Maritime affairs and fisheries
Maritime Affairs & Fisheries Newsroom

European Maritime And Fisheries Fund (Emff) :: Latest News

#daToolText.iucase(variables.themeTitle)# :: #daToolText.iucase(variables.pagetitle)#

17 July 2013 -
17 July 2013
The Council of Agriculture and Fisheries has backed new criteria for fisheries fund allocations. The new system will support compliance with the reformed Common Fisheries Policy and in particular with the objective of increased sustainability. EMFF will be used to co-finance projects alongside national funding streams. The European Commission has welcomed the general approach agreed on July 15, 2013, by the Council on the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) running from 2014-2020.
 
12 July 2013 -
12 July 2013
The Agriculture and Fisheries Council meeting of July 2013 will take place in Brussels on 15th July 2013. It will be the first Council under the presidency of Mr Vigilijus Jukna, Lithuanian Minister of Agriculture.
 
11 July 2013 -
11 July 2013
The new European Maritime and Fisheries Fund is one step closer to adoption: in its vote on the Commission's proposal adopted on 10 July 2013, the PECH Committee of the European Parliament endorsed the Commission's call to ensure that the new European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) becomes the main financial instrument to achieve the ambitious reforms of the new Common Fisheries Policy (CFP) to ensure long-term environmental sustainability and to secure a competitive future for the fisheries sector.
 
15 April 2013
Lowri Evans, Director-General for Maritime Affairs and Fisheries, European Commission
Speech
Speech by Lowri Evans at the European Association of Fisheries Economists 2013 Conference, Edinburgh, UK, 15 April 2013
 
10 April 2013
Speaker: Lowri Evans, Director-General for Maritime Affairs and Fisheries, European Commission
Speech
Speech by Lowri Evans at the European Parliament; Workshop “Blue economy in freshwater aquaculture – Diversification of aquaculture sites, including environmental services, ecotourism and sportfishing", 10 April 2013
 
8 February 2013 -
8 February 2013
Tijdens de vergadering van de Raad op 28 januari jl. schaarden de visserijministers zich achter de ambities van het Ierse Voorzitterschap om vóór de helft van 2013 tot politieke overeenstemming te komen over de hervorming van het GVB.
 
8 February 2013 -
8 February 2013
Het 5e jaarverslag over de uitvoering van het Europees Visserijfonds (EVF) van de Europese Commissie omvat een analyse van de mate waarin de EVF-programma's hebben bijgedragen tot de oorspronkelijke doelstellingen zoals deze aan het begin van de programmeringsperiode 2007-2013 waren uiteengezet. De analyse gebruikt de resultaten van de eerste vier jaar om te bekijken in hoeverre de maatregelen van het EVF hebben bijgedragen aan het behalen van de doelstellingen van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB).
 
28 January 2013 -
28 January 2013
Op 1 januari 2013 nam Ierland het roulerende voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie over van Cyprus. De Ierse regering is nu onder andere het werk van de Raad Landbouw en Visserij aan het coördineren en ook zal zij de agenda samenstellen wat betreft de hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB).
 

Search terms: