Als u dit bericht niet kunt lezen, kunt u de inhoud op internet raadplegen.
Januari 2013

Beste IMI-gebruiker,

In deze nieuwsbrief blikken we kort terug op de ontwikkelingen binnen het IMI-netwerk in 2012. Het was een jaar van grote mijlpalen voor IMI.

Wat waren de belangrijkste gebeurtenissen van 2012? « Naar boven

In de eerste plaats is er in mei een nieuwe, gebruiksvriendelijker versie van IMI online gegaan. IMI werd niet alleen in een nieuw jasje gestoken, ook de menustructuur is er flink op vooruitgegaan. Daarnaast kwam er een aantal nieuwe mogelijkheden bij: PDF-rapporten, machinevertaling, herinneringen sturen, enz. Ontdek de nieuwe mogelijkheden.


De nieuwe IMI-verordening (EU) nr. 1024/2012 is op 4 december 2012 in werking getreden. Omdat het om een verordening gaat, is zij rechtstreeks in alle lidstaten van toepassing. Er zijn dus geen nationale omzettingsmaatregelen nodig. IMI blijft op dezelfde manier werken als voorheen, zij het dat een paar aanpassingen onvermijdelijk zijn. En wat betekent de nieuwe verordening voor u?

 

 • Bescherming van persoonsgegevens: Als uw persoonsgegevens met IMI worden verwerkt, heeft u het recht om daarover geïnformeerd te worden, om uw gegevens in te zien en eventueel te laten corrigeren (of zelfs wissen), conform de nationale privacywetgeving.
   
 • Adequaat antwoord: Bevoegde autoriteiten moeten IMI-verzoeken op zo kort mogelijke termijn afhandelen. De IMI-coördinatoren blijven daarvoor alles in het werk stellen.
   
 • Rechtsgeldigheid van documenten: Informatie en documenten die u via IMI uit andere lidstaten ontvangt, hebben dezelfde waarde als vergelijkbare documenten uit eigen land. Dat betekent bijvoorbeeld dat zij in bestuursrechtelijke procedures even zwaar meewegen als de corresponderende nationale documenten.
   
 • Blokkering/verwijdering van gegevens: Persoonsgegevens worden zes maanden na de afhandeling van een IMI-verzoek niet meer automatisch gewist. Ze worden nu geblokkeerd (met technische middelen ontoegankelijk gemaakt) en pas na drie jaar echt gewist. Intussen kunnen de gegevens nog steeds worden teruggehaald, maar alleen wanneer dat nodig is om te bewijzen dat de betrokken gegevens inderdaad via IMI zijn uitgewisseld.
   
 • Vertrouwelijkheid: Ook bepaalde andere gegevens (zoals commercieel gevoelige informatie) moeten worden beschermd, zelfs als die niet onder privacywetgeving valt. Binnenkort wordt het ook mogelijk om rechtstreeks via IMI te vragen om dergelijke informatie vertrouwelijk te behandelen.

Meer hierover leest u in de nieuwe verordening.


Sinds november kan IMI ook voor een vierde wetgevingsgebied worden gebruikt: eurogeldtransporten over de grens heen. Door deze uitbreiding heeft de IMI-gemeenschap er in één klap 12 nieuwe autoriteiten uit de eurolanden bijgekregen.

Laatste weetjes en cijfers « Naar boven

In juni is het 10.000ste informatieverzoek verstuurd. Het kwam van een gebruiker uit Nederland en was bestemd voor een bevoegde autoriteit in Noorwegen. Een Duitse autoriteit werd als 7.000ste autoriteit ingeschreven.

Met meer dan 4.000 verstuurde informatieverzoeken is IMI in 2012 60% meer gebruikt dan het jaar daarvoor. Bovendien werd meer dan de helft van alle IMI-verzoeken binnen twee weken beantwoord.

Wilt u meer weten, kijk dan eens in de gebruiksstatistieken.

Wat vinden de gebruikers van IMI? « Naar boven

De gebruikers zijn tevreden over IMI, zo bleek uit onze enquête van afgelopen zomer. Volgens 86% van de respondenten is IMI makkelijk te gebruiken. Van de gebruikers die de nieuwe versie hadden uitgeprobeerd, vond 71% dat die er qua gebruiksvriendelijkheid op vooruit was gegaan. Lees meer hierover in de enquêteresultaten en antwoorden op de meest gestelde vragen.

Wat staat er voor 2013 op stapel? « Naar boven

In juli 2013 wordt Kroatië lid van de Europese Unie en komen er dus nieuwe IMI-gebruikers bij. U kunt dan natuurlijk via IMI ook contact opnemen met Kroatische bevoegde autoriteiten. Er komt bovendien een nieuwe gebruiikersgemeenschap bij, namelijk die voor grensoverschrijdende gezondheidszorg. En deskundigen op het gebied van dienstverlening en elektronische handel gaan via IMI hun collega's en de Commissie informeren over nieuwe wettelijke besluiten of maatregelen.

Bekijk onze IMI-videoclip in uw eigen taal. Daarin wordt op een leuke manier kort uitgelegd hoe IMI werkt.

We wensen u een gelukkig nieuwjaar en een prettige samenwerking via IMI!

Het IMI-team van de Europese Commissie (imi-helpdesk@ec.europa.eu)

IMI-website: http://ec.europa.eu/imi-net
Vragen of opmerkingen? Mail ons: imi-helpdesk@ec.europa.eu