Διαδρομή πλοήγησης

Βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε και διεκπεραιώστε τις αναγκαίες διατυπώσεις μέσω Διαδικτύου

Θα θέλατε να διερευνήσετε νέες επιχειρηματικές δυνατότητες ή να επεκτείνετε την επιχείρησή σας σε άλλη χώρα της ΕΕ; Σχεδιάζετε να ξεκινήσετε νέα επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα σας; Τα "Κέντρα Ενιαίας Εξυπηρέτησης"(ΚΕΕ) μπορούν να σας βοηθήσουν.

Τα ΚΕΕ είναι πύλες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο Διαδίκτυο που σας επιτρέπουν »

  • να ενημερώνεστε για τους κανόνες, τους κανονισμούς και τις διατυπώσεις που ισχύουν για τις δραστηριότητες στον τομέα των υπηρεσιών
  • να διεκπεραιώνετε τις διοικητικές διαδικασίες μέσω Διαδικτύου (υποβάλλοντας ηλεκτρονικά τα αναγκαία έντυπα αιτήσεων και τα σχετικά δικαιολογητικά)

Δεν χρειάζεται πλέον να επικοινωνείτε χωριστά με τις διάφορες διοικητικές αρχές σε κάθε χώρα. Σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, οι αιτήσεις μπορούν πλέον να διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά μέσω ενός κέντρου ενιαίας εξυπηρέτησης.

Τα Κέντρα Ενιαίας Εξυπηρέτησης μπορούν να σας βοηθήσουν για διάφορα πρακτικά ζητήματα »

  • Τι είδους άδειες, κοινοποιήσεις ή εγκρίσεις χρειάζονται για να ιδρύσω μια επιχείρηση σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ;
  • Τι πρέπει να κάνω αν θέλω να παρέχω υπηρεσίες στο εξωτερικό σε προσωρινή βάση;
  • Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση για άδεια; Ποιος οργανισμός είναι αρμόδιος για τη διεκπεραίωση της αίτησής μου;
  • Πώς μπορώ να ζητήσω την αναγνώριση των επαγγελματικών μου προσόντων;
  • Οφείλω να καταβάλω κάποιο τέλος; Εάν ναι, ποιο είναι το ύψος του; Πόσος χρόνος θα απαιτηθεί για την έκδοση της άδειάς μου;
  • Τι πρέπει να κάνω για να ανοίξω, π.χ., εστιατόριο ή κατάστημα; ή για να εργαστώ ως ταξιδιωτικός πράκτορας σε άλλη χώρα χωρίς να εγκατασταθώ μόνιμα σε αυτή τη χώρα;
  • Σε ποιον πρέπει να αποταθώ για περισσότερες συμβουλές και πληροφορίες;

Όλα τα εθνικά ΚΕΕ υπάγονται στο ευρωπαϊκό δίκτυο EUGO.

Επιλέξτε τη χώρα που σας ενδιαφέρει και θα οδηγηθείτε αυτόματα στο Κέντρο Ενιαίας Εξυπηρέτησης αυτής της χώρας.

Τα Κέντρα Ενιαίας Εξυπηρέτησης (ΚΕΕ) είναι πύλες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο Διαδίκτυο για επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών. Σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ για τις υπηρεσίες, από τον Δεκέμβριο του 2009 όλες οι χώρες της ΕΕ υποχρεούνται εκ του νόμου να διαθέτουν ΚΕΕ. Παρά το γεγονός ότι οι χώρες της ΕΕ δεν έχουν τη νομική υποχρέωση να επιτρέπουν τη διεκπεραίωση διαδικασιών σχετικών με φορολογικά θέματα και κοινωνική ασφάλιση μέσω των ΚΕΕ, πολλές χώρες παρέχουν ήδη αυτή τη δυνατότητα, και όλες οι άλλες ενθαρρύνονται να κάνουν το ίδιο. Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ευρώπη, επισκεφθείτε την πύλη "Η Ευρώπη σου".

  ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ »ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ
Αυστρία

Αυστρία

Η κεντρική πύλη των ΚΕΕ βρίσκεται στη διεύθυνση: www.eap.gv.at. Σας βοηθά να ξεκινήσετε μια επιχειρηματική δραστηριότητα ή να παρέχετε υπηρεσίες στην Αυστρία. Μέσω αυτής της πύλης μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα ΚΕΕ των 9 περιφερειών της Αυστρίας ("Bundesländer"). Η πύλη είναι διαθέσιμη στα γερμανικά.

URL www.eap.gv.at DeutschEnglish
  ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ »ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ
Βέλγιο

Βέλγιο

Η κεντρική πύλη των ΚΕΕ βρίσκεται στη διεύθυνση: www.business.belgium.be. Σας βοηθά να ξεκινήσετε μια επιχειρηματική δραστηριότητα ή να παρέχετε υπηρεσίες στο Βέλγιο. Η πύλη είναι διαθέσιμη στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ολλανδικά.

URL www.business.belgium.be DeutschEnglishFrançaisNederlands
  ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ »ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ
Βουλγαρία

Βουλγαρία

Η κεντρική πύλη των ΚΕΕ βρίσκεται στη διεύθυνση: http://psc.egov.bg. Σας βοηθά να ξεκινήσετε μια επιχειρηματική δραστηριότητα ή να παρέχετε υπηρεσίες στη Βουλγαρία. Η πύλη είναι διαθέσιμη στα βουλγαρικά.

URL http://psc.egov.bg българскиEnglish Διατίθεται αυτόματη μετάφραση
  ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ »ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ
Γαλλία

Γαλλία

Η κεντρική πύλη των ΚΕΕ βρίσκεται στη διεύθυνση: www.guichet-entreprises.fr. Σας βοηθά να ξεκινήσετε μια επιχειρηματική δραστηριότητα ή να παρέχετε υπηρεσίες στη Γαλλία. Η πύλη είναι διαθέσιμη στα γαλλικά.

URL www.guichet-entreprises.fr Français Διατίθεται αυτόματη μετάφραση
  ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ »ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ
Γερμανία

Γερμανία

Η κεντρική πύλη των ΚΕΕ βρίσκεται στη διεύθυνση: www.bmwi-wegweiser.de/start/. Σας βοηθά να ξεκινήσετε μια επιχειρηματική δραστηριότητα ή να παρέχετε υπηρεσίες στη Γερμανία. Μέσω αυτής της πύλης μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα ΚΕΕ των 16 περιφερειών της Γερμανίας ("Bundesländer"). Η πύλη είναι διαθέσιμη στα γερμανικά και αγγλικά.

URL www.bmwi-wegweiser.de/start/ DeutschEnglish
  ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ »ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ
Δανία

Δανία

Η κεντρική πύλη των ΚΕΕ βρίσκεται στη διεύθυνση: www.businessindenmark.dk. Σας βοηθά να ξεκινήσετε μια επιχειρηματική δραστηριότητα ή να παρέχετε υπηρεσίες στη Δανία. Η πύλη είναι διαθέσιμη στα αγγλικά, λιθουανικά, πολωνικά.

URL www.businessindenmark.dk danskDeutschEnglishlietuvių kalbapolski
  ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ »ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ
Ελλάδα

Ελλάδα

Η κεντρική πύλη των ΚΕΕ βρίσκεται στη διεύθυνση: www.eu-go.gr. Σας βοηθά να ξεκινήσετε μια επιχειρηματική δραστηριότητα ή να παρέχετε υπηρεσίες στην Ελλάδα. Η πύλη είναι διαθέσιμη στα ελληνικά και εν μέρει στα αγγλικά.

URL www.eu-go.gr Ελληνικά English
  ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ »ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ
Εσθονία

Εσθονία

Η κεντρική πύλη των ΚΕΕ βρίσκεται στη διεύθυνση: www.eesti.ee. Σας βοηθά να ξεκινήσετε μια επιχειρηματική δραστηριότητα ή να παρέχετε υπηρεσίες στην Εσθονία. Η πύλη είναι διαθέσιμη στα αγγλικά, εσθονικά και ρωσικά.

URL www.eesti.ee Eesti keelEnglishPусский
  ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ »ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ
Ηνωμένο Βασίλειο

Ηνωμένο Βασίλειο

Η κεντρική πύλη των ΚΕΕ βρίσκεται στη διεύθυνση: https://www.gov.uk/ukwelcomes. Σας βοηθά να ξεκινήσετε μια επιχειρηματική δραστηριότητα ή να παρέχετε υπηρεσίες στο ΗΒ. Η πύλη είναι διαθέσιμη στα αγγλικά.

URL https://www.gov.uk/ukwelcomes English
  ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ »ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ
Ιρλανδία

Ιρλανδία

Η κεντρική πύλη των ΚΕΕ βρίσκεται στη διεύθυνση: www.pointofsinglecontact.ie. Σας βοηθά να ξεκινήσετε μια επιχειρηματική δραστηριότητα ή να παρέχετε υπηρεσίες στην Ιρλανδία. Η πύλη είναι διαθέσιμη στα αγγλικά.

URL www.pointofsinglecontact.ie English Διατίθεται αυτόματη μετάφραση
  ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ »ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ
Ισλανδία

Ισλανδία

Η κεντρική πύλη των ΚΕΕ βρίσκεται στη διεύθυνση: www.island.is/eugo. Σας βοηθά να ξεκινήσετε μια επιχειρηματική δραστηριότητα ή να παρέχετε υπηρεσίες στην Ισλανδία. Η πύλη είναι διαθέσιμη στα ισλανδικά και αγγλικά.

URL www.island.is/eugo EnglishÍslenska
  ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ »ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ
Ισπανία

Ισπανία

Η κεντρική πύλη των ΚΕΕ βρίσκεται στη διεύθυνση: www.eugo.es. Σας βοηθά να ξεκινήσετε μια επιχειρηματική δραστηριότητα ή να παρέχετε υπηρεσίες στην Ισπανία. Η πύλη είναι διαθέσιμη στα ισπανικά και αγγλικά.

URL www.eugo.es EnglishEspañol
  ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ »ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ
Ιταλία

Ιταλία

Η κεντρική πύλη των ΚΕΕ βρίσκεται στη διεύθυνση: www.impresainungiorno.gov.it/web/l-impresa-e-l-europa/home/. Σας βοηθά να ξεκινήσετε μια επιχειρηματική δραστηριότητα ή να παρέχετε υπηρεσίες στην Ιταλία. Η πύλη είναι διαθέσιμη στα ιταλικά και εν μέρει στα αγγλικά.

URL www.impresainungiorno.gov.it/web/l-impresa-e-l-europa/home/ EnglishItaliano
  ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ »ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ
Κάτω Χώρες

Κάτω Χώρες

Η κεντρική πύλη των ΚΕΕ βρίσκεται στη διεύθυνση: Business.gov.nl. Σας βοηθά να ξεκινήσετε μια επιχειρηματική δραστηριότητα ή να παρέχετε υπηρεσίες στις Κάτω Χώρες. Η πύλη είναι διαθέσιμη στα ολλανδικά και αγγλικά.

URL Business.gov.nl EnglishNederlands
  ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ »ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ
Croatia

Κροατία

Η κεντρική πύλη των ΚΕΕ βρίσκεται στη διεύθυνση www.psc.hr. Σας βοηθά να ξεκινήσετε μια επιχειρηματική δραστηριότητα ή να παρέχετε υπηρεσίες στην Κροατία. Η πύλη είναι διαθέσιμη στα κροατικά.

URL www.psc.hr EnglishHrvatski Διατίθεται αυτόματη μετάφραση
  ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ »ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ
Κύπρος

Κύπρος

Η κεντρική πύλη των ΚΕΕ βρίσκεται στη διεύθυνση: www.businessincyprus.gov.cy. Σας βοηθά να ξεκινήσετε μια επιχειρηματική δραστηριότητα ή να παρέχετε υπηρεσίες στην Κύπρο. Η πύλη είναι διαθέσιμη στα ελληνικά και αγγλικά:

URL www.businessincyprus.gov.cy Ελληνικά(προσεχώς διαθέσιμο) English
  ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ »ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ
Λεττονία

Λεττονία

Η κεντρική πύλη των ΚΕΕ βρίσκεται στη διεύθυνση: www.latvija.lv. Σας βοηθά να ξεκινήσετε μια επιχειρηματική δραστηριότητα ή να παρέχετε υπηρεσίες στη Λετονία. Η πύλη είναι διαθέσιμη στα λετονικά και εν μέρει στα αγγλικά και ρωσικά.

URL www.latvija.lv EnglishLatviešu valoda
  ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ »ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ
Λιθουανία

Λιθουανία

Η κεντρική πύλη των ΚΕΕ βρίσκεται στη διεύθυνση: www.verslovartai.lt. Σας βοηθά να ξεκινήσετε μια επιχειρηματική δραστηριότητα ή να παρέχετε υπηρεσίες στη Λιθουανία. Η πύλη είναι διαθέσιμη στα λιθουανικά και αγγλικά.

URL www.verslovartai.lt EnglishLietuvių kalba
  ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ »ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ
Λιχτενστάιν

Λιχτενστάιν

Η κεντρική πύλη των ΚΕΕ βρίσκεται στη διεύθυνση: www.llv.li/#/115618/ihre-ansprechpartner. Σας βοηθά να ξεκινήσετε μια επιχειρηματική δραστηριότητα ή να παρέχετε υπηρεσίες στο Λιχτενστάιν. Η πύλη είναι διαθέσιμη στα γερμανικά.

URL www.llv.li/#/115618/ihre-ansprechpartner Deutsch
  ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ »ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ
Λουξεμβούργο

Λουξεμβούργο

Η κεντρική πύλη των ΚΕΕ βρίσκεται στη διεύθυνση: www.guichet.public.lu. Σας βοηθά να ξεκινήσετε μια επιχειρηματική δραστηριότητα ή να παρέχετε υπηρεσίες στο Λουξεμβούργο. Η πύλη είναι διαθέσιμη στα γαλλικά και αγγλικά.

URL www.guichet.public.lu DeutschFrançaisEnglish
  ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ »ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ
Μάλτα

Μάλτα

Η κεντρική πύλη των ΚΕΕ βρίσκεται στη διεύθυνση: www.businessfirst.com.mt. Σας βοηθά να ξεκινήσετε μια επιχειρηματική δραστηριότητα ή να παρέχετε υπηρεσίες στη Μάλτα. Η πύλη είναι διαθέσιμη στα μαλτέζικα και αγγλικά.

URL www.businessfirst.com.mt English
  ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ »ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ
Νορβηγία

Νορβηγία

Η κεντρική πύλη των ΚΕΕ βρίσκεται στη διεύθυνση: www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/. Σας βοηθά να ξεκινήσετε μια επιχειρηματική δραστηριότητα ή να παρέχετε υπηρεσίες στη Νορβηγία. Η πύλη είναι διαθέσιμη στα νορβηγικά και εν μέρει στα αγγλικά.

URL www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/ EnglishNorsk
  ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ »ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ
Ουγγαρία

Ουγγαρία

Η κεντρική πύλη των ΚΕΕ βρίσκεται στη διεύθυνση: www.magyarorszag.hu. Σας βοηθά να ξεκινήσετε μια επιχειρηματική δραστηριότητα ή να παρέχετε υπηρεσίες στην Ουγγαρία. Η πύλη είναι διαθέσιμη στα ουγγρικά.

URL www.magyarorszag.hu EnglishMagyar
  ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ »ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ
Πολωνία

Πολωνία

Η κεντρική πύλη των ΚΕΕ βρίσκεται στη διεύθυνση: www.businessinpoland.gov.pl. Σας βοηθά να ξεκινήσετε μια επιχειρηματική δραστηριότητα ή να παρέχετε υπηρεσίες στην Πολωνία. Η πύλη είναι διαθέσιμη στα πολωνικά και εν μέρει στα αγγλικά.

URL www.businessinpoland.gov.pl EnglishPolski Διατίθεται αυτόματη μετάφραση
  ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ »ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ
Πορτογαλία

Πορτογαλία

Η κεντρική πύλη των ΚΕΕ βρίσκεται στη διεύθυνση: bde.portaldocidadao.pt/evo/landingpage.aspx. Σας βοηθά να ξεκινήσετε μια επιχειρηματική δραστηριότητα ή να παρέχετε υπηρεσίες στην Πορτογαλία. Η πύλη είναι διαθέσιμη στα πορτογαλικά, ισπανικά και αγγλικά.

URL bde.portaldocidadao.pt/evo/landingpage.aspx English español Português
  ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ »ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ
Ρουμανία

Ρουμανία

Η κεντρική πύλη των ΚΕΕ βρίσκεται στη διεύθυνση: www.edirect.e-guvernare.ro. Σας βοηθά να ξεκινήσετε μια επιχειρηματική δραστηριότητα ή να παρέχετε υπηρεσίες στη Ρουμανία. Η πύλη είναι διαθέσιμη στα ρουμανικά, αγγλικά, γαλλικά.

URL www.edirect.e-guvernare.ro English français română
  ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ »ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ
Σλοβακία

Σλοβακική Δημοκρατία

Η κεντρική πύλη των ΚΕΕ βρίσκεται στη διεύθυνση: www.slovensko.sk/en/title. Σας βοηθά να ξεκινήσετε μια επιχειρηματική δραστηριότητα ή να παρέχετε υπηρεσίες στη Σλοβακική Δημοκρατία. Η πύλη είναι διαθέσιμη στα σλοβακικά και αγγλικά.

URL www.slovensko.sk/en/title EnglishSlovensky
  ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ »ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ
Σλοβενία

Σλοβενία

Η κεντρική πύλη των ΚΕΕ βρίσκεται στη διεύθυνση: www.eugo.gov.si. Σας βοηθά να ξεκινήσετε μια επιχειρηματική δραστηριότητα ή να παρέχετε υπηρεσίες στη Σλοβενία. Η πύλη είναι διαθέσιμη στα σλοβενικά και αγγλικά.

URL www.eugo.gov.si EnglishSlovenščina
  ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ »ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ
Σουηδία

Σουηδία

Η κεντρική πύλη των ΚΕΕ βρίσκεται στη διεύθυνση: www.verksamt.se/eugo. Σας βοηθά να ξεκινήσετε μια επιχειρηματική δραστηριότητα ή να παρέχετε υπηρεσίες στη Σουηδία. Η πύλη είναι διαθέσιμη στα σουηδικά και αγγλικά.

URL www.verksamt.se/eugo EnglishSvenska
  ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ »ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ
Τσεχική Δημοκρατία

Τσεχική Δημοκρατία

Η κεντρική πύλη των ΚΕΕ βρίσκεται στη διεύθυνση: www.businessinfo.cz. Σας βοηθά να ξεκινήσετε μια επιχειρηματική δραστηριότητα ή να παρέχετε υπηρεσίες στην Τσεχική Δημοκρατία. Η πύλη είναι διαθέσιμη στα τσεχικά, αγγλικά, γερμανικά, ισπανικά, γαλλικά και ρωσικά..

URL www.businessinfo.cz ČeštinaDeutschEnglishespañolfrançais Διατίθεται αυτόματη μετάφραση
  ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ »ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ
Φινλανδία

Φινλανδία

Η κεντρική πύλη των ΚΕΕ βρίσκεται στη διεύθυνση: www.suomi.fi/company. Σας βοηθά να ξεκινήσετε μια επιχειρηματική δραστηριότητα ή να παρέχετε υπηρεσίες στη Φινλανδία. Η πύλη είναι διαθέσιμη στα αγγλικά, φινλανδικά και σουηδικά.

URL www.suomi.fi/company EnglishSuomiSvenska
Österreich Belgique / België България / Bulgaria Κροατία Κύπρος - Kypros Česká republika Danmark Eesti Suomi / Finland France Deutschland Ελλάδα - Ellada Magyarország Ireland / Eire Italia Latvija Lietuva Luxembourg Malta Nederland Polska Portugal România Slovensko Slovenija España Sverige United Kingdom Ísland Liechtenstein Norge
Österreich
Αυστρία
Belgique / België
Βέλγιο
България / Bulgaria
Βουλγαρία
Hrvatska
Κροατία
Κύπρος - Kypros
Κύπρος
Česká republika
Τσεχική Δημοκρατία
Danmark
Δανία
Eesti
Εσθονία
Suomi / Finland
Φινλανδία
France
Γαλλία
Deutschland
Γερμανία
Ελλάδα - Ellada
Ελλάδα
Magyarország
Ουγγαρία
Ireland / Eire
Ιρλανδία
Italia
Ιταλία
Latvija
Λεττονία
Lietuva
Λιθουανία
Luxembourg
Λουξεμβούργο
Malta
Μάλτα
Nederland
Κάτω Χώρες
Polska
Πολωνία
Portugal
Πορτογαλία
România
Ρουμανία
Slovensko
Σλοβακία
Slovenija
Σλοβενία
España
Ισπανία
Sverige
Σουηδία
United Kingdom
Ηνωμένο Βασίλειο
Ísland
Ισλανδία
Liechtenstein
Λιχτενστάιν
Norge
Νορβηγία