Navigačný riadok

News :: Írsko predstavilo priority na obdobie svojho predsedníctva v Rade

Írsko predstavilo priority na obdobie svojho predsedníctva v Rade

(28/01/2013) Írsko dňa 1. Januára 2013 prevzalo po Cypre rotujúce predsedníctvo Rady Európskej únie. Írska vláda v súčasnosti okrem iného koordinuje činnosť Rady pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo a vypracuje program týkajúci sa reformy spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva.

Írsko vstupuje na scénu v kľúčovom okamihu procesu reformy spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva. Všetky tri regulačné návrhy, ktoré tvoria túto reformu, sa čoskoro dostanú do fázy, v ktorej sa Rada a Parlament s pomocou Komisie pokúsia dosiahnuť dohodu. Rada a Parlament vykonali zmeny a doplnenia v súlade so svojou pozíciou a onedlho zaujmú jednoznačný postoj ku všetkým návrhom. Zástupcovia parlamentného Výboru pre rybné hospodárstvo, predsedníctva Rady a Európskej komisie preto otvoria trojstranné rokovania (tzv. „trialógy“) s cieľom dosiahnuť kompromis.

Írsko začiatkom roka predstavilo svoje politické priority a svoj pracovný program. Jeho hlavným cieľom je dosiahnuť do konca predsedníctva v júni politickú dohodu v Rade vzťahujúcu sa na všetky body reformy. V kľúčových bodoch budú prijaté tieto opatrenia:

  • Nariadenie o spoločnej organizácii trhov (SOT): prijatie mandátu Rady na rokovania sa očakáva v januári, začiatok trialógu v marci; ukončenie rokovaní a dosiahnutie politickej dohody v Rade v apríli.
  • Základné nariadenie o SPRH: prijatie konečnej pozície Rady (všeobecný prístup) a mandátu na rokovania je naplánované na február, začiatok trialógu na marec; ukončenie rokovaní a dosiahnutie politickej dohody v Rade sa má uskutočniť v júni.
  • Nariadenie o Európskom fonde pre námorné otázky a rybné hospodárstvo (EMFF): prijatie konečnej pozície Rady (všeobecný prístup) je naplánované v apríli; rozvoj mandátu Rady na rokovanie a začiatok trialógu v máji (za predpokladu, že Parlament prijme svoju pozíciu), s cieľom ukončiť rokovania a dosiahnuť politickú dohodu medzi Parlamentom a Radou na júnovom zasadnutí Rady.

Ďalšie informácie o cieľoch a hlavných bodoch reforiem v záujme lepšieho pochopenia výziev, ktorým čelí nové predsedníctvo, nájdete v našom balíku tlačových správ, ktorý je dostupný tu http://ec.europa.eu/fisheries/reform/press/index_en.htm