Jos viestin teksti ei näy, voit lukea sen verkossa tästä linkistä.
Tammikuu 2013

Hyvä IMIn käyttäjä

Tässä uutiskirjeessä kerrotaan, mitä IMI-rintamalla tapahtui vuonna 2012. Vuoteen sisältyi monia merkittäviä IMIin liittyviä tapahtumia.

TÄRKEIMMÄT IMI-TAPAHTUMAT VUONNA 2012 « Sivun alkuun

Toukokuussa otettiin käyttöön uusi IMI-versio, joka on entistä helppokäyttöisempi. Järjestelmässä on uusi käyttöliittymä ja valikkorakenne. Siinä on myös uusia toimintoja, kuten mahdollisuus tulostaa pdf-raportteja, teettää konekäännöksiä ja lähettää muistutuksia toisille viranomaisille. Lisätietoa uusista toiminnoista


Uusi IMI-asetus (EU) N:o 1024/2012 tuli voimaan 4.12.2012. Asetusta sovelletaan sellaisenaan kaikissa EU-maissa, joten sen täytäntöönpanossa ei tarvita kansallisia säädöksiä. IMIn toiminta jatkuu entisellään tarvittavista pienistä muutoksista huolimatta. Tavallisen IMI-käyttäjän kannalta asetuksen vaikutukset näkyvät seuraavasti:

 

 • Henkilötietojen suoja: Kansalaisella, jonka tietoja käsitellään IMIssä, on oikeus perehtyä itseään koskeviin tietoihin ja pyytää niiden korjaamista (tai jopa poistamista) kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
   
 • Pyyntöihin vastaaminen: Viranomaiset ovat velvollisia vastaamaan IMI-pyyntöihin viipymättä. IMI-koordinaattorien tehtävänä on varmistaa, että pyyntöihin vastataan riittävän nopeasti ja perusteellisesti.
   
 • Asiakirjojen oikeudellinen asema: IMIn välityksellä toisesta EU-maasta saaduilla tiedoilla ja asiakirjoilla on sama oikeudellinen asema kuin samankaltaisilla vastaanottajamaan tiedoilla ja asiakirjoilla. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että saatuja asiakirjoja voidaan käyttää todisteena hallinnollisissa menettelyissä samoin perustein kuin vastaavia kansallisia asiakirjoja.
   
 • Henkilötietojen poisto / käytön esto: Henkilötietoja ei enää poisteta järjestelmästä automaattisesti 6 kuukauden kuluttua siitä, kun IMI-pyynnön käsittely on lopetettu. Vastedes henkilötietojen käyttö estetään teknisin keinoin 6 kk:n kuluttua, ja ne poistetaan vasta 3 vuoden kuluttua. Tänä aikana tiedot on mahdollista hakea esiin vain, jos on tarpeen todistaa, että tietoja on vaihdettu IMIn avulla.
   
 • Luottamuksellisuus: IMIssä vaihdetaan myös sellaisia tietoja, joita henkilötietojen suoja ei koske, mutta jotka on silti syytä suojata. Tällaisia ovat esimerkiksi kaupallisesti arkaluonteiset tiedot. IMIin on tulossa mahdollisuus pyytää tällaisten tietojen käsittelyä luottamuksellisesti.

Lisätietoa uudesta IMI-asetuksesta


Marraskuussa 2012 IMIä alettiin hyödyntää uudella lainsäädäntöalalla eli maasta toiseen tapahtuvia eurorahakuljetuksia koskevan asetuksen soveltamisessa. Tämän laajennuksen myötä IMIin on rekisteröitynyt 12 uutta viranomaista euroalueen eri maista.

NUMEROTIETOJA IMIN KÄYTÖSTÄ « Sivun alkuun

Kesäkuussa 2013 IMIssä lähetettiin 10 000. tietopyyntö. Sen lähetti hollantilainen käyttäjä norjalaisviranomaiselle. Vuoden kuluessa IMIin rekisteröitiin 7 000. viranomainen, joka oli saksalainen organisaatio.

Vuoden 2012 aikana IMIn käyttö kasvoi noin 60 %. Järjestelmän kautta lähetettiin yli 4 000 tietopyyntöä. Yli puoleen pyynnöistä vastattiin alle 2 viikossa.

Tilastoja IMIn käytöstä

MITÄ MIELTÄ KÄYTTÄJÄT OVAT IMISTÄ? « Sivun alkuun

Kesällä 2012 kartoitettiin IMI-käyttäjien mielipiteitä järjestelmästä käyttäjäkyselyn avulla. Sen tulosten mukaan IMIin ollaan laajalti tyytyväisiä: Kyselyyn vastanneista 86 % piti IMIn käyttöä helppona. 71 % niistä vastaajista, jotka olivat jo käyttäneet uutta järjestelmäversiota, piti sitä helppokäyttöisempänä kuin vanhaa. Kyselyn tulokset ja vastauksia käyttäjien kysymyksiin

VUODEN 2013 NÄKYMIÄ « Sivun alkuun

Heinäkuun 2013 alussa Kroatia liittyy EU:hun, ja se tulee mukaan myös IMIn toimintaan. Sen jälkeen IMIssä voi ottaa yhteyttä myös Kroatian viranomaisiin. IMI saa myös uusia käyttäjiä rajat ylittävän terveydenhuollon alalta. Lisäksi IMIn avulla aletaan ilmoittaa palveluihin ja sähköiseen kaupankäyntiin liittyvistä säädöksistä ja toimenpiteistä toisten jäsenmaiden viranomaisille ja komissiolle.

IMI-esittelyvideo on nyt saatavilla kaikilla EU-kielillä. Videossa kuvataan IMIn toimintaperiaatteet hauskasti ja havainnollisesti.

Onnellista uutta vuotta ja tehokasta IMI-yhteistyötä toivottaen

Euroopan komission IMI-tiimi, imi-helpdesk@ec.europa.eu

IMI-verkkosivusto: http://ec.europa.eu/imi-net.
Lähetä palautetta sähköpostitse: imi-helpdesk@ec.europa.eu