Maritime affairs and fisheries
Maritime Affairs & Fisheries Newsroom

Basic Regulation (Discard Ban, Maximum Sustainable Yield, Regionalisation, Social Dimension, Transferable Fishing Concessions) :: Latest News

#daToolText.iucase(variables.themeTitle)# :: #daToolText.iucase(variables.pagetitle)#

17 December 2013 -
17 December 2013
The Member States around the Baltic Sea basin have today signed a Memorandum of Understanding underlining their joint commitment to making the best use of the possibilities presented by the new CFP's promotion of regionalisation.
 
25 October 2013
Webstreaming will be available
 
18 June 2013 -
18 June 2013
Maria Damanaki, European Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs has welcomed the agreement on a new, reformed fisheries policy for the EU reached between the Council of Ministers and the European Parliament. The agreement marks the culmination of an extended process which begun with a lengthy consultation process that in turn led to an ambitious 2011 package of reform proposals by the European Commission.
 
15 May 2013 -
15 May 2013
Министрите приеха преразгледан мандат за подпомагане на следващия етап от преговорите между ирландското председателство и Европейския парламент относно реформата на Общата политика в областта на рибарството.
 
8 May 2013 -
8 May 2013
The Agriculture and Fisheries Council meeting of May will take place in Brussels on 13th and 14th May 2013, under the presidency of Mr Simon Coveney, Irish Minister of Agriculture, Food and the Marine.
 
24 April 2013 -
24 April 2013
На 22 април в Люксембург се проведе заседание на Съвета по рибарство, на което бяха обменени мнения относно основния регламент за Общата политика в областта на рибарството. В центъра на дискусиите стояха три въпроса, поставени от Ирландското председателство към министрите: (1) споразумение относно срока за приключване на преговорите с Европейския парламент, с цел да се постигне политическо споразумение до началото на лятото; (2) допустими граници за гъвкавост по ключови въпроси (максимален устойчив улов, забрана за изхвърляне, регионализация, управление на капацитета на флота), (3) как да се решават институционалните въпроси, свързани с многогодишните планове.
 
19 April 2013 -
19 April 2013
The Agriculture and Fisheries Council meeting of April 2013 will take place in Luxemburg on 22 April 2013, under the presidency of Mr Simon Coveney, Irish Minister of Agriculture, Food and the Marine.
 
19 April 2013 -
19 April 2013
Европейският парламент гласува във вторник да се приеме забрана за изхвърляне на нежелана риба от 35 вида, които се ловят в Скагерак (протокът между Норвегия, Швеция и Дания).
 

Search terms: