Titel
Samråd om inremarknadspaketet

Politikområde
Inre marknaden

Målgrupper
Allmänheten och organisationer är välkomna att delta i samrådet

Samrådsperiod
Från den 27 oktober 2010 till den 28 februari 2011

Syftet med samrådet
EU-kommissionen antog inremarknadspaketet den 27 oktober 2010. Paketet består av 50 åtgärder som först ska debatteras offentligt under en fyramånadersperiod fram till den 28 februari 2011. Sedan kommer kommissionen att föreslå en slutlig version som alla EU-institutioner kan ställa sig bakom.

Bakgrundsmaterial

Kontakt
Ansvarig avdelning: Enhet B1 – Utformning och samordning av inremarknadspolitiken
E-post: markt-sma@ec.europa.eu 
Postadress:
Europeiska kommissionen, GD Inre marknaden och tjänster
Rue de Spa 2
1049 Bruxelles – Belgien

Antal svar på detta samråd

Resultatet av samrådet och kommande etapper
  • Läs bidragen en
Efter samrådet kommer kommissionen i början av 2011 att lägga fram konkreta policyinitiativ för att få dem antagna någon gång under 2011–2012.

Sekretesspolicy PDFEnglish

Last update: 29.03.2011