Hvis du ikke kan læse denne besked, kan du se den online ved at klikke her
januar 2014

Kære IMI-bruger

I dette nyhedsbrev giver vi dig en opdatering om fremskridt i IMI-netværket i løbet af 2013, et år, hvor vi nåede en række vigtige mål.

HVAD VAR DE STØRSTE BEGIVENHEDER I 2013? » « TOP

I februar blev behandlingen af SOLVIT-sager integreret i IMI. SOLVIT-centrene i EØS-landene indgår i et uformelt samarbejde om at løse problemer med, at offentlige myndigheder ikke anvender EU-reglerne korrekt, når dette påpeges af borgere eller virksomheder. Læs mere om SOLVIT.


Da Kroatien i juli 2013 blev medlem af EU, blev det også en del af IMI-netværket. Derfor kan du nu komme i kontakt med de kroatiske myndigheder gennem systemet.


Siden september har IMI kunnet bruges til at sende meddelelser i henhold til servicedirektivet. Disse meddelelser indeholder oplysninger om ændringer i lovgivningen om udførelse af tjenesteydelser og sendes til Kommissionen og alle medlemsstaterne. Der er offentliggjort specifikke retningslinjer på engelsk til brugerne af dette modul.


Takket være direktivet om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser kan patienter, der overvejer lægebehandling i et andet EU-land, via IMI bede den relevante offentlige myndighed om at kontrollere det pågældende sundhedspersonales ret til at praktisere. Læs mere om grænseoverskridende sundhedsydelser.


I november blev der lanceret et pilotprojekt til støtte for det administrative samarbejde, som kræves i direktivet om elektronisk handel. Myndighederne kan nu bruge IMI til at udveksle oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet eller bør træffes i forhold til en leverandør af informationssamfundstjenester. Hvis du bruger dette modul, kan du læse retningslinjerne på engelsk.

HVORDAN ER DET BLEVET NEMMERE FOR DIG AT BRUGE IMI? » « TOP

Vi har opdateret og omstruktureret IMI's website. Læs siderne med nyttige oplysninger om brug af IMI!

Du kan nu oversætte fri tekst i IMI til alle EU-sprog. Se, hvordan du bruger maskinoversættelse.

SENESTE TAL OG FAKTA » « TOP

I oktober nåede det samlede antal forespørgsler sendt via IMI op over 16 000. Alene i 2013 blev der sendt næsten 6 000 forespørgsler.

En ud af fire af de IMI-forespørgsler, der blev sendt i 2013, blev besvaret i løbet af én dag. Myndighederne ønskes tillykke med deres gode service!

Se de interaktive statistikker på vores nye website!

HVAD NYT I 2014? » « TOP

I starten af 2014 tilføjes det nye område lokomotivførerlicenser til IMI. Myndighederne vil kunne udveksle oplysninger om, hvilke licenser lokomotivførere, der regelmæssigt arbejder på tværs af grænser, er i besiddelse af. Senere på året vil myndighederne på området erhvervsmæssige kvalifikationer kunne meddele nye typer certifikater og diplomer via IMI.

Se videoen om IMI. Du kan få vist videoen på dit eget sprog. Den viser sjovt og præcist, hvordan IMI virker.

Vi ønsker dig et godt nytår med en masse effektivt samarbejde i IMI!

Europa-Kommissionens IMI-team, imi-helpdesk@ec.europa.eu

IMI's website: http://ec.europa.eu/imi-net
Hvis du har nogen bemærkninger, er du velkommen til at sende os en e-mail! imi-helpdesk@ec.europa.eu