Cesta

O systému IMI

Jak IMI funguje?

Informace můžete pomocí IMI sdílet několika  způsoby:

  • postupem, kdy orgán osloví jiný orgán
  • postupem, kdy orgán oslovuje najednou víc orgánů a
  • prostřednictvím úložišť.

 

Postup, kdy ke osloven jeden orgán

Orgány z různých zemí si mohou vyměňovat informace pomocí souborů předem přeložených otázek a odpovědí (soubory otázek).

Například:

◊ žádosti o informace

žádosti o přijetí opatření

 

Postup, kdy je osloveno více orgánů

Orgán odešle informace více příjemcům.

Například:

výstrahy upozorňující na provozovatele služeb, které by mohly závažně ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob nebo životního prostředí a

oznámení upozorňující na vnitrostátní legislativní akty přijaté v určité oblasti .

 

Úložiště

Orgány mohou ukládat informace do úložišť (databází) systému IMI, prostřednictvím kterých jsou pak údaje zpřístupněny všem ostatním uživatelům, případně definovaným skupinám. 

To se v současnosti využívá pro subjekty oprávněné k silniční přepravě eurohotovostipdf.

 

 

Výhody IMI

  • Systém je mnohojazyčný – můžete s ním snadno komunikovat ve všech jazycích EU

◊ předem přeložené otázky, odpovědi a formuláře

◊ vlastní zadané další informace si můžete nechat přeložit strojově.

  • Systém je flexibilní. Lze jej využít jak pro centralizované administrativní struktury, zcela decentralizované atp. Pokud máte nějaké konkrétní otázky, zašlete nám je e-mailem.
  • Systém je naprosto bezpečný a zaručuje ochranu dat.
  • Používáním IMI nevznikají žádné náklady členským státům.
  • Školení a podporu zajišťují národní koordinátoři IMI.

Pro jaké oblasti se IMI používá?

 

OblastFunkce v IMI (příklady)

Odborné
kvalifikace

Žádosti o informace 
Můžete si nechat ověřit platnost dokumentů týkající se odborné kvalifikace osob, které chtějí činnost začít provozovat ve vašem státě.

Databáze registrů
Umožňuje vyhledávání vnitrostátních rejstříků (architektů, účetních, inženýrů atp.)

SD

Služby

SD

Žádosti o informace
K ověřování informací o zahraničních společnostech nebo osobách, které chtějí začít poskytovat služby ve vaší zemi.

Mechanismus výstrah 
Lze jím ostatní upozornit na poskytovatele služeb, který představuje riziko pro zdraví, bezpečnost nebo pro životní prostředí.

Databáze registrů 
Lze v ní vyhledávat rejstříky poskytovatelů služeb (např. obchodní rejstříky, rejstříky hosp. subjektů atp.) ze všech zemí EHP.

Oznámení
Oznámení informují Komisi a ostatní členské státy o změnách ve vnitrostátní legislativě týkající se poskytování služeb.

Vysílání pracovníků
(pilotní projekt)

 

Žádosti o informace
Slouží k ověřování informací o podmínkách týkajících se pracovníků vyslaných do vaší země.
SD

Přeprava
eurohotovosti

SD

Úložiště 
Slouží ke kontrole licencí na přeshraniční přepravu hotovosti.

SOLVIT

 

Řešení stížností
Síti SOLVIT pomáhá řešit stížnosti jednotlivců i podniků na vnitrostátní orgány.SD

Práva pacientů SD

Žádosti o informace  
Slouží k ověřování oprávnění provozovat praxi.

Databáze registrů  
Slouží k vyhledávání vnitrostátních rejstříků zdravotnických zaměstnanců (např. lékařů, specialistů atp.)

 

Elektronické obchodování

 

Žádosti o opatření
Může jimi požádat orgány jiného členského státu, aby přijaly konkrétní opatření, např. aby zakázaly nezákonný prodej zboží na internetu.

Oznámení 
Můžete jimi ostatní upozornit na kroky, které hodláte podniknout proti poskytovatelům online služeb usazeným v jiné zemi.
SD

O projektu IMI

Systém IMI byl vytvořen společně Evropskou komisí a orgány členských států. Financován je především z programů pro interoperabilní poskytování celoevropských služeb elektronické správy (eGovernment) orgánům veřejné správy, podnikům a občanům /(IDABC) a programů pro řešení interoperability pro evropské orgány veřejné správy (ISA).

Pokud máte zájem o podrobnější posouzení toho, jak by IMI mohlo usnadnit administrativní spolupráci v nějaké konkrétní tematické oblasti, kontaktuje nás.

Pro spolupráci v oblastech, které nespadají pod vnitřní trh, by bylo možno vytvořit identickou aplikaci (pod jiným jménem).

 

contact imi

Vstup do systému IMI

Do systému pro výměnu informací o vnitřním trhu mají přístup pouze registrovaní uživatelé.

Školicí část systému IMI

Pokud s IMI začínáte a chcete si ho nejdříve vyzkoušet, můžete k tomu využít školicí část systému.

Nejprve se však musíte registrovat.

Ještě jste se nezaregistrovali?

Vaši žádost o registraci musí nejprve schválit národní koordinátor IMI. O registraci v IMI mohou požádat pouze příslušné orgány.