Cesta

Vyhledávání
Zadejte libovolný text
  • Vyhledávání aktualit en
Publikace
Odkazy

Latest News

Reform :: Latest News

#daToolText.iucase(variables.themeTitle)# :: #daToolText.iucase(variables.pagetitle)#

30 May 2013
30 May 2013
The overall objective of the reformed Common Fisheries Policy (CFP) is to make fishing sustainable - environmentally, economically and socially.
 
30 May 2013
30 May 2013
Maria Damanaki, European Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs has welcomed the agreement on a new, reformed fisheries policy for the EU reached between the Council of Ministers and the European Parliament.
 
15 May 2013
15 May 2013
Ministři schválili nový mandát, který usnadní další kolo jednání irského předsednictví Rady s Evropským parlamentem o reformě společné rybářské politiky.
 
24 April 2013
24 April 2013
Na schůzi Rady pro rybolov 22. dubna v Lucemburku proběhla výměna názorů ohledně základního nařízení upravujícího společnou rybářskou politiku. Diskuse se soustředila na tři tematické okruhy, které ministrům předložilo irské předsednictví: 1) dohoda na lhůtě, do kdy by měla být uzavřena jednání s Evropským parlamentem, aby bylo možné dosáhnout politické dohody do léta; 2) míra pružného přístupu v klíčových otázkách (maximální udržitelný výnos, zákaz výmětů, regionalizace, správa kapacity plavidel); 3) řešení institucionálních problémů spojených s víceletými plány.
 
19 April 2013
19 April 2013
The Agriculture and Fisheries Council meeting of April 2013 will take place in Luxemburg on 22 April 2013, under the presidency of Mr Simon Coveney, Irish Minister of Agriculture, Food and the Marine.
 
19 April 2013
19 April 2013
V úterý odhlasoval Evropský parlament přijetí zákazu výmětů 35 druhů nežádoucích ryb ulovených ve skagerrackém průlivu (průlivu oddělujícím Norsko, Švédsko a Dánsko).
 
17 April 2013
17 April 2013
Probíhající třístranná jednání mezi Evropským parlamentem (EP), irským předsednictvím jednajícím jménem Rady a Komisí mají za cíl dosažení dohody o reformě společné rybářské politiky (SRP). Dosud proběhly čtyři schůze a další čtyři jsou naplánovány v průběhu dubna a května.
 
11 March 2013
11 March 2013
EU Commissioner Maria Damanaki and Irish Minister Simon Coveney presented an update of current negotiations on the reform of the EU Common Fisheries Policy to the Chairpersons of Agriculture and Fisheries Committees of the National Parliaments of EU countries at a meeting in Dublin.
 
first | previous | 1 2 [3] 4 5 6 | next | last Page 3 of 6 (item 17 to 24 of 42)

Search terms: