Διαδρομή πλοήγησης

Αναζήτηση
Ελεύθερο κείμενο
  • Αναζήτηση ειδήσεων en
Εκδόσεις
Σύνδεσμοι

Latest News

Reform :: Latest News

#daToolText.iucase(variables.themeTitle)# :: #daToolText.iucase(variables.pagetitle)#

30 May 2013
30 May 2013
Maria Damanaki, European Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs has welcomed the agreement on a new, reformed fisheries policy for the EU reached between the Council of Ministers and the European Parliament.
 
15 May 2013
15 May 2013
Οι Υπουργοί ενέκριναν μια αναθεωρημένη εντολή για τη διευκόλυνση της επόμενης φάσης των διαπραγματεύσεων μεταξύ της ιρλανδικής προεδρίας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής.
 
24 April 2013
24 April 2013
Το Συμβούλιο Αλιείας συνεδρίασε στο Λουξεμβούργο στις 22 Απριλίου, όπου πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το βασικό κανονισμό για την κοινή αλιευτική πολιτική. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε τρία ζητήματα που έθεσε η Ιρλανδική Προεδρία στους Υπουργούς: (1) στη συμφωνία σχετικά με το χρονικό πλαίσιο ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων με το ΕΚ, με στόχο την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας μέχρι το καλοκαίρι, (2) στα περιθώρια ευελιξίας σε βασικά θέματα (ΜΒΑ, απαγόρευση των απορρίψεων, περιφερειοποίηση, διαχείριση της αλιευτικής ικανότητας του στόλου), (3) στον τρόπο αντιμετώπισης των θεσμικών ζητημάτων που σχετίζονται με πολυετή σχέδια.
 
19 April 2013
19 April 2013
The Agriculture and Fisheries Council meeting of April 2013 will take place in Luxemburg on 22 April 2013, under the presidency of Mr Simon Coveney, Irish Minister of Agriculture, Food and the Marine.
 
19 April 2013
19 April 2013
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε την Τρίτη την υιοθέτηση απαγόρευσης των απορρίψεων 35 ειδών ανεπιθύμητων ψαριών που αλιεύονται στο Skagerrak (το στενό που διέρχεται μεταξύ της Νορβηγίας, της Σουηδίας και της Δανίας).
 
17 April 2013
17 April 2013
Τριμερείς διάλογοι βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ), της Ιρλανδικής Προεδρίας εξ ονόματος του Συμβουλίου και της Επιτροπής, με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ). Πραγματοποιήθηκαν τέσσερις συνεδριάσεις και άλλες τέσσερις πρόκειται να ακολουθήσουν, κατά τη διάρκεια του Απριλίου και του Μαΐου.
 
11 March 2013
11 March 2013
EU Commissioner Maria Damanaki and Irish Minister Simon Coveney presented an update of current negotiations on the reform of the EU Common Fisheries Policy to the Chairpersons of Agriculture and Fisheries Committees of the National Parliaments of EU countries at a meeting in Dublin.
 
27 February 2013
27 February 2013
The Agriculture and Fisheries Council meeting of February took place in Brussels on 25 and 26 February 2013, under the presidency of Mr Simon Coveney, Irish Minister of Agriculture, Food and the Marine.
 
first | previous | 1 2 [3] 4 5 6 | next | last Page 3 of 6 (item 17 to 24 of 41)

Search terms: