cláir ghnólachtaí, cláir thrádála etc.) a aimsiú in aon tír de chuid LEE

Fógraí
An Coimisiún agus na Ballstáit a chur ar an eolas faoi athruithe ar an reachtaíocht maidir le seirbhísí a sholáthar

Oibrithe a phostú

 

Iarratais ar fhaisnéis
Dálaí fostaíochta oibrithe atá postaithe i do thír a sheiceáil
PoW

Iompar
euro in airgead tirim

CIT

Stór sonraí 
Sonraí ceadúnas chun airgead tirim a iompar thar theorainneacha a sheiceáil

Ceadúnais tiomána traenach

Iarratais ar fhaisnéis
Bailíocht ceadúnais tiomána traenach a sheiceáil; iarratas ar chigireacht a dhéanamh nó ar cheadúnas a fhionraí

Fógraí
An Coimisiún agus na Ballstáit eile a chur ar an eolas faoi iarratas ar chigireacht a dhéanamh nó ar cheadúnas a fhionraí

ERA

SOLVIT

 Solvit

Cásanna a láimhseáil
Is féidir le daoine aonair agus gnólachtaí gearáin i dtaobh údaráis náisiúnta a chur faoi bhráid ghréasán SOLVIT

Cearta othar

Iarratais ar fhaisnéis  
"Ceart chun cleachtais" gairmí sláinte a sheiceáil

Eolaire na gclár  
Clár náisiúnta gairmithe sláinte (dochtúirí, speisialtóirí etc.) a aimsiú

 PR

Ríomhthráchtáil
(treoirthionscadal)

 eCom

Iarratais ar bhearta
É a iarraidh ar thír eile bearta ar leith a dhéanamh i gcoinne soláthraí seirbhíse ar líne i gcás, mar shampla, nach bhfuil soláthraí ag cloí leis na ceanglais ghinearálta atá leagtha síos i dtaca le heolas a thabhairt ar shuíomhanna gréasáin.

Fógraí 
Fógra a thabhairt faoi bhearta atá sé i gceist agat a dhéanamh i gcoinne soláthraithe seirbhíse ar líne atá lonnaithe i dtír eile.

Soláthar poiblí
(treoirthionscadal)

Iarratais ar fhaisnéis
Faisnéis agus doiciméid a chuir comhlachtaí soláthair phoiblí ó thíortha eile san Eoraip ar fáil a sheiceáil.

PP

Tuilleadh eolais faoi IMI

Is é an Coimisiún, i gcomhar leis na córais riaracháin náisiúnta, a d'fhorbair IMI, agus is iad cláir IDABC agus ISA na príomhfhoinsí óna bhfuarthas maoiniú.

Dá mba mhaith leat eolas níos mine a fháil ar an gcaoi a bhféadfadh IMI comhar riaracháin a éascú i do réimse spéise féin, téigh i dteagmháil linn.

 

teagmháil a dhéanamh le imi

Rochtain ar IMI

Ní féidir ach le húsáideoirí atá cláraithe rochtain a fháil ar Chóras
Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh (IMI).

Córas oiliúna IMI

Mura bhfuil aon taithí agat ar IMI agus más mian leat cleachtadh a fháil ar an gcóras, is féidir leat ár gcóras oiliúna a úsáid.

Chuige sin, ní foláir duit clárú

Níl tú cláraithe fós?

Beidh ar chomhordaitheoir náisiúnta IMI d'iarratas ar chlárú a cheadú. Ní féidir ach le húdaráis inniúla iarratas a dhéanamh ar chlárú in IMI.