Om du inte kan läsa meddelandet, gå till onlineversionen
Januari 2013

Till dig som använder IMI

I det här nyhetsbrevet vill vi ge dig en överblick över vad som hände i IMI-nätverket 2012, ett år som präglades av flera viktiga genombrott.

Vilka var de viktigaste händelserna 2012? « Till början

I maj kom en mer användarvänlig IMI-version med ett nytt användargränssnitt och en förbättrad menystruktur. Dessutom tillkom följande nya funktioner: pdf-rapporter, maskinöversättning och möjligheten att skicka påminnelser. Läs mer om hur man använder de nya funktionerna.


Den nya IMI-förordningen (EU) nr 1024/2012 trädde i kraft den 4 december 2012. Den är direkt tillämplig i alla medlemsländer. Det behövs alltså ingen nationell lagstiftning för att göra den bindande. IMI fungerar som förut, men det kan behövas en rad justeringar. Nedan förklarar vi vad den nya förordningen innebär för dig.

 

 • Skydd av personuppgifter: En person vars personuppgifter behandlas i IMI har rätt att få information om detta, få tillgång till uppgifterna och få dem korrigerade (eller raderade) i enlighet med nationella dataskyddsbestämmelser.
   
 • Tillfredsställande svar: De behöriga myndigheterna ska svara på förfrågningar så snart som möjligt. IMI-samordnarna ska även fortsättningsvis se till att tillfredsställande svar tillhandahålls i tid.
   
 • Handlingars rättsliga värde: Information och handlingar som du får av andra medlemsländer genom IMI har samma rättsverkan som liknande handlingar i ditt eget land. Det betyder att de exempelvis kan användas som bevis i administrativa förfaranden på samma sätt som nationella handlingar av samma slag.
   
 • Blockering/radering av uppgifter: Personuppgifter raderas inte längre automatiskt sex månader efter att en IMI-förfrågan har avslutats. I stället blockeras uppgifterna (dvs. görs otillgängliga på teknisk väg) och raderas efter tre år. Innan de raderas kan uppgifterna inhämtas, dock bara om detta är nödvändigt för att bevisa att viss information faktiskt har utbytts genom IMI.
   
 • Konfidentialitet: Viss information (t.ex. kommersiellt känsliga uppgifter) ska skyddas även om bestämmelserna om skydd av personuppgifter inte är tillämpliga. Snart blir det möjligt att begära konfidentiell behandling av information direkt i IMI.

Läs mer om den nya förordningen.


Sedan november underlättar IMI det administrativa samarbetet på ett fjärde lagstiftningsområde: transport över gränserna av kontanter i euro. Det innebär att 12 nya myndigheter från euroländerna har börjat använda IMI.

Aktuella fakta och siffror » « Till början

I juni skickade en nederländsk användare den 10 000:e förfrågan till en norsk kollega. I Tyskland registrerades dessutom den 7 000:e IMI-myndigheten.

IMI-användarna skickade över 4 000 förfrågningar, vilket betyder att systemaktiviteten ökade med 60 procent under året. Över hälften av alla förfrågningar besvarades inom två veckor.

Läs mer statistik om användningen av IMI.

Vad tycker användarna om IMI? « Till början

Användarna är nöjda med IMI. Det framgår av en enkät från i somras. 86 procent av dem som svarade tycker att IMI är lätt att använda, och 71 procent av de deltagare som har provat på den nya versionen tycker att den är mer användarvänlig än den gamla. Läs enkätresultaten och svaren på de vanligaste frågorna.

Vad händer 2013? « Till början

I juli 2013 går Kroatien med i EU och IMI. Då kan du kontakta kroatiska myndigheter med hjälp av IMI. Nya användare tillkommer också på området gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Dessutom kommer experter inom tjänster och e-handel att börja använda IMI för att anmäla rättsakter eller bestämmelser till sina motparter och kommissionen.

Se ett videoklipp om IMI på ditt språk. Filmen visar hur IMI fungerar på ett kul och kortfattat sätt.

Vi önskar alla en god fortsättning på det nya året och ett effektivt samarbete genom IMI!

EU-kommissionens IMI-team, imi-helpdesk@ec.europa.eu

IMI-webbplatsen: http://ec.europa.eu/imi-net
Mejla oss om du har synpunkter! imi-helpdesk@ec.europa.eu