Navigācijas ceļš

Meklēt
Brīvs teksts
  • Meklēt visos jaunumos en
Publikācijas
Saites

News and events

Reform :: News And Events

30 May 2013
30 May 2013
The overall objective of the reformed Common Fisheries Policy (CFP) is to make fishing sustainable - environmentally, economically and socially.
 
30 May 2013
30 May 2013
Maria Damanaki, European Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs has welcomed the agreement on a new, reformed fisheries policy for the EU reached between the Council of Ministers and the European Parliament.
 
15 May 2013
15 May 2013
Ministri ir pieņēmuši pārskatīto mandātu veicināt pāriešanu pie nākamā posma sarunās starp Īrijas prezidentūru un Eiropas Parlamentu par kopējās zivsaimniecības politikas reformu.
 
24 April 2013
24 April 2013
22. aprīlī Luksemburgā notika zivsaimniecības padomes sanāksme, kurā norisinājās viedokļu apmaiņa par kopējās zivsaimniecības politikas pamatregulu. Diskusiju galvenais objekts bija trīs jautājumi, kurus Īrijas prezidentūra izvirzīja atbildīgajiem ministriem, proti: (1) vienošanās par laika grafiku sarunu noslēgšanai ar EP, lai līdz vasarai panāktu politisku vienošanos; (2) elastīguma robežas saistībā ar galvenajiem jautājumiem (MIS, zivju izmetumu aizliegums, reģionalizācija, flotes kapacitātes pārvaldība); (3) kā risināt institucionālus jautājumus saistībā ar daudzgadu plāniem.
 
19 April 2013
19 April 2013
The Agriculture and Fisheries Council meeting of April 2013 will take place in Luxemburg on 22 April 2013, under the presidency of Mr Simon Coveney, Irish Minister of Agriculture, Food and the Marine.
 
19 April 2013
19 April 2013
Otrdien Eiropas Parlaments balsoja par nevēlamas piezvejas izmetumu aizliegumu attiecībā uz 35 Skagerakā (jūras šaurums starp Norvēģiju, Zviedriju un Dāniju) nozvejotām zivju sugām.
 
17 April 2013
17 April 2013
Trīspusējās sarunas starp Eiropas Parlamentu (EP), Īrijas prezidentūras pārstāvjiem, kuri pārstāv Padomi, un Komisiju attīstās ar mērķi panākt vienošanos par kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) reformu. Notikušas jau četras tikšanās, un plānotas vēl četras tikšanās aprīlī un maijā.
 
14 March 2013
2013: the year of the fisheries reform, find out the latest about the negotiation process (trilogues) and read about Maritime spatial planning, Regional strategy for the Adriatic, TACs 2013 and the national plans on Aquaculture
 
first | previous | 1 2 [3] 4 5 6 | next | last Page 3 of 6 (item 17 to 24 of 43)

Search terms: