Навигационна пътека

Намерете необходимата информация и уредете формалностите онлайн

Искате да проучите нови възможности за бизнес или да разширите бизнеса си в друга страна от ЕС? Планирате да започнете нов бизнес от вкъщи? Тогава Единните звена за контакт (ЕЗК) са точно за вас.

Единните звена за контакт са онлайн портали за електронно управление, които ви дават възможност да »

  • намерите информация за правилата и формалностите, които се отнасят до предоставянето на услуги
  • извършите административните процедури онлайн (като изпратите необходимите формуляри, придружаващи документи и т.н. по електронен път)

Повече не се налага да посещавате една по една различни служби в различни страни. Във всяка страна от ЕС необходимите документи вече се приемат онлайн чрез Единните звена за контакт – ЕЗК.

ЕЗК ще ви помогнат да намерите отговор на множество практически въпроси »

  • Какви лицензи, уведомления или разрешителни са необходими, за да започна бизнес в дадена страна от ЕС?
  • Какво трябва да направя, когато искам временно да предлагам услуги в чужбина?
  • Как да кандидатствам за лиценз? Коя организация отговаря за обработката на заявлението ми?
  • Каква е процедурата за признаване на професионалните ми квалификации?
  • Трябва ли да заплатя такса? В какъв размер? Колко време ще отнеме получаването на лиценз?
  • Какво трябва да направя, за да отворя например ресторант или магазин? Или за да работя като туроператор в друга страна, без да откривам постоянно представителство там?
  • Откъде мога да получа допълнителни съвети и информация?

Всички национални ЕЗК са част от европейската мрежа EUGO.

Просто изберете страната, която ви интересува. Ще бъдете пренасочени към единичното звено за контакт на тази страна.

Единните звена за контакт (ЕЗК) са портали за електронни административни услуги за предприемачи, осъществяващи дейност в сектора на услугите. От декември 2009 г. съгласно директивата на ЕС за услугите. във всяка страна от Съюза трябва да има ЕЗК. Страните от ЕС не са правно задължени да предоставят чрез ЕЗК услуги, свързани с данъчните и социалноосигурителните процедури. Въпреки това голям брой страни вече предлагат тази възможност, а всички останали са насърчавани да ги последват. Ако се нуждаете от повече информация за извършването на бизнес дейност в Европа, вижте портала "Вашата Европа".

  НАГОРЕ »НАГОРЕ
Австрия

Австрия

Порталът www.eap.gv.at е централното единично звено за контакт. Той ще ви бъде от помощ, ако искате да започнете бизнес или да предоставяте услуги в Австрия. Този портал ви дава достъп до ЕЗК на деветте австрийски провинции („Bundesländer“). Достъпен е на немски.

URL www.eap.gv.at DeutschEnglish
  НАГОРЕ »НАГОРЕ
Белгия

Белгия

Порталът www.business.belgium.be е централното единично звено за контакт. Той ще ви бъде от помощ, ако искате да започнете бизнес или да предоставяте услуги в Белгия. Достъпен е на английски, френски, немски и холандски.

URL www.business.belgium.be DeutschEnglishFrançaisNederlands
  НАГОРЕ »НАГОРЕ
България

България

Порталът http://psc.egov.bg е централното единично звено за контакт. Той ще ви бъде от помощ, ако искате да започнете бизнес или да предоставяте услуги в България. Достъпен е на български.

URL http://psc.egov.bg българскиEnglish Наличен е машинен превод
  НАГОРЕ »НАГОРЕ
Германия

Германия

Порталът www.dienstleisten-leicht-gemacht.de е централното единично звено за контакт. Той ще ви бъде от помощ, ако искате да започнете бизнес или да предоставяте услуги в Германия. Този портал ви дава достъп до ЕЗК на 16-те немски провинции („Bundesländer“). Достъпен е на немски и английски.

URL www.dienstleisten-leicht-gemacht.de DeutschEnglish
  НАГОРЕ »НАГОРЕ
Гърция

Гърция

Порталът www.eu-go.gr е централното единично звено за контакт. Той ще ви бъде от помощ, ако искате да започнете бизнес или да предоставяте услуги в Гърция. Достъпен е на гръцки и отчасти на английски.

URL http://www.eu-go.gr Ελληνικά English
  НАГОРЕ »НАГОРЕ
Дания

Дания

Порталът www.businessindenmark.dk е централното единично звено за контакт. Той ще ви бъде от помощ, ако искате да започнете бизнес или да предоставяте услуги в Дания. Достъпен е на английски.

URL www.businessindenmark.dk danskDeutschEnglishlietuvių kalbapolski
  НАГОРЕ »НАГОРЕ
Естония

Естония

Порталът www.eesti.ee е централното единично звено за контакт. Той ще ви бъде от помощ, ако искате да започнете бизнес или да предоставяте услуги в Естония. Достъпен е на английски, естонски и руски.

URL www.eesti.ee Eesti keelEnglishPусский
  НАГОРЕ »НАГОРЕ
Ирландия

Ирландия

Порталът www.pointofsinglecontact.ie е централното единично звено за контакт. Той ще ви бъде от помощ, ако искате да започнете бизнес или да предоставяте услуги в Ирландия. Достъпен е на английски.

URL www.pointofsinglecontact.ie English Наличен е машинен превод
  НАГОРЕ »НАГОРЕ
Исландия

Исландия

Порталът www.island.is/eugo е централното единично звено за контакт. Той ще ви бъде от помощ, ако искате да започнете бизнес или да предоставяте услуги в Исландия. Достъпен е на исландски и английски.

URL www.island.is/eugo EnglishÍslenska
  НАГОРЕ »НАГОРЕ
Испания

Испания

Порталът www.eugo.es е централното единично звено за контакт. Той ще ви бъде от помощ, ако искате да започнете бизнес или да предоставяте услуги в Испания. Достъпен е на испански, английски и португалски.

URL www.eugo.es EnglishEspañol português
  НАГОРЕ »НАГОРЕ
Италия

Италия

Порталът www.impresainungiorno.gov.it/web/l-impresa-e-l-europa/home/ е централното единично звено за контакт. Той ще ви бъде от помощ, ако искате да започнете бизнес или да предоставяте услуги в Италия. Достъпен е на италиански и отчасти на английски.

URL www.impresainungiorno.gov.it/web/l-impresa-e-l-europa/home/ EnglishItaliano
  НАГОРЕ »НАГОРЕ
Кипър

Кипър

Порталът www.businessincyprus.gov.cy е централното единично звено за контакт. Той ще ви бъде от помощ, ако искате да започнете бизнес или да предоставяте услуги в Кипър. Достъпен е на гръцки и английски.

URL www.businessincyprus.gov.cy Ελληνικά English
  НАГОРЕ »НАГОРЕ
Латвия

Латвия

Порталът www.latvija.lv е централното единично звено за контакт. Той ще ви бъде от помощ, ако искате да започнете бизнес или да предоставяте услуги в Латвия. Достъпен е на латвийски и отчасти на английски и руски.

URL www.latvija.lv English Latviešu valoda
  НАГОРЕ »НАГОРЕ
Литва

Литва

Порталът www.verslovartai.lt е централното единично звено за контакт. Той ще ви бъде от помощ, ако искате да започнете бизнес или да предоставяте услуги в Литва. Достъпен е на литовски и английски.

URL www.verslovartai.lt EnglishLietuvių kalba
  НАГОРЕ »НАГОРЕ
Лихтенщайн

Лихтенщайн

Порталът www.llv.li/#/115618/ihre-ansprechpartner е централното единично звено за контакт. Той ще ви бъде от помощ, ако искате да започнете бизнес или да предоставяте услуги в Лихтенщайн. Достъпен е на немски.

URL www.llv.li/#/115618/ihre-ansprechpartner Deutsch
  НАГОРЕ »НАГОРЕ
Люксембург

Люксембург

Порталът www.guichet.public.lu е централното единично звено за контакт. Той ще ви бъде от помощ, ако искате да започнете бизнес или да предоставяте услуги в Люксембург. Достъпен е на френски и английски.

URL www.guichet.public.lu DeutschFrançaisEnglish
  НАГОРЕ »НАГОРЕ
Малта

Малта

Порталът www.gov.mt е централното единично звено за контакт. Той ще ви бъде от помощ, ако искате да започнете бизнес или да предоставяте услуги в Малта. Достъпен е на малтийски и английски.

URL www.businessfirst.com.mt English
  НАГОРЕ »НАГОРЕ
Нидерландия

Нидерландия

Порталът Business.gov.nl е централното единично звено за контакт. Той ще ви бъде от помощ, ако искате да започнете бизнес или да предоставяте услуги в Нидерландия. Достъпен е на нидерландски и английски.

URL Business.gov.nl EnglishNederlands
  НАГОРЕ »НАГОРЕ
Норвегия

Норвегия

Порталът www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/ е централното единично звено за контакт. Той ще ви бъде от помощ, ако искате да започнете бизнес или да предоставяте услуги в Норвегия. Достъпен е на норвежки и отчасти на английски.

URL www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/ EnglishNorsk
  НАГОРЕ »НАГОРЕ
Обединеното кралство

Обединено кралство

Порталът https://www.gov.uk/ukwelcomes е централното единично звено за контакт. Той ще ви бъде от помощ, ако искате да започнете бизнес или да предоставяте услуги в Обединеното кралство. Достъпен е на английски.

URL https://www.gov.uk/ukwelcomes English
  НАГОРЕ »НАГОРЕ
Полша

Полша

Порталът www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy е централното единично звено за контакт. Той ще ви бъде от помощ, ако искате да започнете бизнес или да предоставяте услуги в Полша. Достъпен е на полски и отчасти на английски.

URL www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy English Polski Наличен е машинен превод
  НАГОРЕ »НАГОРЕ
Португалия

Португалия

Порталът bde.portaldocidadao.pt/evo/landingpage.aspx е централното единично звено за контакт. Той ще ви бъде от помощ, ако искате да започнете бизнес или да предоставяте услуги в Португалия. Достъпен е на португалски, английски и Испански.

URL bde.portaldocidadao.pt/evo/landingpage.aspx English español Português
  НАГОРЕ »НАГОРЕ
Румъния

Румъния

Порталът www.edirect.e-guvernare.ro е централното единично звено за контакт. Той ще ви бъде от помощ, ако искате да започнете бизнес или да предоставяте услуги в Румъния. Достъпен е на румънски, английски, френски.

URL www.edirect.e-guvernare.ro English français română
  НАГОРЕ »НАГОРЕ
Словакия

Словакия

Порталът www.slovensko.sk/en/title е централното единично звено за контакт. Той ще ви бъде от помощ, ако искате да започнете бизнес или да предоставяте услуги в Словакия. Достъпен е на словашки и английски.

URL www.slovensko.sk/en/title EnglishSlovensky
  НАГОРЕ »НАГОРЕ
Словения

Словения

Порталът www.eugo.gov.si е централното единично звено за контакт. Той ще ви бъде от помощ, ако искате да започнете бизнес или да предоставяте услуги в Словения. Достъпен е на словенски и английски.

URL www.eugo.gov.si English
  НАГОРЕ »НАГОРЕ
Унгария

Унгария

Порталът www.magyarorszag.hu е централното единично звено за контакт. Той ще ви бъде от помощ, ако искате да започнете бизнес или да предоставяте услуги в Унгария. Достъпен е на унгарски.

URL www.magyarorszag.hu EnglishMagyar
  НАГОРЕ »НАГОРЕ
Финландия

Финландия

Порталът www.enterprisefinland.fi е централното единично звено за контакт. Той ще ви бъде от помощ, ако искате да започнете бизнес или да предоставяте услуги във Финландия. Достъпен е на английски, фински и шведски.

URL www.enterprisefinland.fi EnglishSuomiSvenska
  НАГОРЕ »НАГОРЕ
Франция

Франция

Порталът www.guichet-entreprises.fr е централното единично звено за контакт. Той ще ви бъде от помощ, ако искате да започнете бизнес или да предоставяте услуги във Франция. Достъпен е на френски.

URL www.guichet-entreprises.fr Français Наличен е машинен превод
  НАГОРЕ »НАГОРЕ
Croatia

Харватыя

Порталът www.psc.hr е централното единично звено за контакт. Той ще ви бъде от помощ, ако искате да започнете бизнес или да предоставяте услуги в Хърватия. Достъпен е на хърватски, английски.

URL www.psc.hr EnglishHrvatski Наличен е машинен превод
  НАГОРЕ »НАГОРЕ
Чешка република

Чешка република

Порталът www.businessinfo.cz е централното единично звено за контакт. Той ще ви бъде от помощ, ако искате да започнете бизнес или да предоставяте услуги в Чешката република. Достъпен е на чешки, английски, Немски, испански, френски и руски.

URL www.businessinfo.cz ČeštinaDeutschEnglishespañolfrançais Наличен е машинен превод
  НАГОРЕ »НАГОРЕ
Швеция

Швеция

Порталът www.verksamt.se/eugo е централното единично звено за контакт. Той ще ви бъде от помощ, ако искате да започнете бизнес или да предоставяте услуги в Швеция. Достъпен е на шведски и английски.

URL www.verksamt.se/eugo EnglishSvenska
Österreich Belgique / België България / Bulgaria Харватыя Κύπρος - Kypros Česká republika Danmark Eesti Suomi / Finland France Deutschland Ελλάδα - Ellada Magyarország Ireland / Eire Italia Latvija Lietuva Luxembourg Malta Nederland Polska Portugal România Slovensko Slovenija España Sverige United Kingdom Ísland Liechtenstein Norge
Österreich
Австрия
Belgique / België
Белгия
България / Bulgaria
България
Hrvatska
Харватыя
Κύπρος - Kypros
Кипър
Česká republika
Чешка република
Danmark
Дания
Eesti
Естония
Suomi / Finland
Финландия
France
Франция
Deutschland
Германия
Ελλάδα - Ellada
Гърция
Magyarország
Унгария
Ireland / Eire
Ирландия
Italia
Италия
Latvija
Латвия
Lietuva
Литва
Luxembourg
Люксембург
Malta
Малта
Nederland
Нидерландия
Polska
Полша
Portugal
Португалия
România
Румъния
Slovensko
Словакия
Slovenija
Словения
España
Испания
Sverige
Швеция
United Kingdom
Обединеното кралство
Ísland
Исландия
Liechtenstein
Лихтенщайн
Norge
Норвегия