Dacă nu puteţi citi acest mesaj, accesaţi-l on-line
Ianuarie 2013

Stimaţi utilizatori IMI,

În acest buletin dorim să vă prezentăm evenimentele majore care au avut loc în cadrul reţelei IMI în 2012. A fost un an în care sistemul a realizat multe progrese importante.

CARE AU FOST PRINCIPALELE EVENIMENTE ÎN 2012? « SUS

În primul rând, în luna mai a fost lansată o nouă versiune IMI, cu o nouă interfaţă şi un meniu mai bine structurat. De asemenea, aceasta oferă o nouă funcţionalitate: rapoarte PDF, traducere automată, posibilitatea de a trimite mesaje de atenţionare către omologii dumneavoastră etc. - detalii.


Noul Regulament IMI (UE) nr. 1024/2012 a intrat în vigoare la 4 decembrie 2012. Este direct aplicabil în toate statele membre, ceea ce înseamnă că nu este nevoie de acte legislative naţionale care să prevadă obligativitatea acestor dispoziţii. IMI va funcţiona în continuare la fel, însă vor fi necesare unele modificări. Ce înseamnă pentru dumneavoastră noul regulament?

 

 • Protecţia datelor cu caracter personal: cetăţenii ale căror date cu caracter personal sunt gestionate în IMI au dreptul de a fi informaţi despre acest lucru, de a solicita accesul la date şi de a le corecta (sau chiar de a le şterge), în conformitate cu legislaţia naţională privind protecţia datelor.
   
 • Un răspuns adecvat: autorităţile competente sunt invitate să răspundă la cererile IMI în cel mai scurt timp posibil. Coordonatorii IMI vor depune în continuare eforturi pentru a se asigura că cererile sunt tratate la timp şi în mod adecvat.
   
 • Valoarea juridică a documentelor: informaţiile şi documentele primite în cadrul IMI din partea altor state membre au valoarea juridică a documentelor similare emise de ţara dumneavoastră. Aceasta înseamnă, de exemplu, că ele pot fi utilizate drept dovadă în cadrul procedurilor administrative, pe aceeaşi bază ca şi documentele naţionale similare.
   
 • Blocarea şi ştergerea datelor: datele cu caracter personal nu vor mai fi şterse automat în termen de 6 luni de la finalizarea unei cereri IMI. Acestea vor fi blocate (adică vor deveni inaccesibile) şi şterse după 3 ani. În tot acest timp, va fi posibilă extragerea de date, însă numai atunci când acest lucru este necesar pentru a atesta că anumite date au făcut obiectul unui schimb de informaţii în IMI.
   
 • Confidenţialitate: unele informaţii (de exemplu, informaţiile comerciale cu caracter sensibil) trebuie protejate, chiar şi în situaţiile în care nu se aplică normele privind protecţia datelor cu caracter personal. În curând, va fi disponibilă o opţiune pentru a solicita prelucrarea confidenţială a acestor informaţii, direct în sistem.

Citiţi mai multe detalii despre noul regulament.


Din luna noiembrie, IMI prevede cooperarea administrativă într-un al patrulea domeniu: transportul transfrontalier de numerar în euro. Prin urmare, s-au alăturat comunităţii IMI noi autorităţi (în număr de 12) din ţări din zona euro.

DATE ŞI CIFRE RECENTE » « SUS

În iunie, s-a înregistrat în IMI cererea cu numărul 10 000. Aceasta provine de la un utilizator olandez şi îi este destinată omologului său norvegian. De asemenea, Germania a înregistrat în sistem autoritatea cu numărul 7 000.

În 2012, activitatea în sistem a crescut cu 60%, iar utilizatorii IMI au trimis peste 4 000 de cereri. În plus, mai mult de jumătate din cereri au fost tratate în curs de 2 săptămâni.

Consultaţi mai multe statistici privind utilizarea IMI.

CARE ESTE OPINIA UTILIZATORILOR CU PRIVIRE LA IMI? « SUS

Din sondajul de opinie realizat în vara trecută, reiese că utilizatorii sunt mulţumiţi de IMI. 86% din respondenţi consideră că IMI este uşor de utilizat, iar pentru 71% din utilizatorii care au testat noua versiune, aceasta este mai bine structurată decât cea precedentă. Consultaţi rezultatele sondajului şi răspunsurile la întrebările cele mai frecvente.

CE URMEAZĂ ÎN 2013? « SUS

În iulie 2013, Croaţia va adera la Uniunea Europeană şi va utiliza IMI. Veţi putea contacta autorităţile croate prin intermediul IMI. De asemenea, ni se vor alătura noi comunităţi de utilizatori din domeniul îngrijirilor medicale transfrontaliere. Iar experţii din domeniul serviciilor şi al comerţului electronic vor începe să utilizeze IMI pentru a notifica actele sau măsurile legale omologilor lor şi Comisiei.

Urmăriţi înregistrarea video privind IMI, în limba dumneavoastră. Este prezentat sistemul şi modul său de funcţionare, într-un format amuzant şi concis.

Vă urăm „La mulţi ani” şi o cooperare cât mai eficientă în cadrul IMI!

Echipa IMI din cadrul Comisiei Europene, imi-helpdesk@ec.europa.eu

Site-ul IMI: http://ec.europa.eu/imi-net
Ne puteţi adresa comentariile dumneavoastră pe adresa imi-helpdesk@ec.europa.eu