Če sporočila ne morete prebrati, si ga oglejte na spletu
Januar 2013

Spoštovani uporabnik IMI,

v tej številki smo pripravili kratek pregled najpomembnejšega, kar se je v zvezi s sistemom IMI zgodilo leta 2012. Zabeležili smo kar nekaj pomembnih mejnikov.

NAJPOMEMBNEJŠI DOGODKI LETA 2012 « NA VRH

Prvi se je zgodil maja, ko smo zagnali novo in uporabnikom prijaznejšo različico sistema IMI. Poleg novega vmesnika in izpopolnjene strukture menija vsebuje tudi nove funkcije: tiskanje poročil v obliki pdf, strojno prevajanje, pošiljanje opomnikov organom v drugi državi itd. Več o uporabi novih funkcij


Nova uredba o sistemu IMI (Uredba (EU) št. 1024/2012) je začela veljati 4. decembra 2012. Uporablja se neposredno v vseh državah članicah, je torej zavezujoča, ne da bi bilo za to treba sprejeti poseben nacionalni predpis. Delovanje sistema IMI ostaja nespremenjeno, vendar bodo potrebne manjše prilagoditve. Kakšne spremembe prinaša nova uredba?

 

 • Varstvo osebnih podatkov: državljani imajo pravico vedeti, da se njihovi osebni podatki obdelujejo v sistemu IMI, zahtevati dostop do svojih podatkov in jih popraviti (in celo izbrisati) v skladu z nacionalnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.
   
 • Odgovori v roku: pristojni organi naj bi na zahtevke IMI odgovorili v kar najkrajšem možnem času. Koordinatorji IMI si bodo še naprej prizadevali, da bi pristojni organi odgovarjali pravočasno in ustrezno.
   
 • Pravna veljavnost dokumentov: informacije in dokumenti, prejeti iz drugih držav po sistemu IMI, imajo enako pravno veljavo kot podobni dokumenti iz matične države. To na primer pomeni, da se podobno kot ustrezni nacionalni dokumenti lahko uporabijo kot dokazno gradivo v upravnih postopkih.
   
 • Blokiranje/izbris podatkov: osebnih podatkov sistem ne izbriše več samodejno po šestih mesecih od uradnega zaključka zahtevka IMI. Odslej jih bo najprej blokiral (podatki ne bodo več dostopni s tehničnimi sredstvi) in po treh letih izbrisal. V tem času bo možen priklic podatkov, vendar le za dokaz, da je po sistemu IMI res potekala izmenjava določenih informacij.
   
 • Zaupnost: nekatere informacije (denimo občutljive poslovne informacije) je treba zaščititi, četudi se zanje ne uporabljajo predpisi o varstvu osebnih podatkov. V sistemu IMI bo kmalu mogoče neposredno zahtevati zaupno obravnavo.

Več o novi uredbi IMI


Sistem IMI smo novembra začeli uporabljati za upravno sodelovanje še na četrtem zakonodajnem področju: v zvezi s čezmejnim prevozom evrske gotovine. To posledično pomeni, da se je uporabnikom IMI pridružilo 12 novih organov iz držav evrskega območja.

ZANIMIVA DEJSTVA « NA VRH

Junija je sistem IMI odposlal 10 000. zahtevek, in sicer iz nizozemskega norveškemu pristojnemu organu. V Nemčiji pa se je registriral 7000. organ IMI.

Leta 2012 se je uporaba sistema IMI povečala za 60 % in uporabniki IMI so poslali več kot 4000 zahtevkov. Ne samo to: na več kot polovico zahtevkov IMI so odgovorili v dveh tednih.

Več statističnih podatkov o uporabi sistema IMI

MNENJE UPORABNIKOV IMI « NA VRH

Uporabniki so s sistemom IMI zadovoljni, tako vsaj kaže raziskava, ki smo jo opravili lani poleti. 86 % vprašanih je odgovorilo, da je uporaba sistema IMI enostavna, 71 % uporabnikom, ki so preskusili novo različico sistema, se je ta zdela pripravnejša od prejšnje. Rezultati raziskave o zadovoljstvu uporabnikov in odgovori na pogosta vprašanja

NOVOSTI LETA 2013 « NA VRH

Na začetku julija 2013 se bo Evropski uniji in sistemu IMI pridružila Hrvaška. Tako boste lahko po sistemu IMI sodelovali tudi s hrvaškimi organi. Sistem IMI se bo začel uporabljati za področje čezmejnega zdravstvenega varstva. Strokovnjaki za predpise o storitvenih dejavnostih in e-poslovanju bodo po sistemu IMI svoje kolege v drugih državah in Evropsko komisijo obveščali o pravnih aktih in ukrepih.

Oglejte si videoposnetek o sistemu IMI v slovenščini, ki sistem IMI in njegovo delovanje predstavi na zabaven in jedrnat način.

Želimo vam srečno novo leto in uspešno sodelovanje po sistemu IMI.

Skupina za sistem IMI pri Evropski komisiji, imi-helpdesk@ec.europa.eu

Spletišče IMI: http://ec.europa.eu/imi-net
Mnenja in pripombe nam lahko sporočite po elektronski pošti na naslov: imi-helpdesk@ec.europa.eu.