Навигационна пътека

Търсене
Свободен текст
  • Търсене във всички новини en
Публикации
Връзки

Latest News

Reform :: Latest News

#daToolText.iucase(variables.themeTitle)# :: #daToolText.iucase(variables.pagetitle)#

30 May 2013
30 May 2013
The overall objective of the reformed Common Fisheries Policy (CFP) is to make fishing sustainable - environmentally, economically and socially.
 
30 May 2013
30 May 2013
Maria Damanaki, European Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs has welcomed the agreement on a new, reformed fisheries policy for the EU reached between the Council of Ministers and the European Parliament.
 
15 May 2013
15 May 2013
Министрите приеха преразгледан мандат за подпомагане на следващия етап от преговорите между ирландското председателство и Европейския парламент относно реформата на Общата политика в областта на рибарството.
 
24 April 2013
24 April 2013
На 22 април в Люксембург се проведе заседание на Съвета по рибарство, на което бяха обменени мнения относно основния регламент за Общата политика в областта на рибарството. В центъра на дискусиите стояха три въпроса, поставени от Ирландското председателство към министрите: (1) споразумение относно срока за приключване на преговорите с Европейския парламент, с цел да се постигне политическо споразумение до началото на лятото; (2) допустими граници за гъвкавост по ключови въпроси (максимален устойчив улов, забрана за изхвърляне, регионализация, управление на капацитета на флота), (3) как да се решават институционалните въпроси, свързани с многогодишните планове.
 
19 April 2013
19 April 2013
The Agriculture and Fisheries Council meeting of April 2013 will take place in Luxemburg on 22 April 2013, under the presidency of Mr Simon Coveney, Irish Minister of Agriculture, Food and the Marine.
 
19 April 2013
19 April 2013
Европейският парламент гласува във вторник да се приеме забрана за изхвърляне на нежелана риба от 35 вида, които се ловят в Скагерак (протокът между Норвегия, Швеция и Дания).
 
17 April 2013
17 April 2013
В ход са тристранни преговори между Европейския парламент (ЕП), Ирландското председателство от името на Съвета и Комисията, с оглед постигане на споразумение относно реформата на Общата политика в областта на рибарството (ОПОР). Вече са проведени четири срещи, а още четири са планирани за април и май.
 
11 March 2013
11 March 2013
EU Commissioner Maria Damanaki and Irish Minister Simon Coveney presented an update of current negotiations on the reform of the EU Common Fisheries Policy to the Chairpersons of Agriculture and Fisheries Committees of the National Parliaments of EU countries at a meeting in Dublin.
 
first | previous | 1 2 [3] 4 5 6 | next | last Page 3 of 6 (item 17 to 24 of 42)

Search terms: