Navigatsioonitee

Otsing
Vaba tekst
  • Otsing uudistes en
Lingid

News and events

News And Events

26 November 2012
26 November 2012
The European Commission has launched a public call for suggestions to all interested stakeholders and parties for input and suggestions on the key research and investment priorities of the Atlantic coastal areas.
 
23 November 2012
23 November 2012
The European Commission has tabled its annual proposal on next year’s guide prices for fresh and frozen fisheries products, and the EU producer price for tuna processing.
 
23 November 2012
23 November 2012
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) käsitlev uus määrus oli taas kord nõukogus 22. ja 23. oktoobril 2012 toimunud ministrite arutelude fookuses. Luxembourgis peetud kohtumisel saavutasid liikmesriikide kalandusministrid osalise kokkuleppe fondi kasutamise suhtes. Arutelu komisjoni ettepaneku üle lõpetada kalalaevastike toetamine kujunes pikaks. Lõpuks leppisid liikmesriigid kokku, et abi andmine lammutustöödeks lõpetatakse järk-järgult ja üleminekuperiood kestab 2017. aastani. Samuti jõuti kokkuleppele tegevuse ajutiseks katkestamiseks ja mootorite asendamiseks antava abi säilitamises, kuid siiski vaid väga rangete ja piiratud tingimuste alusel.
 
23 November 2012
23 November 2012
Euroopa Parlamendi 22. novembri täiskogu istungil kiideti heaks Euroopa Parlamendi liikme Isabella Lövini (Rootsi) aruanne komisjoni teatise kohta ühise kalanduspoliitika välismõõtmest.
 
23 November 2012
23 November 2012
Euroopa Parlament tõstis hiljutistel aruteludel ühise kalanduspoliitika reformi üle esile väikesemahulise kalapüügi ja rannikuäärse kalapüügi.
 
23 November 2012
23 November 2012
The European Parliament has overwhelmingly voted to strengthen a previous Council Regulation which has banned shark finning since 2003.
 
22 November 2012
High-level stakeholder conference “Setting an Agenda for Smart, Sustainable and Inclusive Growth in the Adriatic and Ionian Seas”, Zagreb, 6 December 2012
 
22 November 2012
On Friday 23 November, Commissioner Maria Damanaki will be delivering a keynote speech at the high-level conference “European aquaculture: the path for growth”, organised in La Coruna, Spain, by the Ministry of Agriculture, Food and Environment of Spain and the Government of Galicia together with the European Commission.
 
first | previous ... 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 ... next | last Page 40 of 63 (item 313 to 320 of 499)

Search terms: