Maritime affairs and fisheries
Maritime Affairs & Fisheries Newsroom

Basic Regulation (Discard Ban, Maximum Sustainable Yield, Regionalisation, Social Dimension, Transferable Fishing Concessions) :: Latest News

#daToolText.iucase(variables.themeTitle)# :: #daToolText.iucase(variables.pagetitle)#

17 December 2013 -
17 December 2013
The Member States around the Baltic Sea basin have today signed a Memorandum of Understanding underlining their joint commitment to making the best use of the possibilities presented by the new CFP's promotion of regionalisation.
 
25 October 2013
Webstreaming will be available
 
18 June 2013 -
18 June 2013
Maria Damanaki, European Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs has welcomed the agreement on a new, reformed fisheries policy for the EU reached between the Council of Ministers and the European Parliament. The agreement marks the culmination of an extended process which begun with a lengthy consultation process that in turn led to an ambitious 2011 package of reform proposals by the European Commission.
 
15 May 2013 -
15 May 2013
Ministrid nõustusid muudetud volituse andmisega, et hõlbustada järgmist etappi eesistujariigi Iirimaa ja Euroopa Parlamendi vahelistes läbirääkimistes, mis käsitlevad ühise kalanduspoliitika reformi.
 
8 May 2013 -
8 May 2013
The Agriculture and Fisheries Council meeting of May will take place in Brussels on 13th and 14th May 2013, under the presidency of Mr Simon Coveney, Irish Minister of Agriculture, Food and the Marine.
 
24 April 2013 -
24 April 2013
Kalanduse nõukogu kohtus 22. aprillil Luksemburgis, kus vahetati mõtteid ühise kalanduspoliitika aluspõhimõtete üle. Aruteludes keskenduti kolmele küsimusele, mille eesistujariik Iirimaa ministritele esitas: 1) Euroopa Parlamendiga läbirääkimiste ajakava kooskõlastamine, eesmärgiga saavutada suveks poliitiline lepe; 2) põhiprobleemide (maksimaalne jätkusuutlik saagikus, saagi vette tagasi laskmise keelustamine, valitsemistavade piirkondlikuks muutmine, püügivõimsuse haldamine) paindlikkuse määrad; 3) mitmeaastaste kavadega seotud institutsiooniliste probleemide lahendamine.
 
19 April 2013 -
19 April 2013
The Agriculture and Fisheries Council meeting of April 2013 will take place in Luxemburg on 22 April 2013, under the presidency of Mr Simon Coveney, Irish Minister of Agriculture, Food and the Marine.
 
19 April 2013 -
19 April 2013
Euroopa Parlamendis teisipäeval toimunud hääletusel otsustati keelustada 35 liigi puhul Skagerrakis (Norra, Rootsi ja Taani vaheline väin) püütud soovimatute kalade vette tagasi laskmine.
 

Search terms: