Pokud se vám tato zpráva nezobrazuje, klikněte sem a přečtěte si ji online.
Leden 2013

Dobrý den

Prostřednictvím tohoto zpravodaje bychom Vás rádi seznámili s tím, jak v uplynulém roce pokročil projekt IMI. Uživatelům IMI přinesl řadu novinek.

IMI – NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2012 « Na začátek stránky

Již v květnu byla spuštěna nová verze systému IMI, která je uživatelsky přívětivější. Přinesla nové rozhraní a zdokonalenou strukturu nabídek, jimiž se systém ovládá. Nabízí též úplně nové funkce: generování zpráv ve formátu PDF, strojový překlad, možnost zasílat jiným orgánům připomínky a další. Podrobnější popis nových prvků najdete zde.


4. prosince 2012 vstoupilo v platnost nové nařízení o IMI (EU) č.1024/2012. Je přímo použitelné ve všech členských státech – tzn. že je právně závazné, aniž by bylo třeba přijímat další vnitrostátní předpisy. IMI nadále funguje tak, jako předtím, jen s menšími úpravami. Jaký dopad bude mít nové nařízení na vaši práci?

 

 • Ochrana osobních údajů:Občané, jejichž osobní údaje jsou pomocí systému IMI zpracovány, mají právo být o tom informováni, právo požádat o přístup k údajům a mají právo na jejich opravu (nebo dokonce odstranění) v souladu s vnitrostátními právními předpisy pro ochranu údajů.
   
 • Rychlá reakce:Příslušné orgány by měly reagovat na žádosti zasílané prostřednictvím IMI v co nejkratší době. Koordinátoři systému IMI budou nadále dbát na to, aby byly žádosti vyřizovány včas.
   
 • Právní váha dokumentů: Informace a dokumenty získané prostřednictvím systému IMI od orgánů z jiných členských států mají stejnou právní váhu jako obdobné dokumenty pocházející z vaší země. To například znamená, že mohou být použity jako důkazní materiál ve správních řízeních, a to na stejném základě jako podobné vnitrostátní dokumenty.
   
 • Blokování/výmaz údajů: Osobní údaje již nebudou po šesti měsících od uzavření žádosti ze systému IMI automaticky odstraňovány. Místo toho budou zablokovány (tj. technickými prostředky bude zajištěno, aby nebyly přístupné) a vymazány po 3 letech. Během této lhůty bude možné informace v systému vyhledat, avšak pouze pro účelu prokazování toho, že byly skutečně prostřednictvím systému IMI sdělovány.
   
 • Důvěrnost údajů: Některé informace (například obchodní tajemství) budou důvěrné i v případech, ve kterých se na ně předpisy o ochraně osobních údajů nevztahují. O takové zacházení s údaji bude v dohledné době možno při práci se systémem IMI požádat.

Více informací o novém nařízení najdete zde.


Od listopadu 2012 systém IMI podporuje správní spolupráci v již čtvrté legislativní oblasti – v oblasti přeshraniční přepravu eurohotovosti. Toto rozšíření kromě jiného znamená, že skupina orgánů, které pracují se systémem IMI, se rozrostla o 12 nových subjektů ze zemí eurozóny.

AKTUÁLNÍ FAKTA A ČÍSLA « Na začátek stránky

V červnu byl uživatelem z Nizozemska zaslána v pořadí již 10 000. žádost o informace. Žádost v tomto případě putovala do Norska. Německo se může dále pochlubit již 7000 orgány registrovanými v IMI.

Aktivita systému vzrostla v roce 2012 o 60 %. Bylo odesláno více než 4000 žádostí. Více než polovina všech žádostí byla zodpovězena do dvou týdnů.

Další statistiky o využití IMI najdete zde.

CO SI O IMI MYSLÍ UŽIVATELÉ? « Na začátek stránky

Uživatelé jsou s IMI spokojeni – alespoň podle průzkumu, který jsme provedli loni v létě. Podle 86 % respondentů se se systémem IMI pracuje dobře a 71 % těch, kteří již vyzkoušeli novou verzi, si myslí, že je uživatelsky přívětivější než ta předchozí. Výsledky průzkumu a odpovědi na nejčastější otázky najdete zde.

CO MOHOU UŽIVATELÉ OČEKÁVAT V ROCE 2013? « Na začátek stránky

Na začátku července 2013 vstupuje Chorvatsko do Evropské unie, což znamená, že bude využívat i systém IMI. Prostřednictvím systému IMI tak budete moci oslovovat i chorvatské orgány. Přibudou dále uživatelé z oblasti přeshraničního poskytování zdravotní péče. Odborníci z oblastí služeb a elektronického obchodu začnou systém IMI využívat k oznamování právních aktů a opatření ostatním orgánům a Komisi.

Podívejte se na krátké video o IMI. K dispozici je i ve vašem jazyce. Ve zkratce přibližuje, jak IMI funguje.

Přejeme vám také šťastný nový rok a příjemnou a efektivní práci s IMI!

Tým IMI, Evropská komise: imi-helpdesk@ec.europa.eu

Internetové stránky IMI: http://ec.europa.eu/imi-net
Pokud máte jakékoli připomínky, zašlete nám e-mail na adresu imi-helpdesk@ec.europa.eu.