Kruimelpad

Zoeken
Vrije tekst
  • Zoeken in al het nieuws en
Publicaties
Links

Latest News

Reform :: Latest News

#daToolText.iucase(variables.themeTitle)# :: #daToolText.iucase(variables.pagetitle)#

30 May 2013
30 May 2013
The overall objective of the reformed Common Fisheries Policy (CFP) is to make fishing sustainable - environmentally, economically and socially.
 
30 May 2013
30 May 2013
Maria Damanaki, European Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs has welcomed the agreement on a new, reformed fisheries policy for the EU reached between the Council of Ministers and the European Parliament.
 
15 May 2013
15 May 2013
De ministers zijn overgegaan tot herziening van het mandaat om de volgende onderhandelingsfase tussen het Ierse voorzitterschap en het Europees parlement over de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid te vergemakkelijken.
 
24 April 2013
24 April 2013
De Raad van Visserijministers kwam op 22 april bijeen in Luxemburg, waar van gedachten werd gewisseld over de basisverordening van het gemeenschappelijk visserijbeleid. De debatten draaiden rond drie vragen van het Ierse voorzitterschap aan de ministers: (1) overeenkomst over de tijdlijn van afronding van de onderhandelingen met het EP, teneinde voor de zomer tot een politiek akkoord te komen; (2) flexibiliteitsmarges inzake de belangrijkste kwesties (MDO, teruggooiverbod, regionalisering, beheer van de vlootcapaciteit); (3) aanpak van de institutionele kwesties in verband met de meerjarenplannen.
 
19 April 2013
19 April 2013
The Agriculture and Fisheries Council meeting of April 2013 will take place in Luxemburg on 22 April 2013, under the presidency of Mr Simon Coveney, Irish Minister of Agriculture, Food and the Marine.
 
19 April 2013
19 April 2013
Het Europees Parlement stemde dinsdag vóór een verbod op het teruggooien van 35 soorten ongewenste vis die in het Skagerrak (de zeestraat tussen Noorwegen, Zweden en Denemarken) worden gevangen.
 
17 April 2013
17 April 2013
Het Europees Parlement (EP), het Ierse voorzitterschap namens de Raad en de Commissie houden momenteel verscheidene trialogen met het oog op een akkoord over de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB). Vier bijeenkomsten hebben al plaatsgevonden en vier andere zijn gepland voor april en mei.
 
11 March 2013
11 March 2013
EU Commissioner Maria Damanaki and Irish Minister Simon Coveney presented an update of current negotiations on the reform of the EU Common Fisheries Policy to the Chairpersons of Agriculture and Fisheries Committees of the National Parliaments of EU countries at a meeting in Dublin.
 
first | previous | 1 2 [3] 4 5 6 | next | last Page 3 of 6 (item 17 to 24 of 42)

Search terms: