Om du inte kan läsa meddelandet, klicka här för att läsa onlineversionen
Maj 2012
Ny IMI-version – enklare att använda » « Till början
Nu finns IMI-version 5.0 tillgänglig!

EU-kommissionen har förbättrat IMI med hjälp av användarnas feedback. Vi hoppas att systemets nya funktioner kommer att hjälpa dig i ditt arbete.


Nu kan du

  • översätta texter och kommentarer med ett musklick*
  • skicka meddelanden och påminnelser till din partnermyndighet
  • bifoga handlingar till en förfrågan när som helst

och dessutom

  • navigera lättare med hjälp av den nya menystrukturen
  • öppna flera flikar samtidigt
  • få svar på dina frågor på den nya hjälpsidan.

* En ny tjänst för webbaserad översättning finns tillgänglig på försök. Ytterligare förbättringar följer.


Logga in och testa nya IMI! Läs mer om den här versionen på vår nya webbplats.

Använder du IMI för tjänster? » « Till början

Listan över nyckelord och tjänsteverksamheter har uppdaterats för att du lättare ska kunna beskriva din myndighets behörighet. Genom att välja lämpliga nyckelord hjälper du din partnermyndighet att hitta dig i IMI:s databas.

Se alltid till att uppgifterna om din myndighet är korrekta och aktuella! Klicka här för att uppdatera uppgifterna

Använder du IMI för yrkeskvalifikationer? » « Till början

IMI kan nu omfatta alla reglerade yrken. Vi behöver emellertid din hjälp för att få det att fungera i praktiken. Nya yrken och sektorer har redan lagts till och kan nu väljas för att beskriva din myndighets behörighet.

Kontrollera uppgifterna om din myndighet här


Om du har synpunkter på den nya IMI-versionen, kontakta din nationella IMI-samordnare eller mejla direkt till oss på imi-helpdesk@ec.europa.eu

IMI-webbplatsen: http://ec.europa.eu/imi-net
Mejla oss om du har synpunkter! imi-helpdesk@ec.europa.eu