Navigačný riadok

Vyhľadávanie
Ľubovoľný text
  • Vyhľadať všetky aktuality en
Publikácie
Odkazy

News and events

News And Events

23 November 2012
23 November 2012
Budúce nariadenie o Európskom fonde pre námorné otázky a rybné hospodárstvo (EMFF) bolo v Rade znovu predmetom diskusie ministrov 22. a 23. októbra 2012. Ministri pre rybné hospodárstvo členských štátov dosiahli na schôdzi v Luxemburgu čiastočnú dohodu o využívaní tohto fondu. Viedla sa zdĺhavá rozprava o návrhu Komisie o ukončení dotácií pre flotily. Členské štáty nakoniec schválili pozastavenie pomoci na vyraďovanie so stanovením prechodného obdobia až do roku 2017. Takisto súhlasili so zachovaním dočasnej pomoci na prerušenie rybolovnej činnosti a pomoci na výmenu motora, aj keď za prísnych a obmedzených podmienok.
 
23 November 2012
23 November 2012
Dňa 22. novembra prijal Európsky parlament na plenárnom zasadnutí správu švédskej poslankyne EP Isabelly Lövinovej o oznámení Európskej komisie o vonkajšom rozmere spoločnej rybárskej politiky.
 
23 November 2012
23 November 2012
Európsky parlament v rámci nedávnej diskusie o reforme spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (SPRH) otvoril problematiku maloobjemového a pobrežného rybolovu.
 
23 November 2012
23 November 2012
The European Parliament has overwhelmingly voted to strengthen a previous Council Regulation which has banned shark finning since 2003.
 
22 November 2012
On Friday 23 November, Commissioner Maria Damanaki will be delivering a keynote speech at the high-level conference “European aquaculture: the path for growth”, organised in La Coruna, Spain, by the Ministry of Agriculture, Food and Environment of Spain and the Government of Galicia together with the European Commission.
 
20 November 2012
20 November 2012
The European Commission welcomes the important decisions taken at the annual meeting of the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) held in Agadir, Morocco, from 12 to 19 November 2012.
 
19 November 2012
19 November 2012
The 31st Annual Meeting of the North-East Atlantic Fisheries Commission (NEAFC) was held in London from 12 to 16 November 2012.
 
19 November 2012
19 November 2012
The European Commission today presented its proposal for next year's (2013) fishing opportunities for fish stocks which are jointly managed with third parties, such as Norway or Regional Fisheries Management Organisations (RFMOs) throughout the world.
 
first | previous ... 50 51 52 53 54 [55] 56 57 58 59 60 ... next | last Page 55 of 73 (item 433 to 440 of 577)

Search terms: