Jeżeli nie możesz przeczytać tej wiadomości, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją online
Listopad 2011

Delegowanie pracowników w systemie IMI – projekt pilotażowy (aktualizacja)

W biuletynie piszemy o postępach w realizacji projektu pilotażowego polegającego na wprowadzeniu w systemie IMI modułu dotyczącego delegowania pracowników. Wszelkie uwagi dotyczące tego projektu lub korzystania z systemu IMI prosimy nadsyłać na adres imi-helpdesk@ec.europa.eu.

Fakty i liczby » « Początek strony
Krótka historia nowego modułu

Moduł systemu IMI „Delegowanie pracowników” został uruchomiony w maju 2011 r., po tym jak państwa członkowskie dały zielone światło dla tego projektu pilotażowego. Od tego momentu organy administracji w UE, które zajmują się sprawami związanymi z delegowaniem pracowników, mogą wymieniać się informacjami za pośrednictwem systemu IMI (na razie w ramach testowania nowej części systemu). Faza pilotażowa potrwa rok – w tym czasie urzędy mogą sprawdzić, jak system działa w praktyce, i przekazać nam uwagi dotyczące jego funkcjonowania i przydatności. W maju 2012 r. Komisja przedstawi raport podsumowujący zebrane komentarze.


Liczba wniosków w dziedzinie delegowania pracowników (na miesiąc w roku 2011)

Start był powolny, ale od września liczba osób korzystających z nowego modułu znacznie wzrosła.


Kraje wysyłające i odbierające wnioski

Liczba wniosków wysłanych przez poszczególne państwa członkowskie (od maja do października 2011 r.)

Liczba wniosków otrzymanych przez poszczególne państwa członkowskie (od maja do października 2011 r.)

Najczęściej zadawane pytania » « Początek strony

Są to pytania, które były jak dotąd najczęściej zadawane przez właściwe organy uczestniczące w pilotażowej fazie wdrażania modułu „Delegowanie pracowników”.

Wypowiedzi użytkowników » « Początek strony

„Dzięki systemowi IMI nasze życie stało się prostsze. Fińscy inspektorzy pracy mają czasami problem z zagranicznymi pracodawcami, którzy nie dostarczyli wymaganych dokumentów, np. umów o pracę delegowanych pracowników, rejestrów przepracowanych godzin lub rejestrów wynagrodzeń za pracę. W tego rodzaju przypadkach Finlandia zwracała się za pośrednictwem systemu IMI o pomoc do urzędów estońskich i polskich, które od razu udzielały odpowiedzi. Uważamy, że to dobry system i że znacznie ułatwia kontakt z zagranicznymi urzędami.”
(Ministerstwo Spraw Socjalnych i Zdrowia, Finlandia)


„Wymiana informacji za pośrednictwem systemu IMI jest dużo skuteczniejsza i szybsza niż wcześniej stosowane metody. Kiedy nie zna się przepisów danego kraju, bardzo trudno jest dowiedzieć się, do kogo należy wysłać zapytanie. Teraz dzięki opcji wyszukiwania w systemie IMI znalezienie odpowiedniego urzędu stało się niezwykle proste. Bardzo nas cieszy, że od wprowadzenia systemu IMI nie musimy już wysyłać serii pism do kolejnych urzędów w innych państwach członkowskich.”
(Węgierski Inspektorat Pracy)


„System IMI pomógł nam ukrócić działania fikcyjnej, nielegalnie funkcjonującej agencji pracy tymczasowej, która płaciła rekrutowanym pracownikom sporo poniżej obowiązujących stawek i była już ścigana za nadużycia. Cenne informacje, jakie otrzymaliśmy od naszego partnera w systemie IMI, umożliwiły nam wszczęcie równoległych dochodzeń w całej Belgii. System IMI to krok naprzód we wzajemnej współpracy między administracjami.”
(Urząd Inspekcji Pracy, Belgia)


„Zapytaliśmy naszego węgierskiego partnera o zewnętrzne przedstawicielstwo przedsiębiorstwa i otrzymaliśmy odpowiedź w ciągu kilku dni. Bez tej informacji nie moglibyśmy wykonać naszych zadań. System IMI sprawia, że komunikacja staje się dużo prostsza, a przy tym szybsza. Organy w nim zarejestrowane naprawdę starają się odpowiedzieć na pytania możliwie jak najszybciej. System IMI stał się dla nas jednym z podstawowych narzędzi pracy.”
(Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych w Wiedniu, Ośrodek Kontroli Dumpingu Płacowego i Socjalnego, Austria)

Czy wiesz, że... » « Początek strony

Za pośrednictwem systemu IMI możesz teraz wyszukać rejestry prowadzone przez instytucje z obszaru całej UE. Wykaz rejestrów w systemie IMI zawiera informacje (we wszystkich językach urzędowych UE) o zawartości rejestrów i warunkach dostępu oraz bezpośrednie linki do tych rejestrów, które są dostępne online.

 

Możesz teraz podzielić wniosek, który otrzymałeś, między swoją instytucję a inny urząd, jeśli Twoja instytucja nie posiada kompetencji do udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania. W tym celu wystarczy wskazać pytania spoza zakresu swoich kompetencji i przesłać je odpowiedniemu organowi, który będzie w stanie na nie odpowiedzieć.


Możesz łatwo stworzyć nowy wniosek w oparciu o już istniejący. Musisz tylko wskazać, które części „starego” wniosku mają zostać skopiowane do „nowego”.

 

Możesz teraz przesłać wniosek innej instytucji, nawet jeśli już go przyjąłeś w systemie.

Strona na temat systemu IMI: http://ec.europa.eu/imi-net
Wszelkie uwagi prosimy przesyłać na adres: imi-helpdesk@ec.europa.eu