Αν δεν μπορείτε να διαβάσετε αυτό το μήνυμα, κάντε κλικ εδώ για να το δείτε στο διαδίκτυο
ce_logo

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Οκτώβριος 2015
BG CS DA DE ET EL EN ES FR HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV

Αγαπητέ χρήστη του ΙΜΙ,

Αυτή η έκδοση του ενημερωτικού δελτίου αφορά εξ ολοκλήρου την έρευνα για τους χρήστες του ΙΜΙ, που εστάλη σε όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες του ΙΜΙ στους πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους. Σκοπός της έρευνας ήταν να εκτιμηθεί πόσο εύχρηστο είναι το σύστημα, και να αξιολογηθούν οι κύριες λειτουργίες και τα οφέλη του, καθώς και οι ανάγκες κατάρτισης και υποστήριξης.
Λήφθηκαν 2332 απαντήσεις που αντιστοιχούν στο 20% των παραληπτών της έρευνας. Ευχαριστούμε πολύ όσους απάντησαν!

Κύρια αποτελέσματα της έρευνας για τους χρήστες
 • Η έρευνα αποκάλυψε μεγάλες διαφορές όσον αφορά τη συχνότητα χρήσης από τις εθνικές αρχές σε σχέση με τις τοπικές αρχές: το ΙΜΙ χρησιμοποιείται συχνά (τουλάχιστον μία φορά τον μήνα) από το 48% των εθνικών αρχών, αλλά μόνο από το 18% των τοπικών και περιφερειακών αρχών.
 • Από όσους απάντησαν στην έρευνα, οι συχνότεροι χρήστες είναι αυτοί που χρησιμοποιούν την ενότητα για την απόσπαση εργαζομένων: το 50% χρησιμοποιεί το ΙΜΙ μία φορά τον μήνα ή περισσότερο.
εύχρηστο
 • Το 79% όσων απάντησαν δήλωσε ότι το ΙΜΙ είναι εύχρηστο
 • Ο βαθμός ικανοποίησης μεταξύ των συχνών χρηστών είναι υψηλότερος: το 84% δήλωσε ότι το ΙΜΙ είναι εύχρηστο.
 • Το 64% δήλωσε ότι η τελευταία του έκδοση (V7) είναι περισσότερο εύχρηστη από την προηγούμενη και μόνο το 2% έκρινε ότι αυτή είναι λιγότερο εύχρηστη.
 
εργαλειοθήκη
 • Το 79% όσων απάντησαν δήλωσε ότι το ΙΜΙ βοηθά στον εντοπισμό των αρμόδιων αρχών άλλων χωρών.
 • Το 80% έκρινε ότι το ΙΜΙ συντομεύει τον χρόνο απάντησης.
 • Το 85% δήλωσε ότι το ΙΜΙ είναι ένα αξιόπιστο και ασφαλές μέσο επικοινωνίας.
 • Το 96% δήλωσε ότι το ΙΜΙ είναι διαθέσιμο και προσιτό όταν το χρειάζεται.
 • Το 99% δήλωσε ότι το ΙΜΙ λειτουργεί με τον προεπιλεγμένο φυλλομετρητή του.
πληροφορίες

Η πλειονότητα όσων απάντησαν χαρακτήρισε εύχρηστες τις λειτουργίες που σχετίζονται με την αίτηση, αλλά εξέφρασε μικρότερη ικανοποίηση για τη λειτουργία αναζήτησης μιας αρχής:

 • Το 66% έκρινε θετικά τη λειτουργία αναζήτησης μιας αρχής,
 • Το 79% δήλωσε ικανοποιημένο από τη δημιουργία και την αποστολή αιτήσεων,
 • Το 82% έκρινε θετικά τη λειτουργία απάντησης σε αιτήσεις.
 
Ομάδες_ερωτήσεων

Οι περισσότεροι από όσους απάντησαν δήλωσαν επίσης ικανοποιημένοι από τις διαθέσιμες ερωτήσεις για τους διάφορους νομικούς τομείς. Ωστόσο, οι ομάδες ερωτήσεων για την απόσπαση εργαζομένων έλαβαν χαμηλή βαθμολογία.

 • Το 69% των χρηστών των ενοτήτων για τα επαγγελματικά προσόντα και τις υπηρεσίες
 • Το 68% των χρηστών της ενότητας για τα δικαιώματα των ασθενών και
 • Το 62% των χρηστών της ενότητας για την απόσπαση εργαζομένων εξέφρασαν θετική γνώμη.
κοινοποίηση
 • Το 79% όσων απάντησαν έκρινε εύκολη τη δημιουργία και την αποστολή κοινοποιήσεων
 • Το 78% θεωρεί εύκολη τη διατύπωση σχολίων σχετικά με κοινοποίηση.
 
υπηρεσία υποστήριξης
 • Το ένα τρίτο όσων απάντησαν δήλωσε ότι δεν έχει λάβει καμία πληροφόρηση ή κατάρτιση σχετικά με το ΙΜΙ.
 • Τα δύο τρίτα όσων απάντησαν δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το υλικό που υπάρχει στον ιστότοπο του ΙΜΙ. Το 40% αυτών δεν γνώριζε καν την ύπαρξη αυτού του υλικού.
Παρακολούθηση

Τα αποτελέσματα αυτά θα συζητηθούν με τους εθνικούς συντονιστές του IMI και θα ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό της μελλοντικής ανάπτυξης των συστημάτων ΤΠ. Έχουν ήδη σχεδιαστεί ορισμένες συγκεκριμένες δράσεις παρακολούθησης:

 • προβλέπονται βελτιώσεις στη λειτουργία αναζήτησης μιας αρχής
 • οι ομάδες ερωτήσεων πρόκειται να αναθεωρηθούν και να βελτιωθούν με βάση τις παρατηρήσεις των χρηστών σε μελλοντικές εκδόσεις λογισμικού.
 • η απεικόνιση των ερωτήσεων και απαντήσεων θα βελτιωθεί το επόμενο έτος, ώστε να διευκολύνονται οι χρήστες να βρίσκουν τις σχετικές ερωτήσεις.
 • τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα εξακολουθήσουν να προωθούν το ΙΜΙ και τον ιστότοπό του.

Περισσότερες λεπτομέρειες και διαγράμματα σχετικά με την έρευνα για τους χρήστες μπορείτε να βρείτε εδώ (μόνο στα αγγλικά).

Νέες ενότητες του ΙΜΙ
 • Από τον Απρίλιο, οι αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν το ΙΜΙ στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων για να ελέγχουν πληροφορίες και έγγραφα τεκμηρίωσης που παρέχουν εταιρείες από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σε όλες τις μέχρι σήμερα αιτήσεις ΙΜΙ στον συγκεκριμένο τομέα δόθηκε απάντηση εντός 4 ημερών.
 • Τον Δεκέμβριο, οι αρχές θα μπορούν να χρησιμοποιούν το ΙΜΙ για να εντοπίζουν και να ανακτούν πολιτιστικά αγαθά που έχουν αποκτηθεί παράνομα.
 • Από τις 18 Ιανουαρίου 2016, οι αρχές θα χρησιμοποιούν το ΙΜΙ για να επεξεργάζονται αιτήσεις έκδοσης της νέας ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας, στο πλαίσιο μιας πλήρως διαδικτυακής διαδικασίας αναγνώρισης προσόντων.
Η ομάδα IMI της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, imi-helpdesk@ec.europa.eu
Βρείτε μας στο διαδίκτυο: http://ec.europa.eu/imi-net