Sti

Om IMI

Hvad er IMI?

Informationssystemet for det indre marked (IMI) er et sikkert, flersproget onlineværktøj, der gør det lettere at udveksle oplysninger mellem offentlige myndigheder, der er involveret i den praktiske gennemførelse af EU-lovgivning.

IMI hjælper myndighederne med at opfylde deres forpligtelse til at samarbejde på tværs af grænserne på en række politikområder vedrørende det indre marked.

I øjeblikket understøtter IMI 56 administrative samarbejdsprocedurer på 14 forskellige politikområder. IMI kan med ingen eller en meget begrænset udviklingsindsats tilpasses, så det kan bruges til at understøtte kommunikation i forbindelse med endnu flere politikområder.

Det har medvirket til at modernisere det grænseoverskridende administrative samarbejde og sikre, at det indre marked fungerer i praksis. Slutbrugerne af IMI er de nationale offentlige myndigheder, men i sidste ende er det virksomhederne og borgerne, der har gavn af dette forbedrede samarbejde.

Fakta og nøgletal

 • IMI er udviklet af Europa-Kommissionen i tæt samarbejde med medlemslandene.
 • De første udvekslinger af oplysninger fandt sted i januar 2008. Det samlede antal IMI-udvekslinger overstiger 114 000.
 • Mængden af IMI-forespørgsler er vokset fra 30 om måneden i 2008 til mere end 1 200 om måneden i 2017.
 • IMI-forordningen, der blev vedtaget i 2012, beskriver det felt, IMI kan anvendes inden for, de forskellige aktørers roller og ansvarsområder, og hvordan personlige data skal håndteres.
 • Det europæiske erhvervspas, der blev lanceret i 2016, er den første helt onlinebaserede EU-dækkende procedure, som fremskynder anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.
 • Der er nu mere end 8 200 registrerede myndigheder med over 18 000 registrerede brugere.

Typer af informationsudvekslinger via IMI

IMI-værktøjskassen dækker de mest almindelige administrative samarbejdsprocedurer:

 • IMI-forespørgsler er direkte udvekslinger af oplysninger mellem to kompetente myndigheder.
 • IMI-meddelelser og -advarsler er "én til mange"-udvekslinger, hvor en myndighed kan sende informationer til andre medlemslande og/eller Kommissionen.
 • IMI-datalagre giver myndighederne mulighed for at udveksle information vedrørende et specifikt politikområde i en central database.
 • Den offentlige grænseflade gør det muligt for eksterne aktører at kommunikere med kompetente myndigheder, der er registreret i IMI (f.eks. om indsendelse af SOLVIT-sager og ansøgninger om det europæiske erhvervspas).

Fordelene ved at benytte IMI

 • IMI kan bruges på alle EU-sprog. Standardiseret indhold, spørgsmål, svar, beskeder og formularfelter er på forhånd oversat. Der er desuden mulighed for maskinoversættelse af information skrevet som fri tekst.
 • IMI er fleksibelt og kan tilpasses enhver type national administrativ struktur: centraliseret, helt decentraliseret og alt ind imellem.
 • Udveksling af oplysninger via IMI er fuldkommen sikker, og alle data er beskyttet.
 • Alle brugere kan trække på det eksisterende netværk af nationale IMI-koordinatorer, både med hensyn til uddannelse og support.
 • Brugen af IMI giver ingen IT-omkostninger for medlemslandene.

Finansiering af IMI

IMI er udviklet i fællesskab af Kommissionen og de nationale myndigheder og er hovedsagelig finansieret af programmerne IDABC og ISA.

Hvis du vil vide mere præcist, hvordan IMI kan lette det administrative samarbejde på netop dit område, skal du bare kontakte os for at få mere at vide.

 

Kontakt IMI

Adgang til IMI

Kun registrerede brugere har adgang til informations-systemet for det indre marked (IMI)

IMI's øvesystem

Hvis du er ny IMI-bruger og gerne vil lære systemet bedre at kende, kan du prøve vores øvesystem.

For at få adgang til det, skal du have registreret dig.

Ikke registreret endnu?

Din registrering skal godkendes af en national IMI-koordinator. Kun kompetente myndigheder kan anmode om registrering i IMI.