Sti

Om IMI

Hvordan fungerer IMI?

I kan udveksle oplysninger på forskellige måder:

  • 1-til-1-arbejdsgange
  • 1-til-mange-arbejdsgange og
  • datalagre.

 

1-til-1-arbejdsgangen

Myndigheder i forskellige lande udveksler oplysninger ved hjælp af spørgsmål og svar, der er oversat på forhånd ("spørgsmålsserier").

Eksempler:

◊ forespørgsler

anmodninger om foranstaltninger

 

1-til-mange-arbejdsgangen

En myndighed sender oplysninger ud til flere modtagere.

Eksempler:

advarselsordningen for servicevirksomhed, som kan forårsage alvorlige skader på menneskers sundhed og sikkerhed eller på miljøet, og

meddelelser om national lovgivning på det pågældende område.

 

Datalagre

En myndighed kan lagre oplysninger i en database internt i IMI, som alle IMI-brugere eller en defineret gruppe så kan få adgang til. 

Bruges i øjeblikket til virksomheder, der har tilladelse til landevejstransport af eurokontanter.

 

 

Hvorfor bruge IMI?

  • Flersproget – du kan bruge IMI på alle EU-sprog

◊ spørgsmål, svar og formularer er oversat på forhånd

◊ mulighed for maskinoversættelse af tekst, du skriver i et fritekstfelt.

  • Fleksibelt – IMI er åbent for alle administrative myndigheder – centraliserede, helt decentraliserede osv. Hvis du vil vide mere, skal du bare sende os en e-mail.
  • Systemet er fuldstændig sikkert, og alle data er beskyttet.
  • Medlemslandene har ingen IT-omkostninger ved at bruge IMI.
  • Undervisning og support tilbydes af de nationale IMI-koordinatorer.

På hvilke områder kan jeg bruge IMI?

 

OmrådeIMI-funktioner (med eksempler)

Erhvervsmæssige
kvalifikationer

Forespørgsler 
Tjek, om fagfolk, der vil udøve et erhverv i dit hjemland, har gyldige kvalifikationer

Registerfortegnelse
Find et nationalt register over fagfolk (arkitekter, revisorer, ingeniører m.fl.)

Meddelelser
Giv meddelelse om nye eksamensbeviser for arkitekter og sundhedserhverv

PQ

Tjenesteydelser

SD

Forespørgsler
Tjek oplysninger om en udenlandsk virksomhed eller borger, som vil tilbyde tjenesteydelser i dit hjemland

Advarselsordning 
Markér en tjenesteyders aktiviteter, der kunne have sundheds-, sikkerheds- eller miljømæssige implikationer

Registerfortegnelse 
Find et nationalt register over tjenesteydere (f.eks. virksomhedsregistre, handelsregistre) i de øvrige EØS-lande

Meddelelser
Underret Kommissionen og EU-landene om ændringer i lovgivningen om udbud af tjenester

Udstationering af arbejdstagere

 

Forespørgsler
Tjek ansættelsesvilkårene for arbejdstagere, der er udstationeret i dit hjemland
PoW

Transport af
eurokontanter

CIT

Datalager 
Tjek tilladelser til at transportere kontanter over grænserne

Lokomotivførerlicenser

Forespørgsel
Tjek gyldigheden af en lokomotivførerlicens. Anmod om kontrol og/eller suspendering af licens.

Meddelelser
Underret de andre medlemslande og Kommissionen om en anmodning om kontrol eller suspendering af en licens.

ERA

SOLVIT

 Solvit

Sagsbehandling
Borgere og virksomheder kan indgive klager over nationale myndigheder til SOLVIT-netværket

Patientrettigheder

Forespørgsler  
Tjek, om sundhedspersonale har "ret til at praktisere"

Registerfortegnelse  
Find et nationalt register over sundhedspersonale (læger, specialister m.fl.)

 PR

E-handel
(pilotprojekt)

 eCom

Anmodninger om foranstaltninger
Bed et andet land om at træffe specifikke foranstaltninger over for en onlineudbyder af tjenester, f.eks. hvis vedkommende ikke overholder generelle informationskrav på sit website.

Meddelelser 
Send en meddelelse om forholdsregler, I vil træffe over for onlineudbydere af tjenester i et andet land.

Offentlige udbud
(pilotprojekt)

Forespørgsler
Tjek oplysninger og dokumentation fra indkøbsvirksomheder fra andre europæiske lande.

PP

Finansiering af IMI

IMI er udviklet i fællesskab af Kommissionen og de nationale myndigheder og er hovedsagelig finansieret af programmerne IDABC og ISA.

Hvis du vil vide mere præcist, hvordan IMI kan lette det administrative samarbejde på netop dit område, skal du bare kontakte os for at få mere at vide.

 

Kontakt IMI

Adgang til IMI

Kun registrerede brugere har adgang til informations-systemet for det indre marked (IMI)

IMI's øvesystem

Hvis du er ny IMI-bruger og gerne vil lære systemet bedre at kende, kan du prøve vores øvesystem.

For at få adgang til det, skal du have registreret dig.

Ikke registreret endnu?

Din registrering skal godkendes af en national IMI-koordinator. Kun kompetente myndigheder kan anmode om registrering i IMI.