Sti

Om IMI

Hvad er IMI?

Informationssystemet for det indre marked (IMI) er et sikkert, flersproget onlineværktøj, der gør det lettere at udveksle oplysninger mellem offentlige myndigheder, der er involveret i den praktiske gennemførelse af EU-lovgivning.

IMI hjælper myndighederne med at opfylde deres forpligtelse til at samarbejde på tværs af grænserne på en række politikområder vedrørende det indre marked.

I øjeblikket understøtter IMI 56 administrative samarbejdsprocedurer på 14 forskellige politikområder. IMI kan med ingen eller en meget begrænset udviklingsindsats tilpasses, så det kan bruges til at understøtte kommunikation i forbindelse med endnu flere politikområder.

Det har medvirket til at modernisere det grænseoverskridende administrative samarbejde og sikre, at det indre marked fungerer i praksis. Slutbrugerne af IMI er de nationale offentlige myndigheder, men i sidste ende er det virksomhederne og borgerne, der har gavn af dette forbedrede samarbejde.

Fakta og nøgletal

 • IMI er udviklet af Europa-Kommissionen i tæt samarbejde med medlemslandene.
 • De første udvekslinger af oplysninger fandt sted i januar 2008. Det samlede antal IMI-udvekslinger overstiger 114 000.
 • Mængden af IMI-forespørgsler er vokset fra 30 om måneden i 2008 til mere end 1 200 om måneden i 2017.
 • IMI-forordningen, der blev vedtaget i 2012, beskriver det felt, IMI kan anvendes inden for, de forskellige aktørers roller og ansvarsområder, og hvordan personlige data skal håndteres.
 • Det europæiske erhvervspas, der blev lanceret i 2016, er den første helt onlinebaserede EU-dækkende procedure, som fremskynder anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.
 • Der er nu mere end 8 200 registrerede myndigheder med over 18 000 registrerede brugere.

Typer af informationsudvekslinger via IMI

IMI-værktøjskassen dækker de mest almindelige administrative samarbejdsprocedurer:

 • IMI-forespørgsler er direkte udvekslinger af oplysninger mellem to kompetente myndigheder.
 • IMI-meddelelser og -advarsler er "én til mange"-udvekslinger, hvor en myndighed kan sende informationer til andre medlemslande og/eller Kommissionen.
 • IMI-datalagre giver myndighederne mulighed for at udveksle information vedrørende et specifikt politikområde i en central database.
 • Den offentlige grænseflade gør det muligt for eksterne aktører at kommunikere med kompetente myndigheder, der er registreret i IMI (f.eks. om indsendelse af SOLVIT-sager og ansøgninger om det europæiske erhvervspas).

Fordelene ved at benytte IMI

 • IMI kan bruges på alle EU-sprog. Standardiseret indhold, spørgsmål, svar, beskeder og formularfelter er på forhånd oversat. Der er desuden mulighed for maskinoversættelse af information skrevet som fri tekst.
 • IMI er fleksibelt og kan tilpasses enhver type national administrativ struktur: centraliseret, helt decentraliseret og alt ind imellem.
 • Udveksling af oplysninger via IMI er fuldkommen sikker, og alle data er beskyttet.
 • Alle brugere kan trække på det eksisterende netværk af nationale IMI-koordinatorer, både med hensyn til uddannelse og support.
 • Brugen af IMI giver ingen IT-omkostninger for medlemslandene.

På hvilke områder kan jeg bruge IMI?

 

OmrådeIMI-funktioner (med eksempler)

Erhvervsmæssige
kvalifikationer

Forespørgsler 
Tjek, om fagfolk, der vil udøve et erhverv i dit hjemland, har gyldige kvalifikationer

Registerfortegnelse
Find et nationalt register over fagfolk (arkitekter, revisorer, ingeniører m.fl.)

Meddelelser
Giv meddelelse om nye eksamensbeviser for arkitekter og sundhedserhverv

PQ

Tjenesteydelser

SD

Forespørgsler
Tjek oplysninger om en udenlandsk virksomhed eller borger, som vil tilbyde tjenesteydelser i dit hjemland

Advarselsordning 
Markér en tjenesteyders aktiviteter, der kunne have sundheds-, sikkerheds- eller miljømæssige implikationer

Registerfortegnelse 
Find et nationalt register over tjenesteydere (f.eks. virksomhedsregistre, handelsregistre) i de øvrige EØS-lande

Meddelelser
Underret Kommissionen og EU-landene om ændringer i lovgivningen om udbud af tjenester

Udstationering af arbejdstagere

 

Forespørgsler
Tjek ansættelsesvilkårene for arbejdstagere, der er udstationeret i dit hjemland
PoW

Transport af
eurokontanter

CIT

Datalager 
Tjek tilladelser til at transportere kontanter over grænserne

Lokomotivførerlicenser

Forespørgsel
Tjek gyldigheden af en lokomotivførerlicens. Anmod om kontrol og/eller suspendering af licens.

Meddelelser
Underret de andre medlemslande og Kommissionen om en anmodning om kontrol eller suspendering af en licens.

ERA

SOLVIT

 Solvit

Sagsbehandling
Borgere og virksomheder kan indgive klager over nationale myndigheder til SOLVIT-netværket

Patientrettigheder

Forespørgsler  
Tjek, om sundhedspersonale har "ret til at praktisere"

Registerfortegnelse  
Find et nationalt register over sundhedspersonale (læger, specialister m.fl.)

 PR

E-handel
(pilotprojekt)

 eCom

Anmodninger om foranstaltninger
Bed et andet land om at træffe specifikke foranstaltninger over for en onlineudbyder af tjenester, f.eks. hvis vedkommende ikke overholder generelle informationskrav på sit website.

Meddelelser 
Send en meddelelse om forholdsregler, I vil træffe over for onlineudbydere af tjenester i et andet land.

Offentlige udbud
(pilotprojekt)

Forespørgsler
Tjek oplysninger og dokumentation fra indkøbsvirksomheder fra andre europæiske lande.

PP

Finansiering af IMI

IMI er udviklet i fællesskab af Kommissionen og de nationale myndigheder og er hovedsagelig finansieret af programmerne IDABC og ISA.

Hvis du vil vide mere præcist, hvordan IMI kan lette det administrative samarbejde på netop dit område, skal du bare kontakte os for at få mere at vide.

 

Kontakt IMI

Adgang til IMI

Kun registrerede brugere har adgang til informations-systemet for det indre marked (IMI)

IMI's øvesystem

Hvis du er ny IMI-bruger og gerne vil lære systemet bedre at kende, kan du prøve vores øvesystem.

For at få adgang til det, skal du have registreret dig.

Ikke registreret endnu?

Din registrering skal godkendes af en national IMI-koordinator. Kun kompetente myndigheder kan anmode om registrering i IMI.