Navigatsioonitee

Otsing
Vaba tekst
  • Otsing uudistes en
Väljaanded
Lingid

News and events

News And Events

23 November 2012
23 November 2012
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) käsitlev uus määrus oli taas kord nõukogus 22. ja 23. oktoobril 2012 toimunud ministrite arutelude fookuses. Luxembourgis peetud kohtumisel saavutasid liikmesriikide kalandusministrid osalise kokkuleppe fondi kasutamise suhtes. Arutelu komisjoni ettepaneku üle lõpetada kalalaevastike toetamine kujunes pikaks. Lõpuks leppisid liikmesriigid kokku, et abi andmine lammutustöödeks lõpetatakse järk-järgult ja üleminekuperiood kestab 2017. aastani. Samuti jõuti kokkuleppele tegevuse ajutiseks katkestamiseks ja mootorite asendamiseks antava abi säilitamises, kuid siiski vaid väga rangete ja piiratud tingimuste alusel.
 
23 November 2012
23 November 2012
Euroopa Parlamendi 22. novembri täiskogu istungil kiideti heaks Euroopa Parlamendi liikme Isabella Lövini (Rootsi) aruanne komisjoni teatise kohta ühise kalanduspoliitika välismõõtmest.
 
23 November 2012
23 November 2012
Euroopa Parlament tõstis hiljutistel aruteludel ühise kalanduspoliitika reformi üle esile väikesemahulise kalapüügi ja rannikuäärse kalapüügi.
 
23 November 2012
23 November 2012
The European Parliament has overwhelmingly voted to strengthen a previous Council Regulation which has banned shark finning since 2003.
 
22 November 2012
On Friday 23 November, Commissioner Maria Damanaki will be delivering a keynote speech at the high-level conference “European aquaculture: the path for growth”, organised in La Coruna, Spain, by the Ministry of Agriculture, Food and Environment of Spain and the Government of Galicia together with the European Commission.
 
20 November 2012
20 November 2012
The European Commission welcomes the important decisions taken at the annual meeting of the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) held in Agadir, Morocco, from 12 to 19 November 2012.
 
19 November 2012
19 November 2012
The 31st Annual Meeting of the North-East Atlantic Fisheries Commission (NEAFC) was held in London from 12 to 16 November 2012.
 
19 November 2012
19 November 2012
The European Commission today presented its proposal for next year's (2013) fishing opportunities for fish stocks which are jointly managed with third parties, such as Norway or Regional Fisheries Management Organisations (RFMOs) throughout the world.
 
first | previous ... 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 ... next | last Page 42 of 60 (item 329 to 336 of 473)

Search terms: