Jei nematote šio laiško, jį galite perskaityti internete spustelėję čia
2013 m. sausis

Gerbiamas IMI naudotojau,

Šiame naujienų biuletenyje norėtume informuoti jus apie tai, kas nauja įvyko IMI tinkle 2012-aisiais. Šie metai buvo paženklinti keliais IMI sistemai svarbiais įvykiais.

PAGRINDINIAI 2012 M. ĮVYKIAI « Į PRADŽIĄ

Pirmiausia, gegužę pradėjo veikti naudotojams patogesnė IMI versija. Joje įdiegta nauja naudotojo sąsaja ir patobulinta meniu struktūra. Taip pat įdiegta naujų funkcijų: PDF formato ataskaitos, mašininis vertimas, galimybė institucijoms, su kuriomis bendraujate, siųsti priminimus ir t. t. Išsamesni paaiškinimai, kaip naudotis šiomis naujomis funkcijomis.


2012 m. gruodžio 4 d. įsigaliojo naujasis IMI reglamentas (ES) Nr. 1024/2012. Jis tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse, t. y. nebereikia priimti jokių nacionalinių teisės aktų, kad jis taptų privalomas. IMI ir toliau veiks taip pat, kaip ir anksčiau, bet reikės kai ką pakoreguoti. Kuo naujasis reglamentas svarbus jums?

 

 • Asmens duomenų apsauga. Piliečiai, kurių asmens duomenys tvarkomi IMI sistemoje, turi teisę apie tai būti informuoti, paprašyti susipažinti su duomenimis ir juos ištaisyti (ar net pašalinti), kaip numatyta nacionaliniuose duomenų apsaugos teisės aktuose.
   
 • Tinkamas reagavimas. Kompetentingos institucijos turėtų atsakyti į IMI užklausas per kuo trumpesnį laiką. IMI koordinatoriai ir toliau stengsis užtikrinti, kad atsakymai būtų pateikiami laiku ir tinkamai.
   
 • Teisinė dokumentų vertė. Iš kitų valstybių narių per IMI sistemą gaunama informacija ir dokumentai turi tokią pačią teisinę vertę, kaip ir jūsų šalyje išduodami panašūs dokumentai. Tai reiškia, kad juos galima naudoti, pavyzdžiui, kaip įrodomuosius dokumentus administraciniuose procesuose lygiai taip pat, kaip ir panašius jūsų šalies dokumentus.
   
 • Duomenų blokavimas ir šalinimas. Asmens duomenys nebebus automatiškai pašalinami po 6 mėnesių nuo IMI užklausos tvarkymo pabaigos. Dabar jie bus blokuojami (t. y., jų techniškai nebebus įmanoma peržiūrėti), o pašalinami po 3 metų. Per šį laikotarpį duomenis bus įmanoma surasti, bet tik tais atvejais, kai reikės įrodyti tam tikros informacijos mainų IMI sistemoje faktą.
   
 • Konfidencialumas. Tam tikra informacija (pavyzdžiui, neskelbtina komercinė informacija) turėtų būti apsaugoma net tada, kai asmens duomenų apsaugos taisyklės netaikomos. Netrukus pačioje IMI sistemoje bus galima pažymėti, kad tokia informacija būtų tvarkoma konfidencialiai.

Daugiau informacijos apie naująjį reglamentą.


Nuo lapkričio į IMI sistemą įtraukta ketvirta administracinio bendradarbiavimo sritis: grynųjų eurų vežimas iš vienos ES šalies į kitą. Tai reiškia, kad prie IMI naudotojų bendruomenės prisijungė 12 euro zonos šalių valstybių institucijų.

NAUJAUSI FAKTAI IR SKAIČIAI » « Į PRADŽIĄ

Birželį naudotojas iš Nyderlandų Norvegijos institucijai išsiuntė 10 000-ąją IMI informacijos užklausą. Be to, Vokietijoje užregistruota 7000-oji IMI institucija.

2012 m. sistemos operacijų apimtis padidėjo 60 %, o IMI naudotojai išsiuntė per 4000 užklausų. Be to, į daugiau nei pusę IMI užklausų buvo atsakyta per dvi savaites ar greičiau.

Daugiau naudojimosi IMI statistikos.

KĄ APIE IMI MANO NAUDOTOJAI? « Į PRADŽIĄ

Sprendžiant iš praėjusią vasarą mūsų atliktos apklausos naudotojai IMI sistema patenkinti. 86 % respondentų nuomone, IMI naudotis paprasta, o 71 % naująją versiją išbandžiųsių naudotojų teigė, kad ji patogesnė nei ankstesnioji. Naudotojų apklausos rezultatai ir dažnai užduodami klausimai.

KAS NUMATYTA 2013 M.? « Į PRADŽIĄ

2013 m. liepos pradžioje į Europos Sąjungą įstos Kroatija, o jos institucijos papildys IMI naudotojų gretas. Nuo tada su Kroatijos institucijomis galėsite bendrauti per IMI. Naujų naudotojų taip pat atsiras į IMI įtraukus sveikatos priežiūros paslaugų užsienyje sritį, o paslaugų ir elektroninės prekybos specialistai pradės naudoti IMI, kad savo partneriams ir Europos Komisijai praneštų apie teisės aktus ar priemones.

Galite pažiūrėti mūsų vaizdo siužetą apie IMI savo kalba. Jame linksmai ir glaustai paaiškinama, kaip sistema veikia.

Linkime jums laimingų Naujųjų metų ir gero bendradarbiavimo naudojantis IMI!

Europos Komisijos IMI komanda imi-helpdesk@ec.europa.eu

IMI interneto svetainė http://ec.europa.eu/imi-net
Jei turite pastabų, atsiųskite jas e. paštu imi-helpdesk@ec.europa.eu