Hvis du ikke kan læse denne besked, kan du se den online ved at klikke her
Januar 2013

Kære IMI-bruger

I dette nyhedsbrev giver vi dig en opdate på, hvad der skete i IMI-netværket i løbet af 2012. Et år, hvor IMI nåede en række vigtige milepæle.

HVAD VAR DE STØRSTE BEGIVENHEDER I 2012? « TOP

For det første lancerede vi i maj måned en mere brugervenlig udgave af IMI. Den omfattede en ny brugergrænseflade og en forbedret menustruktur. Den indeholder også nye funktioner: PDF-rapporter, maskinoversættelse, mulighed for at sende påmindelser til din modpart osv. Du kan finde nærmere oplysninger om, hvordan du bruger de nye funktioner her.


Den nye IMI-forordning (EU) nr. 1024/2012 trådte i kraft den 4. december 2012. Den gælder direkte i alle medlemslandene, hvilket vil sige, at der ikke kræves nogen national lovgivning for at gøre den gældende. IMI vil fungere på samme måde som før, men det bliver nødvendigt at foretage visse justeringer. Hvad betyder den nye forordning for dig?

 

 • Beskyttelse af personoplysninger: Borgere, hvis personoplysninger behandles i IMI, har ret til at blive informeret om det, få adgang til deres oplysninger og få dem rettet (eller endda slettet), i henhold til de nationale regler om databeskyttelse.
   
 • Passende svar: Kompetente myndigheder skal svare på IMI-forespørgsler så hurtigt som muligt. IMI-koordinatorerne vil fortsat arbejde på at sikre, at der gives rettidigt og passende svar på forespørgsler.
   
 • Dokumenters juridiske værdi: Oplysninger og dokumenter, der modtages fra andre medlemslande gennem IMI, har samme juridiske værdi som lignende dokumenter fra dit eget land. Det betyder f.eks., at de kan anvendes som bevis i administrative procedurer på samme vilkår som lignende nationale dokumenter.
   
 • Blokering/sletning af oplysninger: Personoplysninger slettes ikke længere automatisk 6 måneder efter afslutningen af en IMI-forespørgsel. De vil derimod blive blokeret (dvs. at de på teknisk vis gøres utilgængelige) og slettet efter 3 år. I løbet af denne periode er det muligt at hente oplysninger, men kun hvis det er nødvendigt for at bevise, at bestemte oplysninger rent faktisk er blevet udvekslet i IMI.
   
 • Fortrolighed: Visse oplysninger (f.eks. kommercielt følsomme oplysninger) skal beskyttes selv i tilfælde, hvor reglerne om beskyttelse af personoplysninger ikke gælder. Det bliver snart muligt at anmode om fortrolig behandling af sådanne oplysninger direkte i IMI.

Du kan læse mere om den nye forordning her.


Siden november har IMI støttet administrativt samarbejde inden for et fjerde retsområde: grænseoverskridende landevejstransport af eurokontanter. Denne udvidelse betyder, at 12 nye myndigheder fra eurolandene er kommet med i IMI-netværket.

SENESTE TAL OG FAKTA « TOP

I juni måned sendte en hollandsk bruger IMI-forespørgsel nummer 10 000 til en norsk modpart. Derudover registrerede Tyskland IMI-myndighed nummer 7 000.

Aktiviteten i systemet voksede med 60 % i 2012, hvor IMI-brugerne sendte over 4 000 forespørgsler. Over halvdelen af alle IMI-forespørgsler blev desuden besvaret inden for 2 uger.

Du kan finde mere statistik om brugen af IMI her.

HVAD MENER BRUGERNE OM IMI? « TOP

Brugerne er tilfredse med IMI - ifølge en brugerundersøgelse, som vi gennemførte sidste sommer. 86 % af de adspurgte mente, at IMI er let at bruge, og 71 % af de brugere, der havde prøvet den nye udgave, mente, at den den var mere brugervenlig end den tidligere udgave. Du kan finde resultaterne af undersøgelsen og svar på de oftest stillede spørgsmål her.

HVAD NYT I 2013? « TOP

I begyndelsen af juli 2013 bliver Kroatien medlem af EU og af IMI. Så til den tid vil du kunne kontakte kroatiske myndigheder gennem IMI. Der kommer også nye brugere fra området sundhedsydelser på tværs af grænser. Desuden vil eksperter inden for tjenesteydelser og e-handel begynde at bruge IMI til at meddele deres modparter og Kommissionen om retsakter eller foranstaltninger.

Du kan se vores video om IMI på dit eget sprog. Den viser sjovt og præcist, hvordan IMI virker.

Vi ønsker dig et godt nytår med en masse effektivt samarbejde i IMI!

Europa-Kommissionens IMI-team, imi-helpdesk@ec.europa.eu

IMI's website: http://ec.europa.eu/imi-net
Hvis du har nogen bemærkninger, er du velkommen til at sende os en e-mail! imi-helpdesk@ec.europa.eu