Pokud se vám tato zpráva nezobrazuje, klikněte sem a přečtěte si ji online.
leden 2014

Vážení uživatelé IMI,

v tomto zpravodaji Vás chceme informovat o vývoji sítě IMI v roce 2013. Zaznamenala totiž loni několik důležitých milníků.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2013 » « Na začátek stránky

V únoru byl do systému IMI integrován postup pro řešení případů přes síť SOLVIT. Centra SOLVIT v zemích EHP pomáhají společně neformálním způsobem řešit problémy, které občanům a podnikům vznikají nesprávným uplatňováním právních předpisů EU ze strany veřejných orgánů. Více o síti SOLVIT


V červenci 2013, kdy přistoupilo k Evropské unii Chorvatsko, začalo zároveň využívat síť IMI. To také znamená, že nyní můžete přes IMI kontaktovat chorvatské orgány.


Od září lze přes IMI zasílat oznámení podle směrnice o službách. To jsou oznámení obsahující informace o změnách legislativy týkající se poskytování služeb. Jsou zasílána Komisi a všem členským státům. Pro uživatele tohoto modulu byly konkrétní pokyny zatím zveřejněny v angličtině.


Díky směrnici o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči mohou pacienti, kteří mají zájem o čerpání zdravotní péče v jiné zemi EU, požádat příslušný orgán, aby přes IMI ověřil odbornou způsobilost zdravotnického pracovníka a jeho oprávnění vykonávat praxi. Další informace o přeshraniční zdravotní péči


V listopadu byl pak zahájen pilotní projekt na podporu povinnosti správní spolupráce podle směrnice o elektronickém obchodování. Orgány mohou nyní používat systém IMI k výměně informací o opatřeních, která byla nebo by měla být přijata proti poskytovatelům služeb informační společnosti. Pokud tento modul využíváte, máme pro vás pokyny (v angličtině).

JAK JSME IMI VYLEPŠILI PRO UŽIVATELE? » « Na začátek stránky

Především jsme aktualizovali a přepracovali vzhled internetových stránek IMI. Najdete na nich aktuální informace o používání systému.

Kromě jiného lze nyní v IMI využívat strojový překlad libovolného textu, a to do všech jazyků EU. Jak se strojový překlad používá

AKTUÁLNÍ STATISTIKY » « Na začátek stránky

Již v říjnu přesáhl celkový počet žádostí doposud zaslaných prostřednictvím systému IMI 16 000. Jen v roce 2013 bylo zasláno téměř 6 000 žádostí.

Každá čtvrtá žádost byla v roce 2013 zodpovězena do jednoho dne. Děkujeme orgánům za dobrou práci při zajišťování těchto služeb!

Interaktivní statistiky najdete na našich nových stránkách!

CO IMI ČEKÁ V ROCE 2014? » « Na začátek stránky

Počátkem roku 2014 by měla být do IMI integrována další oblast – výměna informací o licencích strojvedoucích. Orgány si budou moci vyměňovat informace o licencích strojvedoucí, kteří při výkonu tohoto povolání pravidelně přejíždí hranice států. Během roku 2014 bude též orgánům odpovědným za oblasti odborných kvalifikací umožněno přes IMI oznamovat nové typy průkazů způsobilosti a diplomů.

Video o systému IMI Video o systému IMI – i v češtině! Stručná a zábavná prezentace o tom, jak systém IMI funguje.

Přejeme vám šťastný nový rok a v IMI co efektivnější spolupráci!

Tým IMI, Evropská komise, imi-helpdesk@ec.europa.eu

Internetové stránky systému IMI: http://ec.europa.eu/imi-net
Pokud máte nějaké připomínky, pošlete nám je e-mailem! imi-helpdesk@ec.europa.eu