Sökväg

Sök
Fritext
  • Sök alla nyheter en
Publikationer
Länkar

Latest News

Reform :: Latest News

#daToolText.iucase(variables.themeTitle)# :: #daToolText.iucase(variables.pagetitle)#

30 May 2013
30 May 2013
The overall objective of the reformed Common Fisheries Policy (CFP) is to make fishing sustainable - environmentally, economically and socially.
 
30 May 2013
30 May 2013
Maria Damanaki, European Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs has welcomed the agreement on a new, reformed fisheries policy for the EU reached between the Council of Ministers and the European Parliament.
 
15 May 2013
15 May 2013
Ministrarna har antagit ett reviderat mandat för att underlätta nästa steg i förhandlingarna mellan det irländska ordförandeskapet och Europaparlamentet om reformen av den gemensamma fiskeripolitiken.
 
24 April 2013
24 April 2013
EU-ländernas fiskeriministrar möttes i Luxemburg den 22 april för att diskutera den gemensamma fiskeripolitikens grundförordning. Diskussionerna koncentrerades till tre punkter som det irländska ordförandeskapet presenterat för ministrarna: 1) en överenskommelse om tidsplanen för att slutföra förhandlingarna med Europaparlamentet, med målet att nå en politisk överenskommelse till sommaren, 2) utrymme för flexibilitet i viktiga frågor (maximalt hållbart uttag, förbud mot att kasta fisk överbord, regionalisering, förvaltning av flottans kapacitet), 3) hanteringen av institutionella frågor med anknytning till fleråriga planer.
 
19 April 2013
19 April 2013
The Agriculture and Fisheries Council meeting of April 2013 will take place in Luxemburg on 22 April 2013, under the presidency of Mr Simon Coveney, Irish Minister of Agriculture, Food and the Marine.
 
19 April 2013
19 April 2013
Europaparlamentet antog på tisdagen genom röstning ett förbud mot att kassera oönskad fisk av 35 arter i Skagerrak (sundet mellan Norge, Sverige och Danmark).
 
17 April 2013
17 April 2013
Just nu pågår trepartssamtal mellan Europaparlamentet, det irländska ordförandeskapet för rådets räkning och kommissionen. Målet är att nå en överenskommelse om reformen av den gemensamma fiskeripolitiken. Fyra möten har ägt rum och ytterligare fyra är inplanerade under april och maj.
 
11 March 2013
11 March 2013
EU Commissioner Maria Damanaki and Irish Minister Simon Coveney presented an update of current negotiations on the reform of the EU Common Fisheries Policy to the Chairpersons of Agriculture and Fisheries Committees of the National Parliaments of EU countries at a meeting in Dublin.
 
first | previous | 1 2 [3] 4 5 6 | next | last Page 3 of 6 (item 17 to 24 of 42)

Search terms: