Navigointipolku

Tietoa IMIstä

Miten IMI toimii?

IMIssä voi jakaa tietoja monella eri tavalla:

  • kahden viranomaisen välillä
  • yhdeltä viranomaiselta useille viranomaisille ja
  • tietokantojen avulla.

 

Viestintä kahden viranomaisen välillä

Eri maiden viranomaiset voivat vaihtaa tietoja keskenään käyttäen IMIn valmiita kysymys- ja vastaussarjoja, jotka on käännetty kaikille EU:n virallisille kielille.

Esimerkkejä:

◊ tietopyynnöt

toimenpidepyynnöt

 

Viestintä yhdeltä viranomaiselta useille viranomaisille

Viranomainen voi lähettää IMIllä tietoa useille vastaanottajille.

Esimerkkejä:

varoitukset toimijoista, joiden tarjoamat palvelut voivat olla terveydelle tai ympäristölle vahingollisia, ja

ilmoitukset kansallisen lainsäädännön vaatimuksista.

 

Tietokannat

Viranomaiset voivat tallentaa tietoja IMIssä oleviin tietokantoihin, joiden käyttäjäkunta voidaan tarvittaessa rajata. 

Tätä nykyä käytössä on tietokanta yrityksistä, joilla on lupa kuljettaa eurorahaa maanteitse maasta toiseen.

 

 

Miksi IMIä kannattaa käyttää?

  • IMI on monikielinen:

◊ kysymys- ja vastaussarjat ja lomakkeet on käännetty kaikille EU-kielille

◊ vapaamuotoista tekstiä voi kääntää automaattisella käännöstoiminnolla

  • IMI on joustava – se palvelee niin keskitettyjä kuin hajautettujakin hallintorakenteita (pyydä tarvittaessa tarkempaa tietoa sähköpostitse)
  • IMI on turvallinen järjestelmä, jossa tietosuojaon taattu
  • IMI on maksuton – järjestelmästä ei aiheudu käyttäjämaille kustannuksia
  • koulutusta ja käyttötukea saa kansallisilta IMI-koordinaattoreilta.

Millä aloilla IMIä käytetään?

 

AlaIMIn toiminto ja esimerkkejä sen käyttötilanteista

Ammattipätevyys

Tietopyynnöt 
– tarkista toisesta maasta tulevien ammattihenkilöiden pätevyys

Rekisterihakemisto
– etsi kansallinen ammattirekisteri (arkkitehdit, tilintarkastajat, lääkärit yms.)

Ilmoitukset
– ilmoita komissiolle ja muiden maiden viranomaisille uusista terveysalan ammattihenkilöiden ja arkkitehtien tutkintotodistuksista

PQ

Palvelut

SD

Tietopyynnöt
– tarkista maassasi palveluja tarjoavan ulkomaisen yrityksen tai palveluntarjoajan tiedot

Varoitusjärjestelmä 
– varoita muita maita palveluntarjoajasta, jonka toiminta voi aiheuttaa terveys-, turvallisuus- tai ympäristöriskejä

Rekisterihakemisto 
– etsi jonkin ETA-maan kansallinen palveluntarjoajien rekisteri (esim. kauppa- tai elinkeinorekisteri)

Ilmoitukset
– ilmoita komissiolle ja muille EU-maille palvelujen tarjontaa koskevan kansallisen lainsäädännön muutoksista

Lähetetyt työntekijät

 

Tietopyynnöt
– tarkista maahasi työkomennukselle lähetettyjen työntekijöiden työehdot
PoW

Arvokuljetukset
tavaroiden kuljetus

CIT

Tietokanta 
– tarkista kansainvälisiä rahakuljetuksia hoitavien luvat

Veturinkuljettajien lupakirjat

Tietopyynnöt
– tarkista, onko veturinkuljettajalla voimassa oleva lupakirja; pyydä lupakirjan tarkastusta tai peruutusta

Ilmoitukset
– ilmoita komissiolle ja muille EU-maille lupakirjan tarkastusta tai peruutusta koskevasta pyynnöstä

ERA

SOLVIT

 SOLVIT

Valitusten käsittely
– yritykset ja yksityishenkilöt voivat tehdä valituksen kansallisten viranomaisten toimista SOLVIT-verkostolle

Potilasoikeudet

Tietopyynnöt  
– tarkista henkilön oikeus toimia terveydenhoitoalan ammatissa

Rekisterihakemisto  
– etsi kansallinen terveydenhoitoalan ammattirekisteri (lääkärit, fysioterapeutit tms.)

 PR

Sähköinen kaupankäynti
(kokeiluhanke)

 eCom

Toimenpidepyynnöt
– pyydä toista EU-maata kohdistamaan toimenpiteitä verkossa toimivaan palveluntarjoajaan esim. silloin, jos sen sivustolla ei ole kaikkia vaadittavia tietoja

Ilmoitukset 
– ilmoita toimenpiteistä, joita aiotaan kohdistaa verkossa toimivaan ulkomaiseen palveluntarjoajaan

Julkiset hankinnat
(kokeiluhanke)

Tietopyynnöt
– tarkista ulkomaisen yrityksen tekemän tarjouksen tiedot ja asiakirjojen aitous

PP

IMIn rahoitus

IMI on kehitetty komission ja EU-maiden yhteistyönä. Sen pääasialliset rahoituslähteet ovat IDABC- ja ISA-ohjelmat.

Jos haluat arvioida, miten IMIä voisi hyödyntää oman alasi hallinnollisessa yhteistyössä, ota yhteyttä komissioon sähköpostitse.

 

Yhteydenotot

Siirry IMIin

IMI-järjestelmää voivat käyttää vain rekisteröityneet käyttäjät.

IMIn harjoitteluversio

Uudet käyttäjät voivat tutustua IMI-järjestelmään erillisen harjoitteluversion avulla.

Myös sen käyttö edellyttää rekisteröitymistä.

Etkö ole vielä rekisteröitynyt?

IMI-järjestelmään voivat rekisteröityä vain toimivaltaiset viranomaiset. Rekisteröitymisen hyväksyy kansallinen IMI-koordinaattori.