Sti

Om IMI

Hvordan fungerer IMI?

I kan udveksle oplysninger på forskellige måder:

  • 1-til-1-arbejdsgange
  • 1-til-mange-arbejdsgange
  • datalagre.

 

1-til-1-arbejdsgangen

Myndigheder i forskellige lande udveksler oplysninger ved hjælp af spørgsmål og svar, der er oversat på forhånd ("spørgsmålsserier").

Eksempler:

◊ forespørgsler

anmodninger om foranstaltninger

 

1-til-mange-arbejdsgangen

En myndighed sender oplysninger ud til flere modtagere.

Eksempler:

advarselsordningen for servicevirksomhed, som kan forårsage alvorlige skader på menneskers sundhed og sikkerhed eller på miljøet, og

meddelelser om national lovgivning på det pågældende område.

 

Datalagre

En myndighed kan lagre oplysninger i en database internt i IMI, som alle IMI-brugere eller en defineret gruppe så kan få adgang til. 

Bruges i øjeblikket til virksomheder, der har tilladelse til landevejstransport af eurokontanterpdf.

 

 

Hvorfor bruge IMI?

  • Flersproget – du kan bruge IMI på alle EU-sprog

◊ spørgsmål, svar og formularer er oversat på forhånd

◊ maskinoversættelse tilbydes af tekst, du skriver i et fritekstfelt.

  • Fleksibelt – IMI er åbent for alle administrative myndigheder — centraliserede, helt decentraliserede osv. Hvis du vil vide mere, skal du bare sende os en e-mail.
  • Systemet er fuldstændig sikkert, og alle data er beskyttet.
  • Medlemslandene har ingen IT-omkostninger ved at bruge IMI.
  • Undervisning og support tilbydes af de nationale IMI-koordinatorer.

På hvilke områder kan jeg bruge IMI?

 

OmrådeIMI-funktioner (med eksempler)

Erhvervsmæssige
kvalifikationer

Forespørgsler 
Tjek, om fagfolk, der vil udøve et erhverv i dit hjemland, har gyldige kvalifikationer

Registerfortegnelse
Find et nationalt register over fagfolk (arkitekter, revisorer, ingeniører m.fl.)

SD

Tjenesteydelser

SD

Forespørgsler
Tjek oplysninger om en udenlandsk virksomhed eller borger, som vil tilbyde tjenesteydelser i dit hjemland

Advarselsordning 
Markér en tjenesteyders aktiviteter, der kunne have sundheds-, sikkerheds- eller miljømæssige implikationer

Registerfortegnelse 
Find et nationalt register over tjenesteydere (f.eks. virksomhedsregistre, handelsregistre) i de øvrige EØS-lande

Meddelelser
Underret Kommissionen og EU-landene om ændringer i lovgivningen om udbud af tjenester

Udstationering af arbejdstagere
(pilotprojekt)

 

Forespørgsler
Tjek ansættelsesvilkårene for arbejdstagere, der er udstationeret i dit hjemland
SD

Transport af
eurokontanter

SD

Datalager 
Tjek tilladelser til at transportere kontanter over grænserne

SOLVIT

 

Sagsbehandling
Borgere og virksomheder kan indgive klager over nationale myndigheder til SOLVIT-netværketSD

Patientrettigheder SD

Forespørgsler  
Tjek, om sundhedspersonale har "ret til at praktisere"

Registerfortegnelse  
Find et nationalt register over sundhedspersonale (læger, specialister m.fl.)

 

E-handel

 

Anmodninger om foranstaltninger
Bed et land om at træffe specifikke foranstaltninger, f.eks. at forbyde salg af ulovlige varer på internettet

Meddelelser 
Send en meddelelse om forholdsregler, I vil træffe over for onlineudbydere af tjenester i et andet land
SD

Finansiering af IMI

IMI er udviklet i fællesskab af Kommissionen og de nationale myndigheder og er hovedsagelig finansieret af programmerne IDABC og ISA.

Hvis du vil vide mere præcist, hvordan IMI kan lette det administrative samarbejde på netop dit område, skal du bare kontakte os for at få mere at vide.

For politikområder uden for det indre marked kan en kopi af IMI-ansøgningen bruges med et andet navn.

 

Kontakt IMI

Adgang til IMI

Kun registrerede brugere har adgang til informations-systemet for det indre marked (IMI)

IMI's øvesystem

Hvis du er ny IMI-bruger og gerne vil lære systemet bedre at kende, kan du prøve vores øvesystem.

For at få adgang til det, skal du have registreret dig.

Ikke registreret endnu?

Din registrering skal godkendes af en national IMI-koordinator. Kun kompetente myndigheder kan anmode om registrering i IMI.