Otsing
Vaba tekst
  • Otsing uudistes en
Väljaanded
Lingid

News and events

News And Events

18 February 2013
18 February 2013
The vacancy announcement for the position of Executive Secretary in the Northwest Atlantic Fisheries Organization is now posted on the NAFO website.
 
13 February 2013
13 February 2013
The European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries, Maria Damanaki will visit the Ukraine on Thursday 14 February 2013 for a series of discussions on Black Sea regional cooperation in the field of Maritime Affairs and Fisheries.
 
13 February 2013
13 February 2013
The 5th round of negotiations took place in Rabat on 11 and 12 February 2013.
 
8 February 2013
8 February 2013
European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries, Maria Damanaki, will be in London on February 11 & 12, 2013.
 
8 February 2013
The European Commission has been organizing workshops with the Atlantic Member States to ensure awareness of the Atlantic Forum and EU funding processes. The objective of this is to support the Atlantic Action Plan and to assist stakeholders in coming forward with well-prepared projects.
 
8 February 2013
8 February 2013
Nõukogu 28. jaanuari istungil kiitsid kalandusministrid täielikult heaks eesistujariigi Iirimaa kavatsused poliitilise kokkuleppeni jõudmiseks ühise kalanduspoliitika reformi asjus enne 2013. aasta keskpaika.
 
8 February 2013
8 February 2013
On Thursday 31 January, the Foreign Affairs Council of the European Union gave its full support to the joint Communication on developing an EU policy for the Arctic adopted in June 2012 by the European Commission and the High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy.
 
8 February 2013
8 February 2013
Euroopa Komisjoni Euroopa Kalandusfondi rakendamise viies aastaaruanne sisaldab analüüsi selle kohta, kuidas Euroopa Kalandusfondi (EKF) programmid on aidanud kaasa programmiperioodiks 2007–2013 püstitatud algeesmärkide saavutamisele. Analüüsis kasutatakse esimese nelja aasta tulemusi, et uurida, mil määral on EKFi meetmed aidanud saavutada ühise kalanduspoliitika eesmärke.
 
first | previous ... 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 ... next | last Page 45 of 74 (item 353 to 360 of 585)

Search terms: