Maritime affairs and fisheries
Maritime Affairs & Fisheries Newsroom

Basic Regulation (Discard Ban, Maximum Sustainable Yield, Regionalisation, Social Dimension, Transferable Fishing Concessions) :: Latest News

#daToolText.iucase(variables.themeTitle)# :: #daToolText.iucase(variables.pagetitle)#

17 December 2013 -
17 December 2013
The Member States around the Baltic Sea basin have today signed a Memorandum of Understanding underlining their joint commitment to making the best use of the possibilities presented by the new CFP's promotion of regionalisation.
 
25 October 2013
Webstreaming will be available
 
18 June 2013 -
18 June 2013
Maria Damanaki, European Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs has welcomed the agreement on a new, reformed fisheries policy for the EU reached between the Council of Ministers and the European Parliament. The agreement marks the culmination of an extended process which begun with a lengthy consultation process that in turn led to an ambitious 2011 package of reform proposals by the European Commission.
 
15 May 2013 -
15 May 2013
Ministrarna har antagit ett reviderat mandat för att underlätta nästa steg i förhandlingarna mellan det irländska ordförandeskapet och Europaparlamentet om reformen av den gemensamma fiskeripolitiken.
 
8 May 2013 -
8 May 2013
The Agriculture and Fisheries Council meeting of May will take place in Brussels on 13th and 14th May 2013, under the presidency of Mr Simon Coveney, Irish Minister of Agriculture, Food and the Marine.
 
24 April 2013 -
24 April 2013
EU-ländernas fiskeriministrar möttes i Luxemburg den 22 april för att diskutera den gemensamma fiskeripolitikens grundförordning. Diskussionerna koncentrerades till tre punkter som det irländska ordförandeskapet presenterat för ministrarna: 1) en överenskommelse om tidsplanen för att slutföra förhandlingarna med Europaparlamentet, med målet att nå en politisk överenskommelse till sommaren, 2) utrymme för flexibilitet i viktiga frågor (maximalt hållbart uttag, förbud mot att kasta fisk överbord, regionalisering, förvaltning av flottans kapacitet), 3) hanteringen av institutionella frågor med anknytning till fleråriga planer.
 
19 April 2013 -
19 April 2013
The Agriculture and Fisheries Council meeting of April 2013 will take place in Luxemburg on 22 April 2013, under the presidency of Mr Simon Coveney, Irish Minister of Agriculture, Food and the Marine.
 
19 April 2013 -
19 April 2013
Europaparlamentet antog på tisdagen genom röstning ett förbud mot att kassera oönskad fisk av 35 arter i Skagerrak (sundet mellan Norge, Sverige och Danmark).
 

Search terms: