Navigacijska pot

News :: Irska je predstavila prednostne naloge za predsedstvo Svetu

Irska je predstavila prednostne naloge za predsedstvo Svetu

(28/01/2013) Irska je 1. januarja 2013 od Cipra prevzela rotirajoče predsedstvo Svetu Evropske unije. Irska vlada zdaj med drugim usklajuje delo Sveta za kmetijstvo in ribištvo ter bo določila program v zvezi z reformo skupne ribiške politike (SRP).

Irska je predsedovanje prevzela v ključnem trenutku reforme SRP. Trije predlogi uredb, ki sestavljajo reformo, bodo kmalu dosegli fazo, ko bosta Svet in Parlament s pomočjo Komisije poskušala doseči dogovor. Oba sta pripravila spremembe v skladu s svojimi stališči in bosta kmalu imela jasno mnenje o vseh predlogih. Zato bodo predstavniki parlamentarnega Odbora za ribištvo, predsedstva Sveta in Evropske komisije začeli tristranske razprave (tako imenovane trialoge), da bi dosegli kompromis.

Irska je na začetku leta predstavila politične prednostne naloge in delovni program. Glavni cilj je do junija, ko se konča njeno predsedovanje, v Svetu doseči politični dogovor o vseh točkah reforme. Sprejeti bodo naslednji ukrepi v zvezi s ključnimi vprašanji:

  • uredba o skupnih tržnih ureditvah (STU): pričakuje se, da bo pogajalski mandat Sveta sprejet januarja, trialogi naj bi se začeli marca, pogajanja pa končala aprila, ko naj bi bil v Svetu dosežen tudi politični dogovor;
  • osnovna uredba SRP: februarja se načrtuje sprejetje končnega stališča (splošnega pristopa) in pogajalskega mandata Sveta, marca začetek trialogov, junija pa dokončanje pogajanj in sprejetje političnega dogovora v Svetu;
  • uredba o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (ESPR): aprila se načrtuje sprejetje končnega stališča (splošnega pristopa), maja pa oblikovanje pogajalskega mandata Sveta in začetek trialogov (če bo Parlament sprejel stališče), da bi se na junijskem zasedanju Sveta dokončala pogajanja in dosegel politični dogovor med Parlamentom in Svetom.

Za več podatkov o ciljih ter glavnih značilnostih reform in boljše razumevanje izzivov, pred katerimi je novo predsedstvo, si preberite našo novinarsko mapo, ki je na voljo tukaj http://ec.europa.eu/fisheries/reform/press/index_en.htm