V prípade, že sa vám táto správa nezobrazuje v čitateľnej podobe, kliknite sem a prečítajte si ju online
November 2011

Pilotný projekt IMI pre vyslaných pracovníkov – aktualizácia

Tento informačný bulletin vám ponúka najnovšie informácie o pilotnom projekte IMI pre vyslaných pracovníkov. Svoje komentáre týkajúce sa pilotného projektu alebo využiteľnosti systému IMI nám môžete poslať na e-mailovú adresu imi-helpdesk @ ec.europa.eu.

Fakty a čísla » « Na začiatok
Stručná história modulu

Nový modul IMI týkajúci sa vyslaných pracovníkoch bol uvedený do prevádzky v máji 2011 – hneď po tom, ako členské štáty súhlasili s realizáciou pilotného projektu. Od tohto dátumu si orgány v celej EÚ, ktoré sa zaoberajú vyslanými pracovníkmi, môžu na skúšobnej báze vymieňať informácie cez systém IMI. Pilotná fáza bude trvať jeden rok. Počas tohto obdobia budú mať príslušné orgány možnosť otestovať fungovanie systému v praxi a poskytnúť spätnú väzbu ohľadne jeho výkonnosti a užitočnosti. V máji 2012 Komisia vypracuje súhrnnú správu o hodnotení modulu zo strany používateľov.


Počet žiadostí týkajúcich sa vyslaných pracovníkov (mesačne v roku 2011)

Po pomalom štarte sa od septembra používanie modulu značne zvýšilo.


Vysielajúce a prijímajúce krajiny

Počet žiadostí, zaslaných členskými štátmi (od mája do októbra 2011)

Počet žiadostí, ktoré boli členským štátom doručené (od mája do októbra 2011)

Najčastejšie otázky » « Na začiatok

Prehľad najčastejších otázok príslušných orgánov, ktoré sa zúčastňujú pilotného projektu týkajúceho sa vyslaných pracovníkov.

Názory používateľov » « Na začiatok

„IMI nám uľahčilo život. Fínski inšpektori práce majú niekedy problémy so zahraničnými zamestnávateľmi, ktorí neposkytnú požadované dokumenty (napríklad pracovné zmluvy s vyslanými pracovníkmi, záznamy o odpracovaných hodinách alebo záznamy o vyplatenej mzde). V týchto prípadoch fínske úrady využili IMI, aby požiadali o pomoc estónske a poľské orgány, ktoré nám okamžite odpovedali. Domnievame sa, že IMI je dobrý systém, ktorý uľahčuje kontakt so zahraničnými orgánmi.“
(Ministerstvo sociálnych vecí a zdravotníctva, Fínsko)


„Výmena informácií cez systém IMI je v porovnaní s predchádzajúcimi metódami oveľa efektívnejšia a rýchlejšia. Bez znalosti vnútroštátnych predpisov bolo veľmi ťažké zistiť, komu by sme mali poslať naše otázky. Dnes je to vďaka možnostiam vyhľadávania v IMI veľmi jednoduché. Sme veľmi radi, že od zavedenia systému IMI sa už nemusíme obracať s našimi žiadosťami na viacero orgánov v iných členských štátoch.“
(Inšpektorát práce, Maďarsko)


„Systém IMI nám pomohol zamedziť činnosti fiktívnej a nezákonne prevádzkovanej agentúry, ktorá ponúkala dočasné zamestnanie. Táto agentúra vyplácala prijatým pracovníkom oveľa menšie mzdy ako stanovujú príslušné predpisy a v minulosti už bola usvedčená z podvodných aktivít. Tieto cenné informácie, ktoré sme získali od nášho partnerského orgánu, nám umožnili, aby sme začali súbežné vyšetrovanie v celom Belgicku. IMI je krokom vpred pri poskytovaní vzájomnej pomoci medzi orgánmi členských štátov.“
(Inšpektorát práce, Belgicko)


„Požiadali sme maďarský partnerský orgán o informácie o externom zástupcovi podniku a odpoveď sme dostali v priebehu niekoľkých dní. Bez týchto informácií by sme nedokázali splniť našu úlohu. Vďaka systému IMI je komunikácia oveľa jednoduchšia a rýchlejšia. Jednotlivé orgány sa skutočne snažia odpovedať na otázky čo najrýchlejšie. Systém IMI sa stal neodmysliteľnou súčasťou našej práce.“
(Viedenský fond zdravotného poistenia, kontrolné stredisko pre mzdy a sociálny damping, Rakúsko)

Vedeli ste, že...? » « Na začiatok

Odteraz môžete systém IMI využiť na vyhľadanie registrov spravovaných verejnými orgánmi v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ. Pomocou zoznamu registrov v systéme IMI môžte vo vašom jazyku vyhľadať informácie týkajúce sa obsahu registra a podmienok prístupu. Ak ide o on-line register, IMI vám ponúkne aj priamy odkaz.

 

Novinkou je aj možnosť rozdeliť doručenú žiadosť, ak nie ste oprávnený odpovedať na všetky otázky, ktoré obsahuje. Stačí dané otázky označiť a preposlať ich správnemu orgánu.


Na základe existujúcej žiadosti môžte ľahko vytvoriť novú. Stačí ak označíte, ktoré časti starej žiadosti by sa mali skopírovať do novej.

 

V súčasnosti môžte preposlať aj žiadosť, ktorú ste už prijali.

Webová lokalita systému IMI: http://ec.europa.eu/imi-net
Ak máte akékoľvek pripomienky, pošlite nám e-mail na adresu imi-helpdesk@ec.europa.eu