Maritime affairs and fisheries
Maritime Affairs & Fisheries Newsroom

Basic Regulation (Discard Ban, Maximum Sustainable Yield, Regionalisation, Social Dimension, Transferable Fishing Concessions) :: Latest News

#daToolText.iucase(variables.themeTitle)# :: #daToolText.iucase(variables.pagetitle)#

17 December 2013 -
17 December 2013
The Member States around the Baltic Sea basin have today signed a Memorandum of Understanding underlining their joint commitment to making the best use of the possibilities presented by the new CFP's promotion of regionalisation.
 
25 October 2013
Webstreaming will be available
 
18 June 2013 -
18 June 2013
Maria Damanaki, European Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs has welcomed the agreement on a new, reformed fisheries policy for the EU reached between the Council of Ministers and the European Parliament. The agreement marks the culmination of an extended process which begun with a lengthy consultation process that in turn led to an ambitious 2011 package of reform proposals by the European Commission.
 
15 May 2013 -
15 May 2013
Ministrowie przyjęli zmieniony mandat, by ułatwić realizację kolejnego etapu negocjacji między irlandzką prezydencją a Parlamentem Europejskim w sprawie reformy wspólnej polityki rybołówstwa.
 
8 May 2013 -
8 May 2013
The Agriculture and Fisheries Council meeting of May will take place in Brussels on 13th and 14th May 2013, under the presidency of Mr Simon Coveney, Irish Minister of Agriculture, Food and the Marine.
 
24 April 2013 -
24 April 2013
Dnia 22 kwietnia w Luksemburgu odbyło się posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, podczas którego omawiano rozporządzenie podstawowe wspólnej polityki rybołówstwa. Dyskusje skupiły się na trzech kwestiach przedłożonych ministrom przez prezydencję irlandzką, a mianowicie na: (1) porozumieniu w sprawie terminu zakończenia negocjacji z PE w celu uzyskania porozumienia politycznego do lata; (2) marginesach elastyczności w zasadniczych sprawach (takich jak maksymalny podtrzymywalny połów, zakaz odrzutów, regionalizacja, zarządzanie zdolnością połowową floty); (3) potencjalnych rozwiązaniach kwestii instytucjonalnych związanych z planami wieloletnimi.
 
19 April 2013 -
19 April 2013
The Agriculture and Fisheries Council meeting of April 2013 will take place in Luxemburg on 22 April 2013, under the presidency of Mr Simon Coveney, Irish Minister of Agriculture, Food and the Marine.
 
19 April 2013 -
19 April 2013
We wtorek Parlament Europejski opowiedział się za przyjęciem zakazu odrzucania przypadkowych połowów 35 gatunków poławianych w Skagerrak (cieśninie między Norwegią, Szwecją a Danią).
 

Search terms: