Navigācijas ceļš

Meklēt
Brīvs teksts
  • Meklēt visos jaunumos en
Publikācijas
Saites

Latest News

Reform :: Latest News

#daToolText.iucase(variables.themeTitle)# :: #daToolText.iucase(variables.pagetitle)#

30 May 2013
30 May 2013
Maria Damanaki, European Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs has welcomed the agreement on a new, reformed fisheries policy for the EU reached between the Council of Ministers and the European Parliament.
 
15 May 2013
15 May 2013
Ministri ir pieņēmuši pārskatīto mandātu veicināt pāriešanu pie nākamā posma sarunās starp Īrijas prezidentūru un Eiropas Parlamentu par kopējās zivsaimniecības politikas reformu.
 
24 April 2013
24 April 2013
22. aprīlī Luksemburgā notika zivsaimniecības padomes sanāksme, kurā norisinājās viedokļu apmaiņa par kopējās zivsaimniecības politikas pamatregulu. Diskusiju galvenais objekts bija trīs jautājumi, kurus Īrijas prezidentūra izvirzīja atbildīgajiem ministriem, proti: (1) vienošanās par laika grafiku sarunu noslēgšanai ar EP, lai līdz vasarai panāktu politisku vienošanos; (2) elastīguma robežas saistībā ar galvenajiem jautājumiem (MIS, zivju izmetumu aizliegums, reģionalizācija, flotes kapacitātes pārvaldība); (3) kā risināt institucionālus jautājumus saistībā ar daudzgadu plāniem.
 
19 April 2013
19 April 2013
The Agriculture and Fisheries Council meeting of April 2013 will take place in Luxemburg on 22 April 2013, under the presidency of Mr Simon Coveney, Irish Minister of Agriculture, Food and the Marine.
 
19 April 2013
19 April 2013
Otrdien Eiropas Parlaments balsoja par nevēlamas piezvejas izmetumu aizliegumu attiecībā uz 35 Skagerakā (jūras šaurums starp Norvēģiju, Zviedriju un Dāniju) nozvejotām zivju sugām.
 
17 April 2013
17 April 2013
Trīspusējās sarunas starp Eiropas Parlamentu (EP), Īrijas prezidentūras pārstāvjiem, kuri pārstāv Padomi, un Komisiju attīstās ar mērķi panākt vienošanos par kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) reformu. Notikušas jau četras tikšanās, un plānotas vēl četras tikšanās aprīlī un maijā.
 
11 March 2013
11 March 2013
EU Commissioner Maria Damanaki and Irish Minister Simon Coveney presented an update of current negotiations on the reform of the EU Common Fisheries Policy to the Chairpersons of Agriculture and Fisheries Committees of the National Parliaments of EU countries at a meeting in Dublin.
 
27 February 2013
27 February 2013
The Agriculture and Fisheries Council meeting of February took place in Brussels on 25 and 26 February 2013, under the presidency of Mr Simon Coveney, Irish Minister of Agriculture, Food and the Marine.
 
first | previous | 1 2 [3] 4 5 6 | next | last Page 3 of 6 (item 17 to 24 of 41)

Search terms: