Ja nevarat izlasīt šo vēstuli, noklikšķiniet šeit, lai atvērtu to tiešsaistē
2013. gada janvāris

Godātais IMI lietotāj!

Šajā apkārtrakstā uzzināsit, ko 2012. gads ir nesis IMI tīklam. Šo gadu iezīmēja vairāki būtiski pavērsieni.

KĀDI BIJA 2012. GADA SVARĪGĀKIE NOTIKUMI? « UZ SĀKUMU

Vispirms maijā atklājām jaunu, ērtāk lietojamu IMI versiju ar jaunu lietotāja saskarni un uzlabotu izvēlnes struktūru. Tajā piedāvātas arī jaunas funkcionālās iespējas: ziņojumi PDF formātā, mašīntulkošana, iespēja nosūtīt atgādinājumu otrai iesaistītajai pusei u.tml. Sīkāks izklāsts par jauno iespēju izmantošanu sniegts šeit.


2012. gada 4. decembrī stājās spēkā jaunā IMI regula (ES) Nr. 1024/2012. Tā ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs — tas nozīmē, ka valstīm nav jāpieņem savi likumi, lai regulas noteikumi būtu juridiski saistoši. IMI darbosies tāpat kā līdz šim, taču bija vajadzīgi daži pielāgojumi. Kādas izmaiņas ir ieviesusi jaunā regula?

 

 • Personas datu aizsardzība. Iedzīvotājiem, kuru personas datus apstrādā IMI, ir tiesības tikt par to informētiem, pieprasīt piekļuvi šiem datiem, tos labot vai pat dzēst, ievērojot valstu tiesību aktus par datu aizsardzību.
   
 • Ātra reaģēšana. Kompetentajām iestādēm uz informācijas pieprasījumiem IMI vajadzētu atbildēt pēc iespējas ātrāk. IMI koordinatori turpinās gādāt par to, lai atbildes tiktu sniegtas laikus un būtu izsmeļošas.
   
 • Dokumentu juridiskais spēks. Informācijai un dokumentiem, kas IMI saņemti no citām dalībvalstīm, ir tāds pats juridiskais spēks kā analoģiskiem jūsu valstī sagatavotiem dokumentiem. Tas, piemēram, nozīmē, ka tos var izmantot kā pierādījumus administratīvajās lietās (tāpat kā līdzīgus jūsu valstī izsniegtus dokumentus).
   
 • Datu bloķēšana vai dzēšana. Personas datus vairs nedzēsīs automātiski, kad būs pagājuši 6 mēneši kopš IMI pieprasījuma slēgšanas. Tos bloķēs, padarot tehniski nepieejamus, un dzēsīs pēc 3 gadiem. Šā perioda laikā datus varēs iegūt, bet vienīgi tad, ja vajadzēs pierādīt IMI notikušu konkrētas informācijas apmaiņu.
   
 • Konfidencialitāte. Noteikta informācija (piemēram, konfidenciāla komercinformācija) jāaizsargā pat tad, ja uz to neattiecas noteikumi par personas datu aizsardzību. Drīz IMI sistēmā varēs pieprasīt šādu informāciju apstrādāt konfidenciāli.

Vairāk par jauno regulu varat uzzināt šeit.


Novembrī IMI administratīvā sadarbība tika paplašināta, iekļaujot nu jau ceturto likumdošanas jomu: eiro skaidras naudas profesionālos pārrobežu autopārvadājumus. Tas nozīmē, ka IMI kopienai nu ir piepulcējušās vēl 12 jaunas iestādes no eirozonas valstīm.

JAUNĀKIE FAKTI UN SKAITĻI » « UZ SĀKUMU

Jūnijā IMI tika nosūtīts 10 000. informācijas pieprasījums, proti, kāds lietotājs no Nīderlandes lūdza informāciju no Norvēģijas iestādes. Turklāt sistēmā tika reģistrēta 7000. IMI iestāde — no Vācijas.

Aktivitāte sistēmā 2012. gadā palielinājās par 60 %, IMI lietotāji nosūtīja vairāk nekā 4000 pieprasījumu. Turklāt vairāk nekā pusē gadījumu atbilde uz tiem tika sniegta 2 nedēļu laikā.

Šeit varat iepazīties ar statistiku par IMI lietošanu.

KO LIETOTĀJI DOMĀ PAR IMI? « UZ SĀKUMU

Pērn vasarā veiktā lietotāju aptauja liecina, ka lietotāji ar IMI ir apmierināti. 86 % aptaujas dalībnieku atzina, ka IMI lietot ir vienkārši, un 71 % no lietotājiem, kas bija strādājuši ar jauno versiju, uzskatīja to par ērtāk lietojamu nekā līdzšinējo. Šeit var iepazīties ar lietotāju aptaujas rezultātiem un atbildēm uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem.

KAS GAIDĀMS 2013. GADĀ? « UZ SĀKUMU

2013. gada jūlija sākumā Horvātija pievienosies Eiropas Savienībai — arī IMI sistēmai. Tad jūs varēsit IMI sistēmā sazināties arī ar Horvātijas iestādēm. Gaidāms arī jaunu lietotāju vilnis, jo sāks darboties pārrobežu veselības aprūpes joma. Turklāt pakalpojumu un e-komercijas eksperti sāks lietot IMI, lai paziņotu saviem kolēģiem citās valstīs un Komisijā par tiesību aktiem un noteikumiem šajās jomās.

Varat noskatīties videomateriālu par IMI (savā valodā). Tajā saistoši un uzskatāmi parādīts, kā darbojas IMI sistēma.

Vēlam jums laimīgu jauno gadu un veiksmi IMI notiekošajā sadarbībā!

Eiropas Komisijas IMI komanda, imi-helpdesk@ec.europa.eu

IMI tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/imi-net
Ja vēlaties dalīties ar mums savās domās, atrakstiet mums e-pastu! imi-helpdesk@ec.europa.eu