Hvis du ikke kan læse denne besked, kan du se den online ved at klikke her
Maj 2012
Nyt IMI – lettere at bruge » « TOP
IMI Version 5.0 er du klar!

Kommissionen har forbedret IMI efter brugernes ønsker. Vi håber, at de nye funktioner i systemet vil gøre dit daglige arbejde lettere.


Nu kan du:

  • Oversætte tekster og kommentarer med et enkelt museklik*
  • Sende beskeder og påmindelser til din partnermyndighed
  • Når som helst vedhæfte dokumenter til en forespørgsel

Desuden får du:

  • Lettere navigation med den nye menustruktur
  • Mulighed for at åbne flere faneblade ad gangen
  • En ny hjælpeside med svar på dine spørgsmål

* En ny forsøgsordning med onlineoversættelse er nu klar. Flere forbedringer følger.


Log på og prøv det nye IMI! På vores nye hjemmeside kan du læse mere om den nye udgave.

Bruger du IMI for tjenesteydelser? » « TOP

Listen over nøgleord og tjenesteydelser er revideret for at gøre det lettere for dig at beskrive din myndigheds kompenteceområder. Ved at vælge de rigtige nøgleord gør du det lettere for partnermyndigheder at finde jer hurtigt i IMI-databasen.

Sørg for, at oplysningerne om din myndighed er præcise og aktuelle. Det gør du ved at klikke her!

Bruger du IMI for erhvervsmæssige kvalifikationer? » « TOP

IMI kan nu dække alle regulerede erhverv. Vi skal bare have din hjælp for at få det til at fungere i praksis. Der er allerede tilføjet nye erhverv og sektorer, som du kan vælge til at beskrive din myndigheds kompentenceområde.

Tjek oplysningerne om din myndighed her.


Hvis du har kommentarer til den nye udgave af IMI, kan du kontakte din nationale IMI-koordinator eller os direkte på imi-helpdesk@ec.europa.eu

IMI's website: http://ec.europa.eu/imi-net
Hvis du har nogen bemærkninger, er du velkommen til at sende os en e-mail! imi-helpdesk@ec.europa.eu