Navigatsioonitee

Otsing
Vaba tekst
  • Otsing uudistes en
Väljaanded
Lingid

News and events

Reform :: News And Events

30 May 2013
30 May 2013
The overall objective of the reformed Common Fisheries Policy (CFP) is to make fishing sustainable - environmentally, economically and socially.
 
30 May 2013
30 May 2013
Maria Damanaki, European Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs has welcomed the agreement on a new, reformed fisheries policy for the EU reached between the Council of Ministers and the European Parliament.
 
15 May 2013
15 May 2013
Ministrid nõustusid muudetud volituse andmisega, et hõlbustada järgmist etappi eesistujariigi Iirimaa ja Euroopa Parlamendi vahelistes läbirääkimistes, mis käsitlevad ühise kalanduspoliitika reformi.
 
24 April 2013
24 April 2013
Kalanduse nõukogu kohtus 22. aprillil Luksemburgis, kus vahetati mõtteid ühise kalanduspoliitika aluspõhimõtete üle. Aruteludes keskenduti kolmele küsimusele, mille eesistujariik Iirimaa ministritele esitas: 1) Euroopa Parlamendiga läbirääkimiste ajakava kooskõlastamine, eesmärgiga saavutada suveks poliitiline lepe; 2) põhiprobleemide (maksimaalne jätkusuutlik saagikus, saagi vette tagasi laskmise keelustamine, valitsemistavade piirkondlikuks muutmine, püügivõimsuse haldamine) paindlikkuse määrad; 3) mitmeaastaste kavadega seotud institutsiooniliste probleemide lahendamine.
 
19 April 2013
19 April 2013
The Agriculture and Fisheries Council meeting of April 2013 will take place in Luxemburg on 22 April 2013, under the presidency of Mr Simon Coveney, Irish Minister of Agriculture, Food and the Marine.
 
19 April 2013
19 April 2013
Euroopa Parlamendis teisipäeval toimunud hääletusel otsustati keelustada 35 liigi puhul Skagerrakis (Norra, Rootsi ja Taani vaheline väin) püütud soovimatute kalade vette tagasi laskmine.
 
17 April 2013
17 April 2013
Käimas on kolmepoolsed kõnelused Euroopa Parlamendi, eesistujariigi Iirimaa (nõukogu nimel) ja komisjoni vahel eesmärgiga jõuda ühise kalanduspoliitika (ÜKP) reformis kokkuleppele. Neli kohtumist on juba peetud ning neli peaks aprilli ja mai jooksul veel toimuma.
 
14 March 2013
2013: the year of the fisheries reform, find out the latest about the negotiation process (trilogues) and read about Maritime spatial planning, Regional strategy for the Adriatic, TACs 2013 and the national plans on Aquaculture
 
first | previous | 1 2 [3] 4 5 6 | next | last Page 3 of 6 (item 17 to 24 of 43)

Search terms: