Kui te ei näe allolevat teksti, siis klikake siia selle lugemiseks Internetis
Jaanuar 2013

Lugupeetud IMI süsteemi kasutaja,

Käesolevas teabelehes esitame teile ajakohastatud teavet selle kohta, mis toimus IMI võrgustikus 2012. aastal. Nimetatud aastal oli IMI süsteemil mitmeid olulisi saavutusi.

MIS OLID PEAMISED SÜNDMUSED 2012. AASTAL? « ÜLES

Kõigepealt - maikuus võeti kasutusele IMI kasutajasõbralikum versioon. See hõlmas uut kasutajaliidest ning paremat menüü struktuuri. Uus versioon pakub ka uusi funktsioone: PDF-vormingus aruanded, masintõlge, võimalus saata partnerasutusele meeldetuletusi jms. Üksikasjalikumad selgitused, kuidas uusi funktsioone kasutada, leiduvad siin.


Uus IMI määrus (EL) nr 1024/2012 jõustus 4. detsembril 2012. See rakendub vahetult kõigis liikmesrikides ning seda ei ole vaja täiendavalt liikmesriikide õigusaktidega jõustada. IMI jätkab toimimist nagu seni, kuid mõned kohandused on vajalikud. Mida uus määrus teie jaoks tähendab?

 

 • Isikuandmete kaitse: isikutel, kelle andmeid IMIs menetletakse, on õigus saada selle kohta teavet, nõuda andmetele juurdepääsu ning andmeid muuta (või need kustutada) vastavalt liikmesriigi andmekaitse eeskirjadele.
   
 • Asjakohane reageerimine: pädevad asutused peaksid reageerima IMI päringutele võimalikult kiiresti. Selleks et esitataks õigeaegseid ja asjakohaseid vastuseid, teevad jätkuvalt oma tööd IMI koordinaatorid.
   
 • Dokumentide õiguslik staatus: teistelt liikmesriikidelt IMI süsteemis saadud teabel ja dokumentidel on sama õiguslik staatus, mis teie liikmesriigi samasugustel dokumentidel. See tähendab näiteks seda, et neid võib kasutada haldusmenetlustes tõenditena samadel alustel liikmesriigi samalaadsete dokumentidega.
   
 • Andmete blokeerimine/kustutamine: isikuandmeid ei kustutata enam automaatselt, kui IMI päringu sulgemisest on möödunud kuus kuud. Selle asemel need blokeeritakse (s.t tõkestatakse tehniliselt neile juurdepääs) ning kustutatakse alles kolme aasta möödudes. Selle aja jooksul on võimalik andmeid taastada, kuid seda ainult juhul, kui on vaja tõestada, et teatud teavet vahetati tõepoolest IMI raames.
   
 • Konfidentsiaalsus : mõnda liiki teavet (näiteks ärisaladus) on vaja kaitsta ka siis, kui selleks ei kohaldata isikuandmete kaitse põhimõtteid. Varsti saab võimalikuks vahetult nõuda sellise teabe konfidentsiaalset käsitlemist IMIs.

Uue määruse kohta leiate lisateavet siit.


Alates novembrist toetab IMI halduskoostööd ka neljandas õiguslikus valdkonnas, mis on euro sularaha piiriülene transport. See tähendab, et 12 uut asutust euroalast on liitunud IMIga.

VIIMASED FAKTID JA ARVANDMED « ÜLES

Juunis saatis Madalmaade kasutaja IMI päringu oma Norra kolleegile. See oli kümne tuhandes IMI-päring üldse. Ja veel - Saksamaal registreeriti IMI kasutajaks seitsme tuhandes asutus.

2012. aastal kasvas süsteemi kasutamise aktiivsus 60% – IMI kasutajad saatsid üle nelja tuhande päringu. Üle poolte IMI päringutest said vastuse kahe nädala jooksul.

Täiendavat statistikat IMI kasutamise kohta näete siin.

MIDA KASUTAJAD IMIst ARVAVAD? « ÜLES

Kasutajad on IMIga rahul – nii selgus meie poolt eelmisel suvel läbi viidud kasutajauuringust. 86% vastanutest pidasid IMI kasutamist lihtsaks ning 71% neist kasutajatest, kes olid proovinud uut versiooni, pidasid seda eelmisest kasutajasõbralikumaks. Kasutajauuringu tulemused ja korduma kippuvate küsimuste vastused leiate siit.

MIS SAAB 2013. AASTAL? « ÜLES

2013. aasta juulis liitub Horvaatia ELiga ning IMIga. Siis on võimalik suhelda Horvaatia asutustega IMI vahendusel. Uusi kasutajaid tuleb ka piiriülese tervishoiu valdkonnast. Teenuste valdkonna ja e-kaubanduse asjatundjad hakkavad IMI kasutama, et teha õigusaktid või meetmed teatavaks oma partneritele või komisjonile.

Võite vaadata meie videot IMI kohta oma emakeeles. Seal esitatakse lühidalt ja lõbusalt, kuidas IMI toimib.

Soovime teile head uut aastat ja tõhusat koostööd IMI raames.

Euroopa Komisjoni IMI meeskond imi-helpdesk@ec.europa.eu

IMI veebisait: http://ec.europa.eu/imi-net
Kui teil on mis tahes märkusi, saatke need palun meile e-kirjaga! imi-helpdesk@ec.europa.eu