Navigointipolku

Tietoa IMIstä

Miten IMI toimii?

IMIssä voi jakaa tietoja monella eri tavalla:

  • kahden viranomaisen välillä
  • yhdeltä viranomaiselta useille viranomaisille ja
  • tietokantojen avulla.

 

Viestintä kahden viranomaisen välillä

Eri maiden viranomaiset voivat vaihtaa tietoja keskenään käyttäen IMIn valmiita kysymys- ja vastaussarjoja, jotka on käännetty kaikille EU:n virallisille kielille.

Esimerkkejä:

◊ tietopyynnöt

toimenpidepyynnöt

 

Viestintä yhdeltä viranomaiselta useille viranomaisille

Viranomainen voi lähettää IMIllä tietoa useille vastaanottajille.

Esimerkkejä:

varoitukset toimijoista, joiden tarjoamat palvelut voivat olla terveydelle tai ympäristölle vahingollisia

ilmoitukset kansallisen lainsäädännön vaatimuksista.

 

Tietokannat

Viranomaiset voivat tallentaa tietoja IMIssä oleviin tietokantoihin, joiden käyttäjäkunta voidaan tarvittaessa rajata. 

IMIssä on toistaiseksi yksi tällainen tietokanta. Se koskee yrityksiä, joilla on lupa kuljettaa eurorahaa maanteitse maasta toiseenpdf.

 

 

Miksi IMIä kannattaa käyttää?

  • IMI on monikielinen:

◊ kysymys- ja vastaussarjat ja lomakkeet on käännetty kaikille EU-kielille

◊ vapaamuotoiset tekstit voi kääntää automaattisella käännöstoiminnolla

  • IMI on joustava – se palvelee niin keskitettyjä kuin hajautettujakin hallintorakenteita (pyydä tarvittaessa tarkempaa tietoa sähköpostitse)
  • IMI on turvallinen järjestelmä, jossa tietosuoja on taattu
  • IMI on maksuton – järjestelmästä ei aiheudu EU-maille kustannuksia
  • koulutusta ja käyttötukea saa kansallisilta IMI-koordinaattoreilta.

Millä aloilla IMIä käytetään?

 

AlaIMIn toiminto ja esimerkkejä käyttötilanteista

Ammattipätevyys

Tietopyynnöt 
– tarkista toisesta maasta tulevien ammattihenkilöiden pätevyys

Rekisterihakemisto
– etsi kansallinen ammattirekisteri (arkkitehdit, tilintarkastajat, lääkärit yms.)

SD

Palvelut

SD

Tietopyynnöt
– tarkista ulkomailta tulevan yrityksen tai palveluntarjoajan tiedot

Varoitusjärjestelmä 
– varoita muita maita palveluntarjoajasta, jonka toiminta voi aiheuttaa terveys-, turvallisuus- tai ympäristöriskejä

Rekisterihakemisto 
– etsi jonkin ETA-maan kansallinen palveluntarjoajien rekisteri (esim. kauppa- tai elinkeinorekisteri)

Ilmoitukset
– ilmoita komissiolle ja muille EU-maille palvelujen tarjontaa koskevan kansallisen lainsäädännön muutoksista

Lähetetyt työntekijät
(kokeiluhanke)

 

Tietopyynnöt
– tarkista maahasi työkomennukselle lähetettyjen työntekijöiden työehdot
SD

Arvokuljetukset

SD

Tietokanta 
– tarkista kansainvälisiä rahakuljetuksia hoitavien luvat

SOLVIT

 

Ongelmatapausten ratkaisu
– ilmoita kansallisten viranomaisten virheellisistä toimista SOLVIT-verkostolle (yritysten ja yksityishenkilöiden käytettävissä)SD

Potilasoikeudet SD

Tietopyynnöt  
– tarkista henkilön oikeus toimia terveydenhoitoalan ammatissa

Rekisterihakemisto  
– etsi kansallinen terveydenhoitoalan ammattirekisteri (lääkärit, fysioterapeutit tms.)

 

Sähköinen kaupankäynti

 

Toimenpidepyynnöt
– pyydä toista EU-maata ryhtymään toimiin esim. estämään laittomien tuotteiden verkkokauppa

Ilmoitukset 
– ilmoita toimenpiteistä, joita aiotaan kohdistaa verkossa toimivaan ulkomaiseen palveluntarjoajaan
SD

IMIn rahoitus

IMI on kehitetty komission ja EU-maiden yhteistyönä. Sen pääasialliset rahoituslähteet ovat IDABC- ja ISA-ohjelmat.

Jos haluat arvioida, miten IMIä voisi hyödyntää oman alasi hallinnollisessa yhteistyössä, ota yhteyttä komissioon sähköpostitse.

Aloilla, jotka eivät liity sisämarkkinoihin, on mahdollista hyödyntää IMIn teknisiä ratkaisuja ja nimetä järjestelmä eri nimellä.

 

Yhteydenotot

Siirry IMIin

IMI-järjestelmää voivat käyttää vain rekisteröityneet käyttäjät.

IMIn harjoitteluversio

Uudet käyttäjät voivat tutustua IMI-järjestelmään erillisen harjoitteluversion avulla.

Myös sen käyttö edellyttää rekisteröitymistä.

Etkö ole vielä rekisteröitynyt?

IMI-järjestelmään voivat rekisteröityä vain toimivaltaiset viranomaiset. Rekisteröitymisen hyväksyy kansallinen IMI-koordinaattori.