Ścieżka nawigacji

Szukaj
Wpisz tekst
  • Przeszukaj wszystkie aktualności en
Linki

News and events

News And Events

26 November 2012
26 November 2012
The European Commission has launched a public call for suggestions to all interested stakeholders and parties for input and suggestions on the key research and investment priorities of the Atlantic coastal areas.
 
23 November 2012
23 November 2012
The European Commission has tabled its annual proposal on next year’s guide prices for fresh and frozen fisheries products, and the EU producer price for tuna processing.
 
23 November 2012
23 November 2012
Przyszłe rozporządzenie w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) było ponownie przedmiotem rozmów ministerialnych podczas posiedzenia Rady w dniach 22 i 23 października 2012 r. Podczas spotkania w Luksemburgu ministrowie odpowiedzialni za rybołówstwo w państwach członkowskich osiągnęli częściowe porozumienie w zakresie sposobu wykorzystania funduszu. Przeprowadzona została długa debata nad propozycją Komisji w sprawie zakończenia dotacji dla flot. Ostatecznie państwa członkowskie wyraziły zgodę na wycofanie pomocy w zakresie złomowania, z okresem przejściowym do 2017 r. Uzgodniły również utrzymanie pomocy w zakresie czasowego zaprzestania działalności i pomocy w zakresie wymiany silnika, przy czym stosowane będą rygorystyczne warunki z ograniczeniami.
 
23 November 2012
23 November 2012
Dnia 22 listopada podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego przyjęto sprawozdanie szwedzkiej deputowanej PE, Isabelli Lövin, dotyczące komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie wymiaru zewnętrznego wspólnej polityki rybołówstwa.
 
23 November 2012
23 November 2012
Podczas niedawnych rozmów na temat reformy wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) Parlament Europejski podkreślił kwestię rybołówstwa łodziowego i przybrzeżnego.
 
23 November 2012
23 November 2012
The European Parliament has overwhelmingly voted to strengthen a previous Council Regulation which has banned shark finning since 2003.
 
22 November 2012
High-level stakeholder conference “Setting an Agenda for Smart, Sustainable and Inclusive Growth in the Adriatic and Ionian Seas”, Zagreb, 6 December 2012
 
22 November 2012
On Friday 23 November, Commissioner Maria Damanaki will be delivering a keynote speech at the high-level conference “European aquaculture: the path for growth”, organised in La Coruna, Spain, by the Ministry of Agriculture, Food and Environment of Spain and the Government of Galicia together with the European Commission.
 
first | previous ... 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 ... next | last Page 40 of 63 (item 313 to 320 of 499)

Search terms: