Navigācijas ceļš

News :: Īrija iepazīstina ar savām Padomes prezidentūras prioritātēm

Īrija iepazīstina ar savām Padomes prezidentūras prioritātēm

(28/01/2013) 2013. gada 1. janvārī Eiropas Savienības prezidentūra pāries no Kipras pie Īrijas. Īrijas valdības uzdevumu vidū tagad būs arī Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes darba koordinēšana un Kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) darbakārtības noteikšana.

Īrija pilnvaras pārņem KZP reformu procesa izšķirošā brīdī. Trīs regulu priekšlikumi, kas veido reformu, drīz pāries fāzē, kurā Padome un Parlaments ar Komisijas palīdzību centīsies panākt vienošanos. Gan Padome, gan Parlaments ir veikuši grozījumus katrs atbilstoši savai nostājai un drīz ieņems skaidru nostāju attiecībā uz visiem priekšlikumiem. Tāpēc Parlamenta Zivsaimniecības komitejas, Padomes prezidentūras un Eiropas Komisijas pārstāvji uzsāks trīspusējās diskusijas (tā sauktos „trilogus”), kas vērstas uz kompromisu panākšanu.

Gada sākumā Īrija iepazīstināja ar savām politiskajām prioritātēm un darbakārtību. Galvenais mērķis ir līdz prezidentūras beigām jūnijā panākt politisku vienošanos ar Padomi par visiem reformas punktiem. Attiecībā uz galvenajiem punktiem tiks veikti šādi pasākumi:

  • Tirgus kopējās organizācijas (TKO) regula: Padomes sarunu pilnvaru pieņemšana ir gaidāma janvārī, trilogu sākums – martā, sarunu noslēgums un politiskās vienošanās panākšana ar Padomi – aprīlī;  
  • KZP pamatregula: Padomes galīgās nostājas (vispārējās pieejas) un sarunu pilnvaru pieņemšana ir plānota februārī, trilogu sākums – martā, sarunu noslēgums un politiskās vienošanās panākšana ar Padomi – jūnijā;
  • Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) regula: Padomes galīgās nostājas (vispārējās pieejas) pieņemšana ir plānota aprīlī; Padomes sarunu pilnvaru izstrāde un trilogu sākums – maijā (ar nosacījumu, ka Parlaments būs pieņēmis savu nostāju) ar mērķi pabeigt sarunas un jūnijā panākt politisko vienošanos starp Parlamentu un Padomi.  

Lai iegūtu papildinformāciju par reformas mērķiem un galvenajām iezīmēm un labāk izprastu izaicinājumus, kas stāv priekšā jaunajai prezidentūrai, lūdzu, skatiet mūsu sagatavoto informāciju plašsaziņas līdzekļiem, kas pieejama šeit: http://ec.europa.eu/fisheries/reform/press/index_en.htm