Navigačný riadok

Vyhľadávanie
Ľubovoľný text
  • Vyhľadať všetky aktuality en
Odkazy

News and events

News And Events

13 February 2013
13 February 2013
The 5th round of negotiations took place in Rabat on 11 and 12 February 2013.
 
8 February 2013
8 February 2013
European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries, Maria Damanaki, will be in London on February 11 & 12, 2013.
 
8 February 2013
The European Commission has been organizing workshops with the Atlantic Member States to ensure awareness of the Atlantic Forum and EU funding processes. The objective of this is to support the Atlantic Action Plan and to assist stakeholders in coming forward with well-prepared projects.
 
8 February 2013
8 February 2013
Ministri pre rybné hospodárstvo na schôdzi Rady 28. januára úplne schválili ciele írskeho predsedníctva so zreteľom na dosiahnutie politickej zhody o reforme SPRH v prvom polroku 2013.
 
8 February 2013
8 February 2013
On Thursday 31 January, the Foreign Affairs Council of the European Union gave its full support to the joint Communication on developing an EU policy for the Arctic adopted in June 2012 by the European Commission and the High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy.
 
8 February 2013
8 February 2013
Piata výročná správa Európskej komisie o vykonávaní nariadenia o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo (EFRH) obsahuje analýzu o spôsobe, ktorým programy EFRH prispeli k splneniu pôvodných cieľov stanovených na začiatku programového obdobia 2007 – 2013. V analýze sú použité výsledky z prvých štyroch rokov s cieľom preskúmať rozsah, v ktorom opatrenia EFRH prispeli k dosiahnutiu cieľov spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (SPRH).
 
7 February 2013
Speech by Commissioner Damanaki at the Euromaritime Fair, Paris, France
 
6 February 2013
6 February 2013
Európska komisia víta nedávne výsledky hlasovania Európskeho parlamentu o návrhu Komisie týkajúcom sa novej spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (SPRH). Parlament týmto hlasovaním pripravil cestu k rokovaniam s Radou s cieľom uzavrieť dohodu o novej politike.
 
first | previous ... 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 ... next | last Page 45 of 73 (item 353 to 360 of 583)

Search terms: