Navigatsioonitee

IMI tutvustus

Kuidas IMI toimib?

Teavet on võimalik jagada mitmel erinevalmoel:

  • üks ühele töövood
  • üks mitmele töövood ning
  • andmehoidlad.

 

Üks ühele töövood

Eri riikide asutused vahetavad teavet, kasutades eeltõlgitud küsimusi ja vastuseid („küsimustikud”).

Näited:

◊ päringud

meetmete võtmise taotlused

 

Üks mitmele töövood

Asutus saadab teavet mitmele adressaadile.

Näited:

hoiatusmehhanism sellisest teenuste osutamisega seotud tegevusest teavitamiseks, mis võib endast kujutada tõsist ohtu inimeste tervisele või ohutusele või keskkonnale ning

teated liikmesriigi õigusaktide kohta asjaomases valdkonnas.

 

Andmehoidlad

Asutus võib hoida andmeid IMI andmebaasis, millele võivad juurde pääseda kõik IMI kasutajad või konkreetne kasutajate rühm. 

Praegu kasutatakse sedaeuro sularaha maanteeveo litsentsi omavate ettevõtjate puhul.

 

 

Miks kasutada IMI-t?

  • Mitmekeelne – võite kasutada IMI-t kõigis ELi ametlikes keeltes

◊ eeltõlgitud küsimused, vastused ja vormid,

◊ vaba teksti lahtrisse sisestatud teabe masintõlke võimalus.

  • Paindlik – IMI sobib mis tahes tsentraliseeritud või detsentraliseeritud haldusstruktuuri jaoks. Lisateabe saamiseks pöörduge meie poole e-posti vahendusel.
  • Täiesti turvaline ja andmekaitsega tagatud  süsteem.
  • IMI kasutamine ei tekita liikmesriikidele IT-kulusid.
  • Koolitus ja kasutajatugi, mida pakuvad riiklikud IMI koordinaatorid.

Millistes valdkondades IMI-t kasutatakse?

 

ValdkondIMI kasutusvõimalused (näidetega)

Kutse-
kvalifikatsioonid

Päringud 
Teie liikmesriigis tegutseda soovivate kutseala esindajate kvalifikatsiooni kontrollimiseks

Registrite kataloog
Kutseala esindajate (arhitektid, raamatupidajad, insenerid jne) riikliku registri leidmiseks

Teated
Arhitektide ja tervishoiutöötajate uutest diplomitest teavitamiseks

Kutsekvalifikatsioonid

Teenused

Teenuste direktiiv

Päringud
Teie liikmesriigis teenuseid osutada soovivat ettevõtjat või isikut käsitleva teabe kontrollimiseks

Hoiatusmehhanism 
Tähelepanu juhtimiseks teenuseosutaja sellisele tegevusele, millel võib olla mõju tervisele, ohutusele või keskkonnale

Registrite kataloog 
Teenuseosutajate riikliku registri (näiteks äriregistrid, kaubandusregistrid jms) leidmiseks mis tahes EMP riigis

Teated
Komisjoni ja liikmesriikide teavitamiseks teenuste osutamist käsitlevate õigusaktide muutmisest

Töötajate lähetamine

 

Päringud
Teie liikmesriiki lähetatud töötajate töötingimuste kontrollimiseks
Töötajate lähetamine

Euro sularaha
vedu

Sularahavedu

Andmehoidla 
Piiriülese sularahaveo litsentside kontrollimiseks

Vedurijuhiload

Päring
Vedurijuhiloa kehtivuse kontrollimiseks; kontrolli teostamise või vedurijuhiloa peatamise taotlemiseks

Teated
Komisjoni ja teiste liikmesriikide teavitamiseks loa kontrollimise või peatamise taotlusest

ERA

SOLVIT

 SOLVIT

Juhtumi käsitlemine
Üksikisikute ja ettevõtjate kaebuste esitamiseks SOLVITi võrgustikule liikmesriikide asutuste tegevuse kohta

Patsientide õigused

Päringud  
Tervishoiutöötaja kutsealal tegutsemise õiguse kontrollimiseks

Registrite kataloog  
Riikliku tervishoiutöötajate (arstid, muud spetsialistid) registri leidmiseks

 Patsientide õigused

E-kaubandus
(katseprojekt)

 E-kaubandus

Meetmete võtmise taotlused
Paluda teiselt riigilt konkreetsete meetmete võtmist veebipõhise teenuseosutaja vastu, näiteks juhul, kui nende veebisaitidel ei järgita üldiseid teabenõudeid.

Teated 
Teises liikmesriigis asuvate veebipõhiste teenuste osutajate suhtes võetavatest meetmetest teavitamiseks.

Riigihanked
(katseprojekt)

Päringud
Hankes osalevate teistest liikmesriikidest pärit ettevõtjate esitatud teabe ja dokumentatsiooni kontrollimiseks.

Riigihanked

IMI avaldab tänu

IMI on loodud Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide koostöös ning seda rahastatakse peamiselt programmide IDABC ja ISA raames.

Kui soovite täpsemalt hinnata, kuidas IMI võiks tõhustada halduskoostööd teie tegevusvaldkonnas, siis võtke meiega ühendust.

 

Võtke IMI-ga ühendust

Juurdepääs IMI-le

Ainult registreeritud kasutajatel on juurdepääs siseturu infosüsteemile (IMI).

IMI õppesüsteem

Kui te ei ole IMI-t varem kasutanud ning soovite süsteemiga tutvuda, võite selleks kasutada meie õppesüsteemi.

Selleks peate kõigepealt registreeruma.

Te ei ole veel registreeritud?

Teie registreerimistaotluse peab heaks kiitma riiklik IMI koordinaator. Ainult pädevad asutused saavad taotleda IMI süsteemis registreerimist.