Cesta

O systému IMI

Jak IMI funguje?

Informace můžete pomocí IMI sdílet několikazpůsoby:

  • postupem, kdy je osloven jeden orgán
  • postupem, kdy orgán oslovuje najednou víc orgánů a
  • prostřednictvím úložišť.

 

Postup, kdy je osloven jeden orgán

Orgány z různých zemí si mohou vyměňovat informace pomocí souborů předem přeložených otázek a odpovědí.

Například:

◊ žádosti o informace

žádosti o přijetí opatření

 

Postup, kdy je osloveno více orgánů

Orgán odešle informace více příjemcům.

Například:

výstrahy upozorňující na provozovatele služeb, kteří by mohly závažně ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob nebo životního prostředí a

oznámení upozorňující na vnitrostátní legislativní akty přijaté v určité oblasti.

 

Úložiště

Orgány mohou ukládat informace do úložišť (databází) systému IMI, prostřednictvím jichž jsou pak údaje zpřístupněny všem ostatním uživatelům, případně definovaným skupinám. 

V současnosti se využívá u společností oprávněných k silniční přepravě eurohotovosti.

 

 

Výhody IMI

  • Systém je mnohojazyčný – můžete s ním snadno komunikovat ve všech jazycích EU

◊ předem přeložené otázky, odpovědi a formuláře

◊ text vkládaný samotnými uživateli lze nechat strojově přeložit

  • Systém je flexibilní. Lze jej využít jak pro centralizované administrativní struktury, tak pro zcela decentralizované atp. Pokud máte nějaké konkrétní otázky, zašlete nám je e-mailem.
  • Systém je naprosto bezpečný a zaručuje ochranu dat.
  • Používáním IMI nevznikají žádné náklady členským státům.
  • Školení a podporu zajišťují národní koordinátoři IMI.

Pro jaké oblasti je IMI používá?

 

OblastFunkce v IMI (příklady)

Odborné
kvalifikace

Žádosti o informace 
Můžete si nechat ověřit platnost dokumentů týkajících se odborné kvalifikace osob, které chtějí činnost začít provozovat ve vašem státě.

Databáze registrů
Umožňuje vyhledávání vnitrostátních rejstříků (architektů, účetních, inženýrů atp.)

Oznámení
Umožňuje oznamovat nové diplomy udělované architektům a zdravotnickým profesím.

odborné kvalifikace

Služby

směrnice o službách

Žádosti o informace
K ověřování informací o zahraničních společnostech nebo osobách, které chtějí začít poskytovat služby ve vaší zemi.

Mechanismus výstrah 
Lze jím ostatní upozornit na poskytovatele služeb, který představuje riziko pro zdraví, bezpečnost nebo pro životní prostředí.

Databáze registrů 
Lze v ní vyhledávat rejstříky poskytovatelů služeb (např. obchodní rejstříky, rejstříky hosp. subjektů atp.) ze všech zemí EHP.

Oznámení
Oznámení informují Komisi a ostatní členské státy o změnách ve vnitrostátní legislativě týkající se poskytování služeb.

Vysílání pracovníků

 

Žádosti o informace
Slouží k ověřování informací o podmínkách týkajících se pracovníků vyslaných do vaší země.
vysílání pracovníků

Přeprava
eurohotovosti

licence strojvedoucích

Úložiště 
Slouží ke kontrole licencí na přeshraniční přepravu hotovosti.

Licence strojvedoucích

Žádosti o informace
Umožňuje kontrolu platnosti licencí, vyžádání inspekce a pozastavení platnosti licence.

Oznámení
Umožňuje upozornit ostatní členské státy a Komisi na žádost o inspekci či na pozastavení licence.

ERA

SOLVIT

 Solvit

Řešení stížností
Síti SOLVIT pomáhá řešit stížnosti jednotlivců i podniků na vnitrostátní orgány.

Práva pacientů

Žádosti o informace  
Slouží k ověřování oprávnění provozovat praxi.

Databáze registrů  
Slouží k vyhledávání vnitrostátních rejstříků zdravotnických zaměstnanců (např. lékařů, specialistů atp.)

 práva pacientů

Elektronické obchodování
(pilotní projekt)

 eCom

Žádosti o opatření
Chcete-li požádat jiný členský stát, aby přijal opatření proti nějakému poskytovateli online služeb - například v případě, že jeho internetové stránky neuvádějí základní požadované informace.

Oznámení 
Chcete-li oznámit opatření, která zamýšlíte přijmout proti poskytovateli online služeb usazenému v jiné zemi.

Veřejné zakázky
(pilotní projekt)

Žádosti o informace
Můžete si ověřit informace a dokumentaci poskytované zahraničními uchazeči o zakázky.

veřejné zakázky

O projektu IMI

Systém IMI byl vytvořen společně Evropskou komisí a orgány členských států. Financován je především z programů pro interoperabilní poskytování celoevropských služeb elektronické správy (eGovernment) orgánům veřejné správy, podnikům a občanům /(IDABC) a programů pro řešení interoperability pro evropské orgány veřejné správy (ISA).

Pokud máte zájem o podrobnější posouzení toho, jak by IMI mohlo usnadnit administrativní spolupráci v nějaké konkrétní tematické oblasti, kontaktuje nás.

 

IMI kontakt

Vstup do systému IMI

Do systému pro výměnu informací o vnitřním trhu mají přístup pouze registrovaní uživatelé.

Školicí část systému IMI

Pokud s IMI začínáte a chcete si ho nejdříve vyzkoušet, můžete k tomu využít školicí část systému.

Nejprve se však musíte registrovat.

Ještě jste se nezaregistrovali?

Vaši žádost o registraci musí nejprve schválit národní koordinátor IMI. O registraci v IMI mohou požádat pouze příslušné orgány.