Ha nem tudja elolvasni üzenetünket, kattintson ide az online változat megtekintéséhez.
2013. január

Tisztelt IMI-felhasználó!

Hírlevelünk mostani számában áttekintést szeretnénk Önnek adni arról, mi minden történt 2012 folyamán az IMI hálózattal. Az elmúlt év több szempontból is fontos mérföldkőnek bizonyult a belső piaci információs rendszer életében.

MELYEK VOLTAK 2012 LEGFONTOSABB ESEMÉNYEI? « Az oldal tetejére

Először is májusban megkezdte működését az IMI új verziója, melyet a felhasználók a korábbinál könnyebben tudnak használni. A rendszer megújult felhasználói felülettel és jobb menüstruktúrával rendelkezik, és több új funkciót is biztosít, melyek révén a felhasználók PDF formátumú adatlapokat hozhatnak létre, gépi fordítási szolgáltatást vehetnek igénybe, emlékeztetőt küldhetnek partnerhatóságuknak stb. Ha többet szeretne megtudni az új IMI-verzió használatáról, kérjük, kattintson ide.


2012. december 4-én hatályba lépett az új IMI-rendelet (1024/2012/EU). A rendelet mindegyik EU-tagállamban közvetlenül alkalmazandó, ami azt jelenti, hogy a tagállamoknak nem kell törvényt hozniuk annak érdekében, hogy a jogszabályt kötelező erőre emeljék. Az IMI ugyanúgy fog működni, mint korábban, de érdemes tudni, hogy az új rendelet hatályba lépése magával hoz bizonyos változásokat. Mit jelent mindez Önre nézve?

 

 • A személyes adatok védelme: azokat a polgárokat, akiknek személyes adatai bekerülnek az IMI rendszerbe, tájékoztatni kell erről. Ezeknek a személyeknek jogukban áll – a nemzeti adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően – hozzáférni saját adataikhoz, és azokat pontatlanság esetén helyesbíttetni (sőt egyes esetekben még töröltetni is).
   
 • A kérések megfelelő megválaszolása: az illetékes hatóságoknak a lehető leghamarabb meg kell válaszolniuk a hozzájuk beérkező IMI-kéréseket. Az IMI-koordinátorok továbbra is mindent meg fognak tenni azért, hogy a kérdések megválaszolása időben és megfelelő módon történjen.
   
 • A dokumentumok jogi megítélése: a más tagállamokból az IMI rendszeren keresztül kapott információk és dokumentumok jogi szempontból ugyanolyan megítélés alá esnek, mint a megkereső tagállamban létrehozott hasonló dokumentumok, így például közigazgatási eljárásokban ugyanazon az alapon használhatók fel bizonyítékként, mint az adott tagállamban keletkezett hasonló dokumentumok.
   
 • Az adatok zárolása/törlése: ezentúl a személyes adatokat a rendszer nem törli automatikusan az adott IMI-kérés lezárásától számított 6 hónapon belül. Ehelyett az IMI a személyes adatokat 3 évre zárolni fogja (azaz technikai eszközökkel hozzáférhetetlenné teszi a felhasználói felületen), majd törli a rendszerből. A hároméves időszak alatt az adatokat le lehet majd hívni, de csak annak bizonyítása céljából, hogy az IMI rendszerben ténylegesen végbement bizonyos információk cseréje.
   
 • Az adatok bizalmas kezelése: egyes információkat (például a bizalmas üzleti adatokat) akkor is védelemben kell részesíteni, ha az adott esetre nem vonatkoznak a személyes adatok védelméről szóló jogszabályok. Hamarosan közvetlenül az IMI rendszerben lehet majd az ilyen jellegű információk bizalmas kezelését kérelmezni.

Az új rendeletről itt találhatók további információk.


Novemberben négyre bővült azoknak a jogterületeknek a száma, amelyeken az IMI támogatja az igazgatási együttműködést: a legújabb jogterület az eurókészpénz határon átnyúló szállítása. A jogterületek bővülése azt vonta maga után, hogy az IMI-közösség 12 új euróövezeti hatósággal gyarapodott.

FRISS TÉNYEK ÉS SZÁMADATOK » « Az oldal tetejére

Tavaly júniusban a 10 000. információkérést továbbította az IMI rendszer. A kérést egy dán hatóság intézte norvég partnerhatóságához. Ezen túlmenően a tavalyi év végére a 7000-et is meghaladta az IMI-ben regisztrált hatóságok száma. A 7000. hatóságot Németország regisztrálta a rendszerben.

Az is említést érdemel, hogy 2012 folyamán 60%-kal nőtt a rendszer igénybevétele: több mint 4000 kérést küldtek a felhasználók az IMI-n keresztül. További örvendetes tény, hogy az IMI-kérések több mint felét 2 héten belül megválaszolták az illetékes hatóságok.

Az IMI használatával kapcsolatban itt lehet további statisztikai adatokról tájékozódni.

MI A VÉLEMÉNYÜK A FELHASZNÁLÓKNAK AZ IMI RENDSZERRŐL? « Az oldal tetejére

A tavaly nyáron általunk elvégzett felmérésből az derül ki, hogy a felhasználók elégedettek az IMI rendszerrel. A válaszadók 86% szerint könnyű a rendszert használni. Ami pedig az IMI új verzióját ismerő válaszadókat illeti, 71% azoknak az aránya, akik szerint az új verzió még inkább felhasználóbarát, mint a korábbi rendszer. A felhasználói felmérés eredményét és a leggyakrabban feltett kérdésekre adott válaszokat itt ismertetjük.

MI VÁRHATÓ 2013-BAN? « Az oldal tetejére

2013 júliusának elején Horvátország belép az Európai Unióba, és az IMI rendszernek is részesévé válik, aminek köszönhetően a horvát hatóságokkal is információt lehet majd cserélni az IMI segítségével. A határokon átívelő egészségügyi ellátás területén illetékes hatóságok részvételének következtében pedig a felhasználói közösség is új tagokkal bővül. További újdonság, hogy 2013-ban a szolgáltatási irányelv, illetve az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv által meghatározott jogterületen dolgozó szakemberek is elkezdik használni a rendszert abból a célból, hogy az IMI-n keresztül küldjék meg egymásnak és a Bizottságnak a jogi aktusokkal és az intézkedésekkel kapcsolatos értesítéseket, illetve bejelentéseket.

Nézze meg Ön is az IMI rendszerről szóló kisfilmünket. A videó 22 nyelven ismerteti szórakoztató és szemléletes módon a rendszer működését.

Boldog Új Évet és további eredményes együttműködést kívánunk minden IMI-felhasználónak!

az Európai Bizottság IMI-csapata (imi-helpdesk@ec.europa.eu)

IMI-honlap: http://ec.europa.eu/imi-net
Kérjük, hogy észrevételeit küldje el nekünk e-mailben a következő címre: imi-helpdesk@ec.europa.eu.