Jeśli wiadomość nie wyświetla się prawidłowo, prosimy kliknąć tutaj, żeby przeczytać ją online
Styczeń 2013 r.

Szanowni Państwo!

W biuletynie tym informujemy, jakie istotne dla sieci IMI wydarzenia miały miejsce w 2012 r. A był to rok, w którym wprowadzono wiele zmian.

JAKIE WAŻNE WYDARZENIA MIAŁY MIEJSCE W ROKU 2012? « POCZĄTEK STRONY

Przede wszystkim w maju została udostępniona nowa, bardziej przyjazna dla użytkowników wersja systemu IMI. Zawiera ona nowy interfejs użytkownika i ulepszoną strukturę menu. Oferuje też więcej opcji: zestawienia w formacie PDF, tłumaczenie maszynowe, możliwość wysyłania przypomnień adresatom wniosków itp. Więcej szczegółowych informacji na temat korzystania z tych opcji można znaleźć tutaj.


4 grudnia 2012 r. zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie IMI (UE) nr 1024/2012. Od tego momentu jego przepisy są wiążące we wszystkich państwach członkowskich (nie jest wymagane przyjęcie żadnej ustawy krajowej, aby zaczęły obowiązywać). System IMI będzie działał w ten sam sposób co do tej pory, jednak konieczne będzie odpowiednie dostosowanie go pod pewnymi względami. Jakie zmiany wnosi nowe rozporządzenie w praktyce?

 

 • Ochrona danych osobowych: obywatele, których dane osobowe są przesyłane za pośrednictwem systemu IMI, mają prawo zostać o tym poinformowani. Mają też prawo zwrócić się o umożliwienie im wglądu do tych danych lub o ich poprawienie (bądź nawet usunięcie) zgodnie z krajowymi przepisami w zakresie ochrony danych.
   
 • Terminowa odpowiedź stosownej treści: właściwe organy powinny odpowiadać na wnioski wysyłane im w systemie IMI możliwie jak najszybciej. Koordynatorzy IMI będą dokładać starań, aby zapewnić terminowe udzielanie odpowiedzi o odpowiedniej treści.
   
 • Wartość prawna dokumentów: pochodzące z innych państw członkowskich informacje i dokumenty otrzymywane za pośrednictwem IMI mają taką samą wartość prawną, jak podobne dokumenty sporządzane w danym kraju. Oznacza to na przykład, że mogą zostać użyte jako dowód w postępowaniu administracyjnym na takiej samej podstawie jak podobne dokumenty krajowe.
   
 • Blokowanie/usuwanie danych: dane osobowe nie będą już automatycznie usuwane 6 miesięcy po zamknięciu wniosku w systemie. Zamiast tego będą blokowane (tj. dostęp do niech zostanie uniemożliwiony za pomocą środków technicznych) i usuwane po upływie 3 lat. W ciągu tych trzech lat będzie można odzyskać dane, ale tylko gdy pojawi się konieczność udowodnienia, że konkretne informacje rzeczywiście zostały przesłane za pośrednictwem systemu IMI.
   
 • Poufność: niektóre informacje (na przykład szczególnie chronione informacje handlowe) powinny być chronione nawet w przypadkach, w których nie mają zastosowania przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Niedługo w systemie IMI będzie można bezpośrednio zwrócić się o traktowanie takich informacji jako poufnych.

Więcej o nowym rozporządzeniu można dowiedzieć się tutaj.


Od listopada system IMI wspiera współpracę administracyjną w czwartej dziedzinie prawodawstwa – jest nią transgraniczny transport gotówki w euro. Po poszerzeniu systemu o tę nową dziedzinę do społeczności użytkowników systemu IMI dołączyło 12 nowych organów administracji z krajów strefy euro.

NAJNOWSZE FAKTY I LICZBY » « POCZĄTEK STRONY

W czerwcu użytkownik z Holandii wysłał do odpowiedniego urzędu w Norwegii dziesięciotysięczny już w systemie IMI wniosek o informacje. W Niemczech zaś zarejestrował się w IMI siedmiotysięczny właściwy organ.

W 2012 r. aktywność użytkowników w systemie wzrosła o 60 proc. – wysłali oni ponad 4 tys. wniosków. Co więcej, na ponad połowę wniosków udzielono odpowiedzi w ciągu 2 tyg.

Więcej statystyk dotyczących korzystania z systemu IMI można znaleźć tutaj.

CO SĄDZĄ O IMI UŻYTKOWNICY? « POCZĄTEK STRONY

Użytkownicy są zadowoleni z funkcjonowania systemu IMI – tak wynika z badania opinii przeprowadzonego wśród nich zeszłego lata. 86 proc. respondentów uważa, że IMI jest prosty w obsłudze, a 71 proc. tych spośród nich, którzy mieli okazję wypróbować nową wersję, uważa, że jest ona bardziej przyjazna dla użytkowników niż poprzednia. Wyniki sondażu i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można przejrzeć tutaj.

CO SIĘ WYDARZY W 2013 R.? « POCZĄTEK STRONY

Na początku lipca 2013 r. do Unii Europejskiej przystąpi Chorwacja, dołączając tym samym do krajów korzystających z systemu IMI. Wkrótce potem za pośrednictwem IMI będzie można się skontaktować z chorwackimi właściwymi organami. Nowe społeczności użytkowników pojawią się w systemie również za sprawą włączenia do niego dziedziny transgranicznej opieki zdrowotnej. Z systemu zaczną też korzystać eksperci w dziedzinie usług i handlu elektronicznego – będą za jego pośrednictwem notyfikować akty prawne i inne środki, do wiadomości Komisji i swoich odpowiedników w innych państwach członkowskich.

Zachęcamy do obejrzenia nagrania wideo o IMI w swoim języku. W zwięzły i zabawny sposób przedstawiono w nim, jak działa system IMI.

Użytkownikom życzymy wszystkiego najlepszego w Nowym Roku – oby współpraca za pośrednictwem IMI przebiegała jeszcze sprawniej!

Zespół ds. IMI w Komisji Europejskiej – imi-helpdesk@ec.europa.eu

Strona na temat IMI: http://ec.europa.eu/imi-net
Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres: imi-helpdesk@ec.europa.eu.